Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Het indienen van aanvragen


De Turing Foundation is opgericht met een viertal zeer verschillende doelstellingen. Voor elk van deze doelstellingen zijn specifieke werkterreinen gekozen. Hieronder vindt U per werkterrein een link naar nadere details over de te volgen aanvraagprocedure. Het heeft geen zin om een aanvraag bij ons in te dienen anders dan op een van de hieronder genoemde werkterreinen.

De Turing Foundation wil mensen in Nederland laten genieten van kunst, en wel van

De Turing Foundation streeft naar een duurzame en respectvolle omgang met de natuur, en steunt, in ontwikkelingslanden, projecten op de volgende twee werkterreinen:

De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte, en draagt bij aan
Het heeft geen zin om een aanvraag bij ons in te dienen anders dan op een van de hierboven genoemde werkterreinen.