Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Projecten in Kenia


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda

Kenia Op het gebied van onderwijs en duurzaam landgebruik beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone, en Togo.
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.


Projecten in Kenia
The Nature Conservancy & The Northern Rangelands Trust
Protecting marine resources by scaling up sustainable businesses, Noord Kenia, 2017-2021
De Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy werkt in Noord Kenia samen met de... meer

Macheo Children's Centre
Onderwijs / voedselprogramma voor 10.000 schoolkinderen, Thika, 2013-2015
Het Macheo Children's Centre in Thika, Kenia steunt een aantal basisscholen door te voorzien in... meer

Build Africa
Education Quality Improvement Programme, Machakos, Mwala en Gilgil district, 2011-2013
In Midden-Kenia verbetert Build Africa op ruim 20 plattelandscholen de kwaliteit van het onderwijs,... meer

VSO
Upgrading van vijf centra voor beroepsonderwijs, 2010-2012
VSO (Voluntary Service Overseas) zendt vakdeskundigen uit naar ontwikkelingslanden om hun kennis en ervaring met lokale... meer

Kids in Kenia
Bouw van vier klaslokalen, Kwale district, 2012-2013
Kids in Kenia is opgericht om lokale initiatieven op het gebied van educatie in Kenia te steunen. De stichting steunt de... meer

Ujima Foundation
Beroepsonderwijs voor kansarme jongeren, 2011-2012
De Ujima Foundation biedt beroepsonderwijs aan voor kansarme jongeren in Nakuru en Kisumu die de zorg hebben voor jongere broers... meer

Teachers 4 Teachers
Teacher Training en school leaders course, Zuid-Oost Kenia, 2012
Teachers4Teachers organiseert twee maal per jaar trainingen in Kenia door Nederlandse onderwijsprofessionals aan... meer

Elimu Mount Elgon
Bouw en inrichting van een ambachtschool in Chepchoina, 2009-2011
In de Mount Elgon regio in Kenia wordt een ambachtschool gebouwd voor 180 leerlingen als onderdeel van een... meer

Terre des Hommes
Teacher Training, Kenia en Tanzania, 2010-2011
In Kenia en Tanzania werkt Terre des Hommes via lokale partners aan de kwaliteit van het middelbaar onderwijs op... meer

Afri-can Foundation
Afri-car Academy, Kisumu, 2011
De Afri-Can Foundation heeft samen met de lokale organisaties BIG Ltd en Pandipieri Centre een technisch opleidingscentrum opgezet voor kansarme... meer

Gered Gereedschap
Gereedschap voor 12 technisch trainingcentra, West-Kenia, 2011
Gered Gereedschap verzamelt en repareert gebruikt gereedschap, en verstuurt het op aanvraag naar... meer

Welzijn Wajir
Bouw en inrichting van de Makaror Mixed Day Secondary School, Makaror, 2011-2012
In Makaror richt Welzijn Wajir een nieuwe middelbare school op toegang biedt tot betaalbaar, kwalitatief goed onderwijs... meer

ILIDP & Edukans
Beroepsonderwijs voor de Loita Maasai, Narok South District, 2010-2011
Dit project verbetert de toegang tot kwalitatief goed en relevant beroepsonderwijs voor de Loita Maasai in het Narok South district... meer

Viafrica
Computerlokalen voor middelbare scholen in Tanzania, Kenia en Uganda 2007-2010
Viafrica helpt middelbare scholen om hun leerlingen ICT onderwijs te bieden, en een goed opgeleide middenklasse af te leveren. De scholen moeten... meer

ANPPCAN & Edukans
Technisch Beroepsonderwijs, Rongo district, 2010-2011
Edukans voert in samenwerking met de Keniaanse ngo ANPPCAN een 3-jaren project uit dat zich richt op het verbeteren van de... meer

Mill-Hill College
Bouw lerarenwoningen voor de Loita Highschool, Entasekira, 2010-2011
Het Mill-Hill College in Goirle steunt sinds een aantal jaren de ontwikkeling van de Loita Highschool in... meer

NairoBits & Butterfly Works
Beroepsopleidingen ICT in Nairobi, 2009-2010
Butterfly Works heeft in Kenia een Digital Design School opgezet die honderden jongeren uit de sloppenwijken van Nairobi opleidingen biedt in web design... meer

Ujima Foundation
Bouw inkomstengenererende lodge voor beroepsonderwijs, Kisumu, 2010
De Ujima Foundation biedt beroepsonderwijs aan kansarme jongeren die de zorg hebben voor jongere broers en zussen. Aan de oevers van... meer

Red een Kind
Beroepsonderwijs in Mai Mahiu, 2009-2010
Red Een Kind biedt beroepsonderwijs aan 325 kansarme jongeren op het gebied van houtbewerking, leerbewerking, computervaardigheden, kleding... meer

ILIDP & Edukans
Beroepsonderwijs voor de Loita Maasai, Narok South District, 2009
Stichting Edukans verbetert de toegang tot kwalitatief goed beroepsonderwijs voor 140 jonge Loita Maasai... meer

Net4Kids & International Child Support
School Improvement Programme, 2009-2010
Vertegenwoordigers van scholen en gemeenschap werken samen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Leraren krijgen training in... meer

Afri-can Foundation
Bouw en inrichting van een nieuw beroepsopleidingscentrum, Kisumu, 2009-2011
Het centrum zal 30 kansarme jongeren per jaar een praktijkgerichte 2-jarige opleiding tot automonteur aanbieden... meer

Undugu Society Kenya & Edukans
Informal Skills Training Programma, Nairobi, 2008-2010
Stichting Edukans werkt in Nairobi aan beroeps- en praktijkgericht onderwijs voor jongeren in een vak dat zij zelf kiezen en dat zij later zelfstandig kunnen uitoefenen. Daarna gaan zij in de leer bij kleine ondernemers... meer

Macheo Children's Centre
Onderwijs / voedselprogramma voor 1180 kinderen van een aantal basisscholen in Thika, 2008-2009
Het Macheo Children's Centre in Thika, Kenia steunt een aantal basisscholen door te voorzien in... meer

ChildsLife
Bouw Beroepsonderwijscentrum in Nairobi, 2008-2011
ChildsLife International zet zich in voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Aan de rand van de Kibera sloppenwijk in... meer

Red een Kind
Beroepsonderwijs in Mai Mahiu, 2008
Red een Kind ondersteunt kinderen in ontwikkelingslanden die te kampen hebben met armoede, discriminatie, rampen of ziekte, middels onderwijs,... meer

Welzijn Wajir
Bouw en inrichting middelbare school-bibliotheek, renovatie werkplaats vakonderwijs, Wajir, 2008-2009
Stichting Welzijn Wajir helpt de armste bevolking van Wajir (Noordoost Kenia)... meer

Read To Grow
Schoolboeken voor ontwikkelingslanden, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt tweedehands lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen in ontwikkelingslanden... meer

Twiga
Bouw en renovatie Milalani Primary School, Msambweni, 2008
Stichting Twiga richt zich op onderwijs in Msambweni, Kenia en draagt bij aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De stichting sponsort bovendien... meer

Macheo Children's Centre
Onderwijs / voedselprogramma voor 550 kinderen van de Kianjau Primary School, 2007-2009
Het Macheo Children's Centre in Thika, Kenia exploiteert onder andere een kindertehuis en steunt bovendien... meer

Zie ook: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, mali, Niger, Sierra Leone, Togo, andere landen...
Projectdetails

The Nature ConservancyThe Northern Rangelands Trust Protecting marine resources by scaling up sustainable businesses, Noord Kenia, 2017-2021
De Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy werkt in Noord Kenia samen met de Keniaanse natuurorganisatie Northern Rangelands Trust. Hun gezamenlijk doel is om met lokale gemeenschappen sociaaleconomische ontwikkeling te realiseren én de natuur en haar biodiversiteit te beschermen. Dit doen zij met het programma OceansWORKS waarbij meer inkomsten voor vissers uit duurzamere visserij worden gegenereerd door middel van het leren van betere vistechnieken en de aanschaf van buitenboordmotoren waardoor ze buiten te kraamkamers kunnen vissen. Zo wordt de druk verlicht op het kustgebied dat rijk is aan vele en nog groeiende vissoorten. Vissers kunnen zo verder op zee vissen op grote volgroeide vissen. Bovendien worden tussenschakels in de visserijketen weggehaald waardoor de marge groter wordt. Er wordt een betere prijs aan de visser betaald en de aanschafkosten van de buitenboordmotoren kunnen in tien jaar tijd terugbetaald worden.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk met een bijdrage van € 143.000 (waarvan € 90.000 in de vorm van een tienjarige renteloze lening).

Fish drying in the sun where there are no buyers and no storage facilities. This often leads to high post-harvest losses and low prices.
Fish drying in the sun where there are no buyers and no storage facilities. This often leads to high post-harvest losses and low prices.


Macheo Children's Centre Onderwijs / voedselprogramma voor 10.000 schoolkinderen, Thika, Kenia, 2013-2015
Het Macheo Children's Centre exploiteert een kindertehuis in Thika en steunt verschillende lagere scholen in de nabijgelegen sloppenwijken. Dit programma verstrekt daarom alle leerlingen een eenvoudige, gratis maaltijd en schenkt een schooluniform aan de allerarmste kinderen. De dagelijkse, voedzame maaltijd heeft op de betrokken scholen geleid tot een forse toename van het aantal leerlingen en een aanzienlijke verbetering in de schoolresultaten. Macheo wil met dit programma in 2013-2015 het huidige aantal van 9.000 kinderen van een maaltijd kunnen voorzien, en dit aantal uitbreiden naar 10.000 kinderen.

De Turing Foundation doneert € 87.600 voor 3 jaar. Ieder jaar zal de eigen bijdrage van Macheo stijgen, op weg naar hun financiele onafhankelijkheid, en de bijdrage van Turing dalen.

Update 2015: In 2014 heeft Macheo aan 9.286 kinderen dagelijks een schoollunch verstrekt. Er is een gestage groei te zien over de afgelopen jaren in de inkomsten uit de verschillende inkomen genererende activiteiten, maar nog niet zo succesvol om de begroting rond te krijgen. zie ook:
  Welcome to Macheo (vimeo)
      Macheo Children's Centre: andere projecten
Kianjau Primary School
Kianjau Primary School


Build Africa Education Quality Improvement Programme, Machakos, Mwala en Gilgil district, Kenia, 2011-2013
Build Africa richt zich volledig op onderwijs- en inkomengenererende programma's in Kenia en Oeganda. In Midden-Kenia wordt er op ruim 20 plattelandscholen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, middels training voor school management en leerkrachten, infrastructuurverbeteringen en aanbod van lesmaterialen.

De Turing Foundation draagt in totaal € 130.000 bij aan deze trainingsactiviteiten (waarvan € 40.000 in 2013). Het project is sinds de start succesvol uitgebreid naar 28 scholen in de Gilgil, Machakos en Mwala Districten.

Update september 2013: Ruim 1.000 ouders, 200 school management committees en 300 leerkrachten zijn getraind. De projectscholen tonen een verbetering in de prestaties van de leerlingen. De gemiddelde score van de examenresultaten lag in Machakos 8% hoger dan voorgaand jaar en in Gilgil zelfs 12%. zie ook: Andere teacher training projecten
Education Quality Improvement Programme, Kenia
Education Quality Improvement Programme, Kenia


VSO Upgrading van vijf centra voor beroepsonderwijs, Kenia, 2010-2012
VSO (Voluntary Service Overseas) zendt vakdeskundigen uit naar ontwikkelingslanden om hun kennis en ervaring met lokale organisaties delen, waardoor deze hun werk effectiever kunnen doen. In Kenia gaat VSO op 5 beroepsonderwijscentra in Kenia werken aan de kwaliteit en relevantie van het beroepsonderwijs. Gedurende drie jaar worden docenten en school management getraind, wordt het nieuwe overheidscurriculum ingevoerd, en wordt er gewerkt aan uitbreiding van stagemogelijkheden.

De Turing Foundation draagt hier € 120.000 aan bij (€ 40.000 in 2012, net als in 2010 en 2011).

Update november 2012: Bij bijna alle centra zijn nieuwe lesmaterialen aangeschaft, de leraren getraind en volgen de leerlingen van alle cursussen computerles, wat ze een voorsprong zal geven op de arbeidsmarkt. Bij de ontwikkeling van een aantal nieuwe programma’s is enige vertraging opgelopen, waardoor het aantal leerlingen achterblijft op de doelstelling. VSO is er van overtuigd dat deze achterstand na twee jaar zal zijn ingelopen. zie ook:
      VSO: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
VSO beroepsonderwijs, Kenia, 2010-2012
VSO beroepsonderwijs, Kenia, 2010-2012


Kids in Kenia Bouw van vier klaslokalen, Kwale district, Kenia, 2012-2013
Kids in Kenia is opgericht om lokale initiatieven op het gebied van educatie in Kenia te steunen. De stichting steunt de Vitsangalaweni basisschool, gelegen in het arme Kwale-district in Zuidoost Kenia. Kids in Kenia verbetert de kwaliteit van het gegeven onderwijs met schoon water, klaslokalen, training van leraren, sanitair, schoolboeken en schoolmeubilair. Voor de Vitsangalaweni basisschool hebben de ouders van leem en hout 4 extra tijdelijke klaslokalen gebouwd. Twee daarvan zijn zo onveilig dat lessen nu in de openlucht worden gegeven. Kids in Kenia wil als onderdeel van de totale verbetering van de school 4 veilige klaslokalen bouwen.

De Turing Foundation doneert in 2012 € 15.000 aan dit project.

Update juni 2013: de bouw van de 4 klaslokalen op de Vitsangalaweni basisschool naar volle tevredenheid verlopen. Voorheen volgden ruim 800 kinderen onderwijs in 6 lokalen, nu zijn dat 980 kinderen verdeeld over 10 lokalen. zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
Bouw van vier klaslokalen, Kwale district, Kenia
Bouw van vier klaslokalen, Kwale district, Kenia


Ujima Foundation Beroepsonderwijs voor kansarme jongeren, Kenia, 2011-2012
De Ujima Foundation biedt beroepsonderwijs aan voor kansarme jongeren in Nakuru en Kisumu die de zorg hebben voor jongere broers en zussen. De jongeren worden getraind om aan het werk te kunnen in de hospitality sector (hotels, restaurants, etc.). Om dit beroepsonderwijsprogramma in Kisumu op de lange termijn te kunnen financieren, is er aan de oevers van het Victoriameer in Kisindi een lodge voor toeristen gebouwd. Volgens het business plan kan het programma binnen een paar jaar uit de inkomsten van de lodge gedekt worden, iets wat Ujima in Nakuru al heeft laten zien.

De Turing Foundation droeg € 15.000 bij in 2011 en staat garant voor € 15.000 in 2012. zie ook:
      Ujima Foundation: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Ujima Beroepsonderwijs, Kenia
Ujima Beroepsonderwijs, Kenia


Teachers 4 Teachers Teacher Training en school leaders course, Zuid-Oost Kenia, 2012
Teachers4Teachers organiseert twee maal per jaar trainingen in Kenia door Nederlandse onderwijsprofessionals aan Keniaanse schooldirecteuren, leerkrachten en onderwijsambtenaren. Doel is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van leerkrachten om daarmee het onderwijs te verbeteren en leerprestaties van kinderen te bevorderen. Daarnaast ontwikkelt de stichting een 2-jarige opleiding voor schooldirecteuren aan District Centres for Early Childhood Education.

De Turing Foundation steunde deze activiteiten al in 2011 en verhoogt haar bijdrage in 2012 naar € 88.740. Hiermee wordt in beide jaren 50% van de trainingskosten gedekt voor zowel de leraren als de schoolmanagers. zie ook: Andere teacher training projecten
School leaders course, Zuid-Oost Kenia
School leaders course, Zuid-Oost Kenia


Elimu Mount Elgon Bouw en inrichting van een ambachtschool in Chepchoina, Kenia, 2009-2011
Elimu Mount Elgon (EME) faciliteert onderwijsprojecten in de Mount Elgon regio in Kenia. De stichting bouwt een ambachtschool voor 180 leerlingen (2 klaslokalen, 6 lerarenwoningen, 4 praktijkruimtes, inrichting en apparatuur). waar vaktechnisch onderwijs gegeven zal worden in land- en tuinbouw, houtbewerking, metaal, elektra en huishoudonderwijs. Het gebouw wordt een onderdeel van een scholencomplex.

De Turing Foundation heeft vorig jaar € 40.000,- (de helft van de bouw- en inrichtingskosten van deze ambachtschool) toegezegd.

Update oktober 2012: De bouw van de ambachtschool is in december 2011 afgerond. In februari 2012 zijn 40 leerlingen gestart met hun opleiding. Het is EME gelukt de school als overheidsinstelling te registreren, waarmee subsidie en staf voor de toekomst deels gewaarborgd is. zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Voortgang bouw ambachtschool, augustus 2011
Voortgang bouw ambachtschool, augustus 2011


Terre des Hommes Teacher Training, Kenia en Tanzania, 2010-2011
In Kenia en Tanzania werkt Terre des Hommes via lokale partners aan de kwaliteit van het middelbaar onderwijs op overheidsscholen. Leraren worden bijgeschoold in moderne lesmethoden, examinering methoden, en de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie, scheikunde, Engels. In Kenia worden gedurende 4 jaar 100 leraren getraind in tweedaagse modules door het jaar heen, ieder volgend jaar met herhaling en verdieping. In Tanzania worden jaarlijks 40 docenten getraind in een 3-weekse cursus tijdens de zomervakantie.

De Turing Foundation draagt € 27.000 bij aan dit project.

Update juli 2011: De outcome van dit project valt tegen. Zo zijn in Mara, Tanzania slechts 20 (in plaats van 40) leraren getraind en zijn de trainingen voor de leraren in Turkana, Kenia gegeven door lokale docenten in plaats van professionele docenten uit Nairobi. Daardoor zijn de kosten voor dit project lager dan gepland en is onze donatie verlaagd van € 27.000 naar € 11.284. zie ook: Andere teacher training projecten
Nieuwe leermiddelen, Kenia en Tanzania
Nieuwe leermiddelen, Kenia en Tanzania


Afri-can Foundation Afri-car Academy, Kisumu, Kenia, 2011
De Afri-Can Foundation heeft samen met de lokale organisaties BIG Ltd en Pandipieri Centre een technisch opleidingscentrum opgezet voor kansarme jongeren in Kisumu, West-Kenia. Het beroepsonderwijscentrum biedt een praktijkgerichte 2-jarige opleiding tot automonteur aan voor 30 tot 60 jongeren per jaar. Naar verwachting kan het centrum vanaf het 3e jaar financieel zelfvoorzienend zijn door de inkomsten die worden gegenereerd in de garage waar de leerlingen worden opgeleid. Tot die tijd is er steun nodig voor het dekken van de lopende kosten.

De Turing Foundation draagt in 2011 eenmalig € 5.000 bij aan de lopende kosten van dit nieuwe opleidingscentrum. Eerder steunde de Turing Foundation de bouw van dit opleidingscentrum met € 16.500.

Update oktober 2012: De Afri-car Academy is vier maanden gesloten geweest als gevolg van fraude door de voormalig directeur van de lokale partnerorganisatie "BIG Ltd". Nieuw aangesteld management heeft de school heropend in maart 2012, maar in de nieuwe plannen is helaas nog geen zicht op de geplande financiële onafhankelijkheid. De samenwerking tussen Turing Foundation en Afri-can Foundation is hiermee afgerond. zie ook: Afri-can Foundation: andere projecten
Afri-car Academy, Kisumu, juni 2011
Afri-car Academy, Kisumu, juni 2011


Gered Gereedschap Gereedschap voor 12 technisch trainingcentra, West-Kenia, 2011
Gered Gereedschap verzamelt en repareert gebruikt gereedschap, en verstuurt het op aanvraag naar ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Jaarlijks levert de stichting meer dan 100.000 stuks gereedschap en 1000 naaimachines aan de derde wereld. Duizenden mensen krijgen zo de mogelijkheid om een vak te leren en een inkomen te verwerven.

De Turing Foundation financiert de volledige projectkosten - € 37.000 - voor de inzameling, recycling, verpakking en verzending van gereedschappen en naaimachines naar twaalf trainingscentra en organisaties in West-Kenia.

Update juli 2012: In juni 2012 is de container ingeklaard en zijn de kisten met gereedschap verdeeld over de verschillende trainingcentra in Kenia. zie ook:
      Gered Gereedschap: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Gereedschap voor technisch beroepsonderwijs, West-Kenia, 2011
Gereedschap voor technisch beroepsonderwijs, West-Kenia, 2011


Welzijn Wajir Bouw en inrichting van de Makaror Mixed Day Secondary School, Makaror, Kenia, 2011-2012
Stichting Welzijn Wajir steunt de armste bevolking van Wajir (Noordoost Kenia) en omgeving, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en voedselvoorziening. In Makaror wil men een nieuwe middelbare school oprichten die toegang zal bieden tot betaalbaar onderwijs van goede kwaliteit. Eerder maakte St. Welzijn Wajir de oprichting van de Furaha Secondary School mogelijk. Die school is na een paar jaar overgedragen aan de onderwijsautoriteiten, functioneert inmiddels onafhankelijk van de St. Welzijn Wajir en met goede examenresultaten.

De Turing Foundation draagt in 2011 € 34.000 bij aan de bouwkosten van de school.

Update juni 2011: Ondanks de aanhoudende droogte, waar het project fink last van had, is de bouw van de school in augustus 2011 van start gegaan. De aanbesteding is gewonnnen door een aannemer die bereid was inwoners van Makaror in te zetten voor de werkzaamheden (het maken van bouwstenen en het bewaken van de bouwlokatie). In februari 2012 heeft de school haar deuren geopend. Momenteel volgen 126 leerlingen onderwijs (28 meisjes en 98 jongens) en de toeloop op de school blijft maar toenemen. zie ook:
      Welzijn Wajir: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
Bouw en inrichting van het eerste deel van de Makaror Mixed Day Secondary School
Bouw en inrichting van het eerste deel van de Makaror Mixed Day Secondary School


ILIDPEdukans Beroepsonderwijs voor de Loita Maasai, Narok South District, Kenia, 2010-2011
Stichting Edukans werkt in Kenia samen met de locale organisatie ILIDP aan het verbeteren van toegang tot kwalitatief goed en relevant beroepsonderwijs voor de Loita Maasai in het Narok South district. Ieder half jaar worden 40 jongeren getraind in vakken zoals hout-, leer en metaalbewerking, kleermaken, metselen, automechanica, tour guiding en chaufferen. De trainingen worden zo mogelijk binnen de eigen gemeenschap gegeven op basis van het leerling-meester systeem.

De Turing Foundation droeg in 2009 € 35.000,- bij aan dit project en verlengt haar steun in 2010 met € 18.000. zie ook:
      ILIDP: andere projecten
      Edukans: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Loita Maasai, Narok South District, Kenia, 2010-2011
Loita Maasai, Narok South District, Kenia, 2010-2011


Viafrica Computerlokalen voor middelbare scholen in Tanzania, Kenia en Uganda 2007-2010
Samen met partners in de onderwijssector ondersteunt Stichting Viafrica onderwijsorganisaties in Afrika bij het gebruik en beheer van ICT. Hun programma CLASSworks (Computer Learning and Sustainable Support Works) begeleidt scholen bij het inrichten, gebruiken en beheren van geschikte computerlokalen, leidt docenten op, en helpt scholen bij het beheren van hun hard- en software. Momenteel ondersteunt Viafrica ruim 75 scholen in Tanzania, Uganda en Kenia. Dit jaar komen daar nog eens 30 nieuwe schoolprojecten bij.

De Turing Foundation zal net als vorig jaren ook in 2010 € 40.000,- bijdragen aan de projecten van Viafrica.

CLASSWorks program, Kenia, Viafrica
CLASSWorks program, Kenia, Viafrica


ANPPCANEdukans Technisch Beroepsonderwijs, Rongo district, Kenia, 2010-2011
Edukans voert in samenwerking met de Keniaanse ngo ANPPCAN een 3-jaren project uit dat zich richt op het verbeteren van de toegang tot relevant en kwalitatief goed onderwijs. In het Rongo district is het onderwijs slecht ontwikkeld en wordt nauwelijks beroepsonderwijs aangeboden. Onderdeel van het project is leerling-meester opleidingsplekken te realiseren voor 130 jongeren zodat zij zich een beroep kunnen eigen maken.

De Turing Foundation draagt in 2010 en 2011 in totaal € 68.000,- bij aan dit project. zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Technisch Beroepsonderwijs, Rongo district, Kenia
Technisch Beroepsonderwijs, Rongo district, Kenia


Mill-Hill College Bouw lerarenwoningen voor de Loita Highschool, Entasekira, Kenia, 2010-2011
Het Mill-Hill College in Goirle steunt sinds een aantal jaren de ontwikkeling van de Loita Highschool in Entasekira, Kenia. In dit Maasai gebied is er een tekort aan scholen en daarom werd op initiatief van de lokale gemeenschap en met financiële steun uit Nederland in 2006 de eerste middelbare school opgericht. De Loita Highschool heeft inmiddels 160 scholieren die les krijgen in 4 klaslokalen. Om goede docenten te kunnen aantrekken en behouden is er behoefte aan lerarenwoningen. Het Mill-Hill College werft fondsen om de bouw van een aantal eenvoudige woningen mogelijk te maken.

De Turing Foundation draagt € 25.000 bij aan de bouw van deze woningen.

Update februari 2012: De bouw is met succes afgerond, en voor een bedrag van € 23.339 (€ 1.661 minder dan begroot) vanwege sterk flucturerende koersen. Dit restant is teruggestort aan de Turing Foundation. zie ook:
      Weblog Mill Hill bezoek Kenia
      Andere scholenbouw projecten
Bouw lerarenwoningen voor de Loita Highschool, Kenia
Bouw lerarenwoningen voor de Loita Highschool, Kenia


NairoBitsButterfly Works Beroepsopleidingen ICT in Nairobi, Kenia, 2009-2010
Butterfly Works heeft in Kenia een Digital Design School opgezet, NairoBits genaamd. Nairobits wordt tegenwoordig geheel lokaal gemanaged en biedt honderden jongeren uit de sloppenwijken van Nairobi opleidingen in web design, en vaardigheden die hen helpt bij het vinden van een baan. In navolging van het succes worden ook in andere landen dergelijke opleidingen opgezet, zoals ZanziBits in Tanzania.

De Turing Foundation draagt in 2010 net als het jaar daarvoor € 27.000,- bij aan de Nairobits beroepsopleidingen in Kenia. zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten
Butterfly Works, Nairobi, Turing projectbezoek 2009
Butterfly Works, Nairobi, Turing projectbezoek 2009


Ujima Foundation Bouw inkomstengenererende lodge voor beroepsonderwijs, Kisumu, Kenia, 2010
De Ujima Foundation biedt beroepsonderwijs aan voor kansarme jongeren in Nakuru en Kisumu die de zorg hebben voor jongere broers en zussen. De jongeren worden getraind om aan het werk te kunnen in de hospitality sector (hotels, restaurants, etc.). Om dit beroepsonderwijsprogramma in Kisumu op de lange termijn te kunnen financieren, wordt er aan de oevers van het Victoriameer een lodge voor toeristen gebouwd. Volgens het business plan kan het programma binnen een paar jaar uit de inkomsten van de lodge gedekt worden, iets wat Ujima in Nakuru al heeft laten zien.

De Turing Foundation draagt € 30.000,- bij in 2010 voor de bouw van de lodge. zie ook:
      Ujima Foundation: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Inkomstengenererende lodge voor beroepsonderwijs, Kisumu, Kenia
Inkomstengenererende lodge voor beroepsonderwijs, Kisumu, Kenia


Red een Kind Beroepsonderwijs in Mai Mahiu, Kenia, 2009-2010
Red een Kind ondersteunt kinderen in ontwikkelingslanden die te kampen hebben met armoede, discriminatie, rampen of ziekte, middels onderwijs, beroepstraining en HIV/Aids-voorlichting.

In Kenia biedt de stichting beroepsonderwijs aan 325 kansarme jongeren uit sloppenwijken en achterstandsgebieden in Mai Mahiu, gelegen in een van de armste en onrustigste delen van Kenia, dichtbij de stad Nakuru. Het betreft één-jarige trainingen op het gebied van houtbewerking, leerbewerking, kleding maken, uiterlijke verzorging en computervaardigheden. Na de opleiding worden de jongeren begeleid in het zoeken naar een baan, of het opzetten van een eigen bedrijf.

De Turing Foundation droeg in 2008 al eens € 40.000,- bij aan dit project, en draagt in 2009 en 2010 nogmaals € 70.000,- bij aan de projectkosten.

Update 2010: Helaas bleef het aantal bereikte jongeren zo ver achter bij de doelstelling, dat wij hebben besloten dit project in 2010 niet meer te steunen. zie ook:
      Red een Kind: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsopleiding tot timmerman, Mai Mahiu, Kenia
Beroepsopleiding tot timmerman, Mai Mahiu, Kenia


ILIDPEdukans Beroepsonderwijs voor de Loita Maasai, Narok South District, Kenia, 2009
Stichting Edukans werkt in Kenia samen met de locale organistaie ILIDP aan het verbeteren van toegang tot kwalitatief goed en relevant beroepsonderwijs voor de Loita Maasai in het Narok South district. 140 jongeren leren via bestaande 'village polytechnics' vakken en vaardigheden die dicht bij de levensstijl en cultuur van de Loita Maasai pastoralisten liggen: veeteelt, productie van zuivelproducten en het vermarkten van koeien. Daarnaast zal ook gewassenverbouw, metselen en timmeren geboden worden.

De Turing Foundation draagt € 35.000,- bij aan dit project. zie ook:
      ILIDP: andere projecten
      Edukans: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Loita Maasai, Narok South District, Kenia
Loita Maasai, Narok South District, Kenia


Net4KidsInternational Child Support School Improvement Programme, Kenia, 2009-2010
In Kenia steunt Net4Kids het School Improvement Programme van de organisatie International Child Support. In deze programma's werken vertegenwoordigers van scholen en gemeenschap samen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Er worden centra opgezet waar leraren en leerlingen terecht kunnen voor ondersteunend lesmateriaal, en wordt geholpen met de infrastructuur van de scholen, het meubilair in de klassen, en de training van leraren.

De Turing Foundation adopteert voor € 26.180,- de volledige programmas in de districten Busia en Teso in west-Kenya op 9 basisscholen, 3 voortgezet onderwijs scholen en 1 school voor beroepsonderwijs.

Update februari 2012: De verbeterprogramma’s op de 9 basisscholen en de 3 voortgezet onderwijs scholen zijn met succes uitgevoerd. Het verbeterprogramma op de school voor beroepsonderwijs is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het project is inhoudelijk naar wens verlopen, maar de financiële rapportage riep vragen op die de partners Net4Kids en ICS niet konden beantwoorden. Wij hebben daarom besloten om het restant van de donatie (ad € 1.180) niet uit te keren. zie ook: Net4Kids: andere projecten
School Improvement Programme, Kenia
School Improvement Programme, Kenia


Afri-can Foundation Bouw en inrichting van een nieuw beroepsopleidingscentrum, Kisumu, Kenia, 2009-2011
Afri-Can Foundation (voorheen VCAA - Vision, Commitment and Action in Africa) zet samen met de lokale organisaties BIG Ltd en Pandipieri Centre een technisch opleidingscentrum op voor kansarme jongeren in Kisumu, West Kenia. Het centrum zal een praktijkgerichte 2-jarige opleiding tot automonteur aanbieden voor 30 jongeren per jaar.

De Turing Foundation draagt € 16.500,- bij aan de bouw en inrichting van dit nieuwe opleidingscentrum. Oplevering is in october 2010.

Update Januari 2011: Het centrum is bijna af, op wat details en schilderwerk na (zie foto). De start van de opleidingen is uitgesteld. Het centrum wordt op 7 februari 2011 officieel geopend. Zware regenval heeft de toegangsweg naar het centrum beschadigd, waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht.

Update oktober 2012: De Afri-car Academy is vier maanden gesloten geweest als gevolg van fraude door de voormalig directeur. Nieuw aangesteld management heeft de school heropend in maart 2012, maar in de nieuwe plannen is helaas geen zicht op de geplande financiele onafhankelijkheid. De samenwerking tussen Turing Foundation en Afri-can Foundation is hiermee afgerond. zie ook:
      Afri-can Foundation: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Het nieuwe beroepsopleidingscentrum, Kisumu, januari 2011
Het nieuwe beroepsopleidingscentrum, Kisumu, januari 2011


Undugu Society KenyaEdukans Informal Skills Training Programma, Nairobi, Kenia, 2008-2010
Stichting Edukans werkt in Kenia samen met de locale organistaie Undugu Society Kenya (USK) aan beroeps- en praktijkgericht onderwijs voor jongeren in en rond Nairobi. De leerlingen (straatjongeren van 15 tot 20 jaar) krijgen praktische scholing in een vak dat zij zelf kiezen en dat zij later zelfstandig kunnen uitoefenen. Daarna gaan zij in de leer bij kleine ondernemers, die zelf overigens ook worden getraind in het begeleiden van dit type jongeren. USK wil in 2009 duizend leerlingen een beroepsopleiding laten volgen via dit leer-werkstelsel.

De Turing Foundation draagt tot en met 2010 € 150.000,- bij aan dit programma.

Update jun 2010: Het Informal Skills Training Program is een bijzonder succesvol project dat elders in Kenia en andere landen al navolging heeft gekregen. Edukans heeft echter de steun aan Undugu eind 2009 opgeschort, in verband met governance problemen bij deze lokale ngo. De Turing Foundation droeg tot en met 2009 € 75.000 bij aan dit programma, verder voorgenomen donaties zijn komen te vervallen. zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Informal Skills Training Programma, Turing projectbezoek 2009
Informal Skills Training Programma, Turing projectbezoek 2009


Macheo Children's Centre Onderwijs / voedselprogramma voor 1180 kinderen van een aantal basisscholen in Thika, Kenia, 2008-2009
Het Macheo Children's Centre exploiteert in Kenia onder andere een kindertehuis in Thika en steunt bovendien de nabijgelegen Kianjau Primary School. Iedereen in de Kiandutu sloppenwijk mag naar deze school, maar niet iedereen kan het verplichte schooluniform betalen, of zich elke dag permitteren om naar school te komen, omdat ze het dan die dag zonder eten moeten stellen. Dit project schenkt daarom alle kinderen een uniform, en laat bovendien de school elke dag een eenvoudige gratis maaltijd verstrekken aan al haar leerlingen.

De Turing Foundation financiert dit onderwijs / voedselprogramma sinds 2007. In 2008 werd het programma uitgebreid naar 1180 kinderen aan de de Kianjau en Athena Primary Schools in Thika. De Turing Foundation draagt in 2008 en 2009 € 40.000,- bij aan het programma voor deze twee scholen. Bovendien draagt de Turing Foundation € 12.000,- bij aan de bouw van een aantal tunnelkassen waarin de school eigen groenten kan verbouwen, voor eigen gebruik maar ook om te verkopen en zo zelfstandig te kunnen werken. zie ook: Macheo Children's Centre: andere projecten
Kianjau Primary School
Kianjau Primary School


ChildsLife Bouw Beroepsonderwijscentrum in Nairobi, Kenia, 2008-2011
ChildsLife International zet zich in voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Aan de rand van de Kibera sloppenwijk in Nairobi, Kenia zet de stichting een centrum voor beroepsonderwijs op voor 120 leerlingen (metselen, timmeren, kleermaken, kappen en kantooradministratie).

De Turing Foundation financiert de helft (€ 40.000) van de bouwkosten van dit trainingcentrum, dat zal bestaan uit 4 klaslokalen, 4 praktijkruimtes, een kantoor en een winkelruimte.

Update februari 2012: De opening van het uitgebreide Olympic Vocational Center vond plaats op 1 april 2011. De bouw en de inrichting van de nieuwe klas- en praktijklokalen is geheel volgens verwachting verlopen. Bij de start van de lessen in april 2011 telde de opleiding 65 leerlingen. Per 1 januari 2012 zijn er in totaal 105 inschrijvingen. Het beoogde aantal van 140 leerlingen wordt naar verwachting in april 2012 bereikt. zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Centrum Beroepsopleiding in aanbouw, februari 2011, Nairobi, Kenia
Centrum Beroepsopleiding in aanbouw, februari 2011, Nairobi, Kenia


Red een Kind Beroepsonderwijs in Mai Mahiu, Kenia, 2008
Red een Kind ondersteunt kinderen in ontwikkelingslanden die te kampen hebben met armoede, discriminatie, rampen of ziekte, middels onderwijs, beroepstraining en HIV/Aids-voorlichting.

In Kenia biedt de stichting beroepsonderwijs aan 325 kansarme jongeren uit sloppenwijken en achterstandsgebieden in Mai Mahiu, gelegen in een van de armste en onrustigste delen van Kenia, dichtbij de stad Nakuru. Het betreft één-jarige trainingen op het gebied van houtbewerking, leerbewerking, kleding maken, uiterlijke verzorging en computervaardigheden. Na de opleiding worden de jongeren begeleid in het zoeken naar een baan, of het opzetten van een eigen bedrijf.

De Turing Foundation draagt € 40.000,- bij aan de projectkosten voor 2008. zie ook:
      Red een Kind: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsopleiding tot timmerman - Stichting Red een Kind, Kenia
Beroepsopleiding tot timmerman - Stichting Red een Kind, Kenia


Welzijn Wajir Bouw en inrichting middelbare school-bibliotheek, renovatie werkplaats vakonderwijs, Wajir, Kenia, 2008-2009
Stichting Welzijn Wajir helpt de armste bevolking van Wajir (Noordoost Kenia) en omgeving, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening en welzijn. Wat onderwijs betreft zet de stichting vooral in op de bouw van scholen, en sinds kort ook op training.

De Turing Foundation financiert de volledige bouw en inrichting van de bibliotheek van de Furaha Mixed Day Secondary School (€ 20.000) en de renovatie van een werkplaats voor vakonderwijs van de Wajir High School (€ 11.000) zie ook:
      Welzijn Wajir: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
Furaha Mixed Day Secondary School, Wajir, Kenia
Furaha Mixed Day Secondary School, Wajir, Kenia


Read To Grow Schoolboeken voor ontwikkelingslanden, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt Engelstalige lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen waar boeken en informatie schaars zijn, zoals in Mali, Ghana, Kameroen, D.R. Congo, Tanzania en Kenia.

Read to Grow ontwikkelt zich succesvol in Nederland en Groot-Brittannië. De Turing Foundation draagt in 2007 en 2008 € 32.000,- bij om het Read-to-Grow concept uit te dragen naar andere landen binnen Europa. zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere projecten in focusland Mali
Boeken voor Tokokoe, Ghana
Boeken voor Tokokoe, Ghana


Twiga Bouw en renovatie Milalani Primary School, Msambweni, Kenia, 2008
Stichting Twiga richt zich op onderwijs in het Msambweni gebied, in Kenia. Zij dragen bij aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en sponsoren bovendien schoolgeld voor kinderen met universiteitspotentie.

De Turing Foundation financiert 50% van de bouw van 8 klaslokalen en renovatie van een aantal oude lokalen voor de Milalani School in Msambweni, Kenia (€ 32.000), en aanschaf van schoolmeubilair voor 500 leerlingen.

Update 2010: De nieuwe klaslokalen en het schoolmeubilair zijn volgens plan opgeleverd. De bouwkosten pakten echter duurder uit dan verwacht, waardoor Twiga helaas heeft moeten afzien van de renovatie van de oude lokalen. zie ook:
      Milalani Primary School
      Andere scholenbouw projecten
Bouw Milalani Primary School, Msambweni
Bouw Milalani Primary School, Msambweni


Macheo Children's Centre Onderwijs / voedselprogramma voor 550 kinderen van de Kianjau Primary School, Kenia, 2007-2009
Het Macheo Children's Centre in Thika, Kenia exploiteert onder andere een kindertehuis en steunt bovendien de nabijgelegen Kianjau Primary School. Iedereen in de Kiandutu sloppenwijk mag naar deze school, zolang ze maar een schooluniform dragen. De allerarmste kinderen kunnen echter het uniform niet betalen, en zich bovendien niet permitteren om elke dag naar school te komen: het is namelijk elke dag kiezen tussen leren of eten. Dit project schenkt daarom alle kinderen een uniform, en laat bovendien de school elke dag een eenvoudige gratis maaltijd verstrekken aan al haar leerlingen.

De Turing Foundation financiert dit onderwijs / voedselprogramma voor 550 kinderen van de Kianjau Primary School voor 2007, en heeft tevens 50% van de programmakosten voor 2008 en 33% van de kosten voor 2009 toegezegd (totaal € 62.000). zie ook:
      Nieuwe klaslokalen voor Kianjau primary school
      Macheo Children's Centre: andere projecten
Gratis maaltijd op Kianjau Primary School
Gratis maaltijd op Kianjau Primary School