Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Projecten in Liberia


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda

Liberia Op het gebied van onderwijs en duurzaam landgebruik beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone, en Togo.
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Er wonen ongeveer 4.4 miljoen mensen in Liberia. De hoofdstad is Monrovia en de officiële taal is Engels. 85% van de bevolking is christen, 12% is moslim.
Na een verwoestende burgeroorlog van veertien jaar is in 2005 de democratie hersteld. Ellen Johnson Sirleaf werd gekozen als eerste vrouwelijke Afrikaanse president. In 2011 is ze herkozen Meer info...
Economie: Liberia hoort bij de vijf armste landen ter wereld: het BNP per hoofd van de bevolking is slechts 444$ (2012). Ongeveer 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Na de militaire staatsgreep in 1980 is de economie gestaag verslechterd. Tijdens de burgeroorlog (1989-2003) kelderde het BBP tot minder dan een tiende van wat het daarvoor was. Sinds het herstel van de democratie is de economie iets opgekrabbeld, maar Liberia heeft nog steeds het op twee na laagste BBP ter wereld. Slechts 15% van de bevolking heeft officieel werk. Liberia importeert 90% van zijn basisvoedingsmiddelen en is zeer kwetsbaar voor voedseltekorten.
Gezondheid: De levensverwachting in Liberia is 60.9 jaar. Vrouwen krijgen gemiddeld zes kinderen. Bijna 95% van de zorginstellingen in het land zijn verwoest tijdens de burgeroorlog (1989-2003). Tbc, diarree en malaria komen veel voor.
Onderwijs: Van de mannen in Liberia is 65% geletterd tegenover 57% van de vrouwen. Basis- en middelbaar onderwijs is verplicht voor kinderen tussen de zes en zestien jaar, maar er wordt niet streng op aanwezigheid gecontroleerd. In sommige regio's is onderwijs gratis, maar niet overal. Het onderwijssysteem wordt gehinderd door slechte schoolgebouwen, slecht schoolmateriaal en een gebrek aan gediplomeerde leraren.
Natuur: De kustlijn van Liberia bestaat voornamelijk uit mangrovebossen.
Projecten in Liberia
Mineke Foundation
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in... meer

ZOA Vluchtelingenzorg & SHIFSD
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, 2015-2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair,... meer

Y Care & YMCA Liberia
Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia 2016-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in... meer

Action Aid Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, 2017-2019
Action Aid Nederland en Action Aid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun... meer

Children in Crisis & FAWE
Beroepsopleiding voor plattelandsgemeenschappen, River Cess, 2014-2016
Children in Crisis is een Engelse NGO die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R.... meer

ZOA Vluchtelingenzorg & Woord en Daad & SHIFSD
Versterking van het vaktrainingproject, 2016
De Turing Foundation keurde in 2016 een bijdrage aan het vaktrainingsproject van ZOA goed, waarbij 400 jongeren in Monrovia, Liberia een... meer

Save the Children Nederland & THINK Liberia
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata, 2013-2015
Libera is een van de focuslanden van Save the Children. Na jarenlange noodhulp werken zij nu aan... meer

UAF
Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Zo'n 300 UAF studenten halen hun diploma... meer

Zie ook: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, mali, Niger, Sierra Leone, Togo, andere landen...

Recente geschiedenis van Liberia
    Het land wordt gekoloniseerd door vrije zwarte immigranten uit de Verenigde Staten en onafhankelijk verklaard in 1847. Het land kent 130 jaar lang een democratisch systeem gemodelleerd naar het politieke systeem van de VS.
    In 1980 wordt een militaire staatsgreep gepleegd door Sergeant Samuel Doe, waarbij de president wordt afgezet en vermoord, gevolgd door een groot deel van het kabinet. Dit incident markeert het begin van een 23-jarige periode van politieke en economische onrust. De VS ziet Samuel Doe als een strategische bondgenoot in de Koude Oorlog en geven hem veel financiële steun. In 1985 wordt Doe gekozen als president, hoewel er bij de verkiezingen is gefraudeerd. Nadat een contra-staatsgreep mislukt, worden de spanningen heviger. In 1989 organiseert een rebellengroep onder leiding van Charles Taylor een opstand, die het begin van de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog inluidt. Samuel Doe wordt negen maanden later gevangen genomen en vermoord. Niet lang daarna raken rebellengroeperingen in gevecht met elkaar. De zes daaropvolgende jaren van de burgeroorlog zijn extreem gewelddadig: bijna 250.000 Liberianen vinden de dood en een kwart van de bevolking komt in vluchtelingenkampen in buurlanden terecht. In 1995 wordt vrede gesloten. Taylor wordt de nieuwe president. Al snel wordt Liberia echter een pariastaat vanwege de bloeddiamanten en illegale houtexport om de burgeroorlog in buurland Sierra Leone te financieren.
    In 1999 komt een rebellengroepering in het noordwesten van Liberia in opstand tegen Taylor en daarmee begint de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog. In 2003 mengt een tweede rebellengroep zich in de strijd en valt Taylor aan vanuit het zuidoosten. Taylor ontvlucht Liberia in augustus 2003. Later die maand wordt een vredesakkoord getekend en een interim-regering geïnstalleerd. In de daaropvolgende democratische verkiezingen in 2005 wordt Ellen Johnson Sirleaf gekozen als eerste zwarte vrouwelijke president van Afrika. Ze laat Taylor uitleveren door Nigeria voor een proces in Den Haag. In 2011 wordt ze herkozen.


Projectdetails

Mineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Het doel van dit project is om ongeveer 165 laag- en ongeschoolde mensen (met name vrouwen en jongeren) een vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak en catering, kappen en computerles. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen club begeleiding zich sociaal te ontwikkelen en weerbaarder te worden.

De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de vakopleidingen binnen dit project (waarvan € 5.000 in 2017). zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia


ZOA VluchtelingenzorgSHIFSD Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2015-2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren; namelijk vakonderwijs en hierdoor een inkomen genereren. 400 Jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of auto- en motormechanics. De helft leert daarnaast lezen, schrijven en basis rekenen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017). Dit is 50% van de totaalbegroting. zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia


Y CareYMCA Liberia Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia 2016-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. 100 van deze jongeren volgen daar voorafgaand een vakopleiding van 9-12 maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens weer 450 andere jongeren in ondernemerschapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Gedurende 1 tot 2 jaar worden de alumni begeleid. Naar verwachting weet 65% van deze jongeren een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per maand.

De Turing Foundation doneert € 129.000 aan dit project (ca. 50% van de projectkosten), waarvan € 49.000 in 2017. zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia
Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia


Action Aid Liberia Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2017-2019
Action Aid Nederland en Action Aid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen training in duurzame landbouwtechnieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf.

De Turing Foundation doneert € 65.000, waarvan € 33.000 in 2017. zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia


Children in CrisisFAWE Beroepsopleiding voor plattelandsgemeenschappen, River Cess, Liberia, 2014-2016
Children in Crisis is een Engelse NGO die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone en Liberia. Samen met partner organisatie FAWE biedt Children in Crisis in River Cess, Liberia, aan 2.730 jonge volwassenen naast een alfabetiseringscursus een vakopleiding voor onder andere kapper, kleermaker en (banket) bakker. De opleiding duurt vier maanden, waarna de alumni gedurende twee jaar lang worden bijgestaan door het vocational training center bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Het is de bedoeling dat in 2016 op 17 locaties verspreid in de regio trainingen worden verstrekt.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 20% van de projectkosten), waarvan € 50.000 in 2016.

Update oktober 2014: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus is dit project tijdelijk stil komen te liggen.

Update juni 2015: De uitbraak van ebola en tegenvallende projectfinanciering heeft Children in Crisis er toe doen besluiten het project te verkleinen en de begeleiding van de leerlingen te intensiveren. Er worden minder trainingslocaties opgezet, maar de leerlingen ontvangen naast de vak training ook begeleiding bij het opzetten van een financieel support systeem op gemeenschapsniveau. zie ook:
      How the teachers of hope I met in the Congo were brutally killed (The Observer)
      Children in Crisis: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Diplomauitreiking, Liberia, 2013
Diplomauitreiking, Liberia, 2013


ZOA VluchtelingenzorgWoord en DaadSHIFSD Versterking van het vaktrainingproject, Liberia, 2016
De Turing Foundation keurde in 2016 een bijdrage aan het vaktrainingsproject van ZOA goed, waarbij 400 jongeren in Monrovia, Liberia een opleiding krijgen. Op ons aanraden heeft ZOA contact gezocht met Woord en Daad en er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst. Woord en Daad deelt hun kennis en ervaringen op het gebied van beroepsonderwijs en helpt ZOA en lokale uitvoeringspartner SHIFSD dit in het project te integreren. Deze betrokkenheid helpt ook Woord en Daad om de lokale context in Liberia te leren kennen en om een volgende stap te nemen in hun ambitie het werk naar Liberia uit te breiden.

De Turing Foundation draagt 50% bij aan de kosten voor de begeleiding van Woord en Daad, € 5.000. zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Woord en Daad: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Versterking van het vaktrainingproject, Liberia
Versterking van het vaktrainingproject, Liberia


Save the Children NederlandTHINK Liberia Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata, Liberia, 2013-2015
Libera is een van de focuslanden van Save the Children. Na jarenlange noodhulp werken zij nu aan structurele programma's voor onderwijs en gezondheid. Met dit project wil Save the Children samen met de lokale NGO THINK 900 kansarme meisjes in twee jaar een versneld schoolprogramma laten volgen, zodat zij kunnen instromen in het formele (beroeps)onderwijs. Daartoe worden speciale 'drop in centra' geopend en 30 leerkrachten getraind.

De Turing Foundation doneert in totaal € 100.000 (waarvan € 50.000 in 2014) als bijdrage voor de opschaling naar in totaal 900 opgeleide meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata

Update juni 2014: In 2013 hebben gefaseerd 312 meisjes onderwijs gevolgd op één van de drie centra. Van de 125 meiden die in fase I zijn aangenomen, zijn er 103 inmiddels doorgestroomd naar regulier basisonderwijs of volgen een beroepsopleiding. Het project volgt deze meiden in een vervolgopleiding en ondersteunt hen wanneer dat nodig is.

Update oktober 2015: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus was dit project tijdelijk stil komen te liggen. Na heropening van de centra in juli 2015 hebben 154 meisjes zich aangemeld voor de opleiding.

Update juni 2016: Als gevolg van het niet volledig rond krijgen van de projectfinanciering, is het aantal te bereiken meisjes bijgesteld. Uiteindelijk hebben 573 meisjes hun diploma behaald, waarvan 104 meisjes zijn doorgestroomd naar regulier beroepsonderwijs en 469 meisjes naar basisonderwijs. THINK heeft afspraken gemaakt met negen overheidsscholen om de integratie van de meisjes terug naar reguliere scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Leraren van de drie centra zijn onder andere getraind in 'Ebola Awareness and Prevention' en 'Positive Discipline in School'. zie ook:
      Save the Children Nederland: andere projecten
      Andere teacher training projecten
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Libera
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Libera


UAF Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Voor studenten die terecht een beroep doen op het vluchtelingschap als genoemd in artikel 1 van het Vluchtelingen­verdrag van Genève laat de acceptatieprocedure van het UAF toe dat zij met de studie kunnen beginnen zonder op hun verblijfsvergunning te hoeven wachten. Jaarlijks halen zo'n 300 UAF-studenten hun diploma.

De Turing Foundation schonk t/m 2009 in totaal € 150.000,- aan het UAF. zie ook: Andere projecten in focusland Guinée
UAF afgestudeerden 2008
UAF afgestudeerden 2008