Switch to English

LEPRA
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het herkennen en genezen van de ziekte, en naar het onstaan en de verspreiding ervan.
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitsluitend de allerarmsten treft (zo zeer dat men zich in rijkere landen soms niet bewust is dat de ziekte nog bestaat). Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral om de ziekte tijdig te herkennen, en te behandelen voordat permanente zenuwbeschadigingen optreden.

De Turing Foundation concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnose en behandeling van Lepra.
Meest recente projecten:
Wetenschappelijk onderzoek:
Infectious Disease Research InstituteLeprosy Research Initiative IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2018-2019
Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet op het eiland Cebu in de Filippijnen onderzoek naar de effectiviteit van twee lepratesten. Het project heeft als doel om lepra in een vroeg stadium op te sporen bij contacten van leprapatiŽnten en om het ziekteverloop bij leprapatiŽnten die behandeld worden beter te monitoren. In de eerdere fase van het onderzoek heeft bloedafname van leprapatiŽnten en hun contacten plaatsgevonden door middel van een vingerprik. Deze groep wordt gedurende een periode van 4 jaar gevolgd en gescreend.

De Turing Foundation droeg al € 140.000 bij aan de eerdere fase van dit onderzoek, en draagt € 55.988 bij aan voor de laatste fase (2018-2019).

Zie ook:
      Infectious Disease Research Institute: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy
IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of LeprosyNational Hansen's Disease ProgramsLeprosy Research InitiativeLSU Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2018
De onlangs ontwikkelde moleculaire levensvatbaarheidstest blijkt snel en accuraat de levensvatbaarheid van de leprabacterie in proefdierweefsel te kunnen vaststellen. In dit onderzoek van Dr. L. Adams (LSU) via National Hansen's Disease Programs worden de technische beperkingen van de test met behulp van diermodellen gedefinieerd. Op basis daarvan wordt een gestandaardiseerd protocol en rapportageformulier ontwikkeld en worden nieuwe preventieve behandelingen onderzocht, met als uiteindelijk doel om de test bruikbaar te maken voor de kliniek.

De Turing Foundation draagt € 159.000 bij aan dit onderzoek. De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

Dr. L. Adams / National Hansen's Disease Programs: Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2015-2018
Dr. L. Adams / National Hansen's Disease Programs: Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2015-2018London School of Hygiene and Tropical MedicineLeprastichting Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2018-2019
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 107,606 in 2018).

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumSchieffelin Institute of HealthLeprastichting Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2018-2019
Het tijdig herkennen en behandelen van lepra reacties draagt bij aan het voorkomen van zenuwschade en verminkingen. Het Schieffelin Institute of Health (SIHR) ontwikkelt een laboratoriumtest voor de vroege diagnose van type I en type II lepra reacties. Op basis van genetisch materiaal uit bloed en huidbiopten van leprapatiŽnten wordt bepaald welke genen verschillen in functie tussen patiŽnten met lepra reacties en patiŽnten zonder reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen in het uitlokken van lepra reacties in de huid en het zenuwstel. Deze genen, en de eiwitten waarvoor ze coderen, worden gebruikt bij de ontwikkeling van de laboratorium test. Daarnaast zal het niveau van cytokinen, chemokinen, groeifactoren en antimicrobiŽle peptiden in het bloed worden geschat, en worden onderzocht of daar diagnostische conclusies uit kunnen worden getrokken.

De Turing Foundation draagt € 73.838 bij aan dit onderzoek (waarvan € 13.969 in 2018).

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019
Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019IDEALLUMCErasmus Universiteit Rotterdam INDIGO, field evaluation of novel immunodiagnostic tools for early detection of leprosy in a BCG vaccination field trial amongst contacts of leprosy patients, 2018
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) ontwikkelt een nieuwe generatie testen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. Sinds 2013 verzamelt IDEAL bloedmonsters van leprapatienten en hun huishoudcontacten in een zogenaamde 'biobank' voor analyse van de besmetting en transmissie van de leprabacterie. Het doel van het project is om van in totaal ruim 6.000 individuen bloedmonsters te onderzoeken, en op basis daarvan een 'biomarker profiel' vast te stellen waarmee een effectieve diagnostische test kan worden ontwikkeld.

De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al circa € 950.000 bijgedragen aan het IDEAL onderzoek, en zal in de periode 2015-2018 nog eens ruim € 747.000 bijdragen (waarvan € 187.000 in 2018).

Update april 2016: Dit onderzoek wordt sinds 2015 voortgezet onder de nieuwe naam INDIGO en gecombineerd met het vervolg van het eerder door de Turing Foundation ondersteunde onderzoeksproject MALTALEP. In 2015 is de intake van patiŽnten en contacten in de BCG trial voortgezet en gestart met de analyse van de bloed samples. De intake zal naar verwachting eind 2016 worden afgerond; de follow-up en de data-analyse zal nog minimaal 2 jaar in beslag nemen.

Zie ook:
      IDEAL: andere projecten
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten

Afname van monsters voor IDEAL biobank
Afname van monsters voor IDEAL biobankLeprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2017-2018
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijding­projecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen al in 2017 droeg de Turing Foundation ruim € 449.404 bij aan projecten zoals Erasmus/LUMC (INDIGO field evaluation of novel immunodiagnostic tools for early detection of leprosy), IDRI (Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy), NHDP (Translation of M Leprae molecular viability assays to the clinical setting, and application to a chemoprophylaxis-of-contacts-model), LSHTM (Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum), SIHR (Identification of leprosy associated immune signatures as early signals for leprosy reactions), PUCPR (Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states), TENLEP (Research on treatment of early neuropathy in leprosy), en het NHDP (Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics),

Over dat jaar doneert de Turing Foundation daarom €22.470 direct aan de Nederlandse Leprastichting ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacteriePUCPR Brazil PontifŪcia Universidade Catůlica do ParanaLeprastichting Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states, 2017
Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische risicofactoren van de gastheer. Voor het ontrafelen van de erfelijke eigenschappen van leprapatiŽnten zijn moleculaire studies uitgevoerd. Met succes zijn een aantal kandidaat-genen geÔdentificeerd die geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en het ontwikkelen van lepra reacties. Echter, geen van deze studies heeft aangetoond welke genen de vatbaarheid voor lepra veroorzaken en welke genen lepra reacties veroorzaken.

De Turing Foundation draagt € 21.334 bij aan dit project van het PUCPR, dat zes genen in kaart zal brengen die consistent geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en lepra reacties. Zij verwachten zeldzame en/of nieuwe varianten te beschrijven die meer inzicht zullen geven in gevoeligheid voor lepra. Bovendien zullen zij de invloed van deze varianten op de vroege opsporing van leprapatiŽnten analyseren.

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states
Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive statesNational Hansen's Disease ProgramsLeprastichting Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics, 2017
Lepra wordt meestal pas laat ontdekt. De diagnostiek berust voornamelijk op de aanwezigheid van klinische symptomen (gevoelsverlies door zenuwschade) en het aantonen van de bacterie in een preparaat van huidvocht of huidbiopt (skinsmear).

Lepra bezit virulentie factoren die in combinatie met andere moleculen (zogenaamde Pathogen Associated Molecular Patterns of PAMPs), een karakteristiek gen-expressie patroon uitlokken - een zogenaamd transcriptioneel profiel. Dat profiel bepaalt de uitkomst van een infectie in verschillende gastheren; ziekte of klaring van de bacterie.

Om te ontdekken waarom sommige mensen weerstand bieden aan de bacterie terwijl anderen de ziekte ontwikkelen, onderzoekt het NHDP (National Hansen's Disease Programs) gordeldieren, die op een vergelijkbare manier reageren op de leprabacterie als mensen. Transciptionele profielen zullen worden vergeleken op verschillende tijdstippen na infectie, om genen te identificeren die verschillen in expressie tussen resistente en vatbare gastheren. Zo kunnen wellicht karakteristieke "handtekeningen" in de genen worden onthuld, die voorspellend zijn voor de reactie van de dieren op de leprabacterie. Deze handtekeningen hebben een groot potentieel voor de vroege opsporing van lepra bij mensen.

De Turing Foundation draagt € 55.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2017).

Zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten

Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics
Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomicsTENLEP research consortium Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2016-2017
Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij 14 onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn vanuit hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde zenuwontsteking.

TENLEP Trial onderzoekt lepra-gerelateerde zenuwbeschadigingen. De centrale vragen zijn:
    1. Hoe effectief is behandeling van sub-klinische zenuwbeschadiging in het verminderen van het percentage patiŽnten met blijvende zenuwfunctieschade?
    2. Wat is de optimale behandeling voor patiŽnten met klinische zenuwfunctieschade?
Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden middels twee geÔntegreerde trials. In deze trials zal een corticosteroÔdenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging worden getest (duur 16 weken en 6 maanden). Afhankelijk van het type zenuwschade zullen patienten deelnemen aan een van beide trials. Zij worden vervolgens gerandomiseerd om behandeling of placebo te ontvangen. Het effect van de behandeling zal worden gemeten na 6, 12, en 18 maanden na het begin van de leprabehandeling. Diverse geavanceerde elektronische meetinstrumenten, waaronder zenuwgeleiding en temperatuurzin, zullen worden ingezet om het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Tevens wordt het effect gemeten met een activiteitenschaal. Vergelijking van de resultaten in de behandelings- en placebogroepen zullen uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is voor deze patiŽnten om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken. Het onderzoek zal plaatsvinden in Nederland, Engeland, en de grote lepra-endemische landen (IndonesiŽ, India, Filippijnen, Bangladesh, BraziliŽ en EthiopiŽ).

De Turing Foundation draagt € 742.847,- bij voor het onderzoek, ca. 50% van het totale onderzoeksbudget.

Scanning Electron Microscopy van M. leprae
Scanning Electron Microscopy van M. leprae

meer toekenningen leprabestrijding...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top