Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Leprabestrijding - Archief


Hieronder vindt u een overzicht van oudere leprabestrijdingsprojecten van de Turing Foundation. Recente toewijzingen vindt u op de projectpagina leprabestrijding.

Eerdere leprabestrijdingsprojecten:
Lepra bacterie in de milt
Januari 2016
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2015-2016
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen... meer

Lepra bacterie in de milt
Januari 2015
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2014-2015
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen... meer

Afname van monsters voor IDEAL biobank
Januari 2014
IDEAL, early detection of leprosy: sample collection for biobanking and analysis of immune- and genetic host markers, 2014
Sinds 2013 verzamelt IDEAL bloedmonsters van leprapatienten en hun huishoudcontacten, waarmee de besmetting en transmissie... meer

Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)
Oktober 2013
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2012-2014
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen... meer

Huid besmet met lepra
Maart 2013
Research into macro- and micro-epidemiology of leprosy 2010-2013
Het Leonard Wood Memorial Research Center, in Cebu, Filippijnen doet onderzoek naar transmissiepatronen van lepra.... meer

Afname van monsters voor IDEAL biobank
Januari 2013
IDEAL, continuation of sample collection for biobanking and pilot testing, 2013
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) ontwikkelt... meer

immune biomarkers
Januari 2013
Research on identification of innate and adaptive immune biomarkers 2010-2013
Dit onderzoek ontrafelt bepaalde immunopathologische mechanismen om zo een beter inzicht te krijgen in... meer

Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)
November 2012
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2012
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Dit jaar... meer

IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy
Maart 2012
IDEAL sample collection for biobanking, IDEAL (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy), 2012
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and... meer

IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy
Oktober 2010
Hoofdbegunstiger IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) 2008-2010
De Turing Foundation is hoofdbegunstiger van dit consortium van 30 Lepra-onderzoeksgroepen, dat de komende jaren immunologische testen... meer

Lepra bacterie in de milt
Juli 2010
Research naar immunopathologie van lepra 2007-2011
De Lepra bacterie heeft een hoge affiniteit voor Schwann cellen - cellen die een beschermende laag vormen om perifere zenuwen.... meer

mycobacterium leprae
Januari 2010
Research on impact of preventive interventions on the transmission of M. Leprae, 2009-2010
Dit onderzoek probeert beter inzicht te krijgen in de overdracht van de leprabacterie en het effect van profylactische behandelingen... meer

Arbeiders krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Cambodja 2009)
Juli 2009
Veldprojecten Leprabestrijding, Cambodja 2009
De Leprastichting werkt samen met de organisatie CIOMAL aan de bestrijding van Lepra in Cambodja. De kwaliteit van de diagnostiek is een... meer

Veldbezoek Leprabestrijding in Luang Namtha, Laos
Juli 2009
Veldprojecten Leprabestrijding, Laos 2009
In Laos komt lepra vooral voor onder minderheden die moeilijk bereikbaar zijn. De verminkingen zijn vaak ernstig en onherstelbaar als de... meer

LeprapatiŽnten in het Kien Klean revalidatiecentrum in Phnom Penh, Cambodja (Foto: Nicole Slootweg)
Mei 2008
Veldprojecten Leprabestrijding, Cambodja 2008
De Leprastichting werkt samen met de organisatie CIOMAL aan de bestrijding van Lepra in Cambodja. De kwaliteit van de diagnostiek is een... meer

Leprabestrijding in Laos, 2008 - (Foto: Dr. Richard de Soldenhoff)
Mei 2008
Veldprojecten Leprabestrijding, Laos 2008
In Laos komt lepra vooral voor onder minderheden die moeilijk bereikbaar zijn. De verminkingen zijn vaak ernstig en onherstelbaar als de... meer

Nederlandse Leprastichting, Nigeria, 2007
Maart 2007
Leprabestrijding Projecten 2007
De Leprastichting investeert overal ter wereld in projecten op het gebied van genezing van mensen die aan lepra lijden... meer

Milou Halbesma overhandigt €1.000.000,- aan Kommer Braber, directeur van de Leprastichting
2006
€1.000.000 voor de Leprastichting, 2006-2007
De Leprastichting zet zich al veertig jaar in voor een wereld waarin het blijvend leed, dat lepra veroorzaakt, niet meer voorkomt en uiteindelijk zal zijn... meer

Wetenschappelijk onderzoek
Leprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2015-2016
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen al in 2015 droeg de Turing Foundation ruim € 463.751 bij aan projecten zoals TENLEP, LUMC immunopathologie, het Nederlands Kanker Instituut, en het Leonard Wood Memorial Research Center.

Over dat jaar doneert de Turing Foundation daarom €23.118 direct aan de Nederlandse Leprastichting ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Lepra bacterie in de milt
Lepra bacterie in de milt


Leprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2014-2015
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen al in 2014 droeg de Turing Foundation ruim € 350.000 bij aan projecten zoals TENLEP, LUMC immunopathologie, het Nederlands Kanker Instituut, en het Leonard Wood Memorial Research Center.

Over dat jaar doneert de Turing Foundation daarom €17.614 direct aan de Nederlandse Leprastichting ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Lepra bacterie in de milt
Lepra bacterie in de milt


IDEALLUMCErasmus Universiteit Rotterdam IDEAL, early detection of leprosy: sample collection for biobanking and analysis of immune- and genetic host markers, 2014
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) ontwikkelt een nieuwe generatie testen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. Sinds 2013 verzamelt IDEAL bloedmonsters van leprapatienten en hun huishoudcontacten in een zogenaamde "biobank" voor toekomstige analyse van de besmetting en transmissie van de leprabacterie. Immunodiagnistische tests, ontwikkeld in een eerdere fase van het IDEAL onderzoek, werden in 2013 verder ontwikkeld in het veld. In 2014 wordt, naast het uitbreiden van de biobank, begonnen met de analyse van de afgenomen bloedmonsters.

De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al € 800.000 bijgedragen aan het IDEAL onderzoek, en zal in 2014 nog eens ruim € 155.000 bijdragen. zie ook:
      IDEAL: andere projecten
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
Afname van monsters voor IDEAL biobank
Afname van monsters voor IDEAL biobank


Leprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2012-2014
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen al in 2013 draagt de Turing Foundation zo'n € 450.000 bij aan gezamenlijke projecten bij TENLEP, LUMC biomarkers, LUMC immunopathologie, het Nederlands Kanker Instituut, en het Leonard Wood Memorial Research Center. In haar beslissingsproces maakt de Turing Foundation dankbaar gebruik van de expertise van het CWO (het wetenschappelijk adviesorgaan van de Leprastichting).

De Turing Foundation heeft besloten € 40.000 aan de Leprastichting zelf te doneren (waarvan € 23.457 over 2012 en 2013) ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zal de Turing Foundation voortaan ook bij nieuwe gezamelijk onderzoeksprojecten 5% extra overmaken ter dekking van de overheadkosten van de Leprastichting. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)
Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)


Leonard Wood Memorial Research CenterLeprastichting Research into macro- and micro-epidemiology of leprosy 2010-2013
Het Leonard Wood Memorial Research Center, in Cebu, Filippijnen doet onderzoek naar transmissiepatronen van lepra. De overdracht van lepra lijkt in veel gebieden door te gaan, ondanks de jarenlange goede dekking van lepra patiŽnten met MDT (Multi drug treatment). De onderzoekshypothese is dat er een effectievere leprabestrijding ontwikkeld kan worden door middel van een beter begrip van transmissiepatronen binnen de gemeenschap en de identificatie van personen met een hoog risico op het ontwikkelen van lepra. Alleen dan kunnen interventies zoals chemoprofylaxe en / of immunoprofylaxe goed worden gericht en daardoor kosten-effectief zijn.

Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats om alle ontdekte lepragevallen in Cebu van de afgelopen tien jaar ruimtelijk en in tijd in kaart te brengen en alle nieuwe lepragevallen toe te voegen aan de database (macro-epidemiologie). In de tweede plaats de database uit te breiden met de M.leprae stamtypering binnen clusters van nieuwe gevallen (micro-epidemiologie) om tot een beter begrip te komen van de transmissiepatronen van de ziekte, de risicofactoren en de virulentiepatronen van de M.leprae stammen. Dit gedetailleerd in kaart brengen van de lepragevallen in combinatie met de stamtypering om zodoende transmissiepatronen te kunnen identificeren in een goed afgebakend geografisch gebied is niet eerder uitgevoerd.

De Turing Foundation draagt € 118.500 aan dit meerjaren onderzoek, dat loopt tot en met 2013.

Update januari 2014: De kwaliteit van de retrospectief verzamelde data van leprapatienten (1999-2010) is niet van voldoende kwaliteit om definitief conclusies te kunnen trekken. Het LWM wenst daarom de al verzamelde prospectieve data uit de periode 2011-2013 uitbreiden door drie jaar langer lepragevallen in kaart te brengen. Het LWM hoopt daarmee de bevindingen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen en zo aan de doelstellingen van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel te kunnen voldoen. De wetenschappelijke adviescommissie van de Leprastichting heeft inmiddels positief geadviseerd over verlenging van het project tot en met 2016. zie ook:
      Leonard Wood Memorial Research Center: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Huid besmet met lepra
Huid besmet met lepra


IDEALLUMCErasmus Universiteit Rotterdam IDEAL, continuation of sample collection for biobanking and pilot testing, 2013
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) ontwikkelt immunologische testen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. IDEAL bouwt door middel van het verzamelen en opslaan van monsters een biobank op voor toekomstige analyse van de besmetting en transmissie van de leprabacterie. Immunodiagnistische tests, ontwikkeld in een eerdere fase van het IDEAL onderzoek, worden in 2013 verder ontwikkeld in het veld, waardoor een belangrijke volgende stap kan worden gezet in het onderzoek dat moet leiden tot effectieve en preventieve behandeling van leprapatiŽnten.

In 2013 draagt de Turing Foundation € 69.128 bij aan dit project. De Turing Foundation droeg eerder € 734.000 bij aan het IDEAL onderzoek.

Update januari 2014: Na de uitgebreide voorbereidingen die in 2012 zijn getroffen voor dit grootschalige, lange termijn project, is er in 2013 bij ongeveer 1.000 mensen in Bangladesh bloed afgenomen. Momenteel wordt de verzending van deze (ingevroren) bloedmonsters naar het LUMC voorbereid. zie ook:
      IDEAL: andere projecten
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
Afname van monsters voor IDEAL biobank
Afname van monsters voor IDEAL biobank


LUMC Research on identification of innate and adaptive immune biomarkers 2010-2013
Dit LUMC onderzoek ontrafelt bepaalde immunopathologische mechanismen om zo een beter inzicht te krijgen in de immuno-pathogenese van lepra en leprareacties die leiden tot zenuwschade. Daarmee kunnen strategieŽn worden ontwikkeld voor het voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra.

Technieken voor het opsporen en diagnosticeren van lepra in een vroeg stadium zijn van groot belang bij het voorkomen van zenuwschade. Om zulke vroege diagnostiek en voorspelling van reacties mogelijk te maken heeft dit onderzoek tot doel dieper inzicht te verkrijgen in de rol die de verschillende cellen -waaronder macrofagen en T cellen (er zijn vele typen of subsets) en de door hen uitgescheiden signaalstoffen (zoals cytokinen)- spelen bij het ontstaan van zenuwschade bij lepra en leprareacties.

Het LUMC onderzoeksteam is in staat verschillende van die (nieuwe) humane cellulaire subsets te isoleren en te kweken, wat hen de mogelijkheid geeft om in detail de processen te bestuderen die kunnen leiden tot zenuwschade. De activatie van bepaalde cel soorten zoals T cellen met een ontstekingsgerelateerde rol ('th17' cellen) is naar het LUMC denkt een belangrijke schakel in dit proces. De precieze aard en werking van deze mechanismen, cel typen en factoren zijn voorlopig onvoldoende bekend in de mens.

De Turing Foundation draagt met ruim € 260.000 de helft van de onderzoekskosten. In 2013 komt de bijdrage van de Turing Foundation nu op € 66.545,-. zie ook: LUMC: andere projecten
immune biomarkers
immune biomarkers


Leprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2012
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Dit jaar alleen al draagt de Turing Foundation zo'n € 450.000 bij aan gezamenlijke projecten bij TENLEP, LUMC biomarkers, LUMC immunopathologie, het Nederlands Kanker Instituut, en het Leonard Wood Memorial Research Center. In haar beslissingsproces maakt de Turing Foundation dankbaar gebruik van de expertise van het CWO (het wetenschappelijk adviesorgaan van de Leprastichting).

De Turing Foundation heeft besloten € 40.000 aan de Leprastichting zelf te doneren ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zal de Turing Foundation voortaan ook bij nieuwe gezamelijk onderzoeksprojecten 5% extra overmaken ter dekking van de overheadkosten van de Leprastichting. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)
Arbeiders in Cambodja krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Turing Foundation en Leprastichting, 2009)


IDEAL IDEAL sample collection for biobanking, IDEAL (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy), 2012
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) bestaat uit alle toonaangevende Lepra-onderzoeksgroepen in de wereld en ontwikkelt immunologische testen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. Daarnaast worden moleculaire testen ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in hoe de leprabacterie wordt overgedragen. Uiteindelijk is het doel te komen tot testen waarmee Lepra kan worden opgespoord en behandeld voor de ziekte zich geopenbaard heeft. In 2012 wil IDEAL door middel van het verzamelen en opslaan van monsters een biobank opbouwen voor toekomstige analyse van de biomarker profielen voor pathogene en beschermende immuunrespons op M. leprae.

In 2012 draagt de Turing Foundation € 90.000,- bij aan dit project. De Turing Foundation droeg al eerder € 644.000,- bij aan het IDEAL onderzoek. zie ook: IDEAL: andere projecten
IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy
IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy


IDEALKoninklijk Instutuut voor de Tropen Hoofdbegunstiger IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) 2008-2010
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) bestaat uit alle toonaangevende Lepra-onderzoeksgroepen in de wereld die zich bezighouden met deze tak van het lepraonderzoek.

Het consortium wil immunologische testen ontwikkelen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. Daarnaast worden moleculaire testen ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in hoe de leprabacterie wordt overgedragen. Uiteindelijk is het doel te komen tot testen waarmee Lepra kan worden opgespoord en behandeld voor de ziekte zich geopenbaard heeft.

De nauwe samenwerking tussen de dertig partners stroomlijnt het onderzoek en levert eerder resultaten voor leprabestrijding. Sinds het project startte in 2008 zijn standard operating procedures opgesteld voor de gekozen vroege diagnostiek en transmissiestudies. Er is een test ontwikkeld die zeer selectief lepra-infectie in bloed kan aantonen. Onderzoeksmateriaal (M. leprae antigenen) is verspreid. In 2009 zijn er analyses uitgevoerd van M. leprae-specifieke eiwitten in 24-uurs bloedtesten in Bangladesh en Korea. De resultaten van deze deelstudie worden gebruikt bij de ontwikkeling van een 24-uurs diagnostische test die grote gevoeligheid heeft voor een specifieke immuun respons gericht tegen M.leprae antigenen. Monsters uit genoemde landen alsook uit Ethiopie en Brazilie worden verder onderzocht door het LUMC op gen expressie diversiteit.

Op het gebied van de moleculaire epidemiologie zijn er in 2009 trainingen gegeven aan de veldwerkers op de Filippijnen, protocollen vastgesteld, gegevens verzameld over besmetting met M.leprae gedurende de laatste 10 jaar, en zijn nieuwe gevallen van besmetting getraceerd naar oude gevallen.

Na 2010 wil IDEAL een grootschalige studie doen naar het voorkůmen van lepra door (op maat gemaakte) profylactische behandeling van contacten van leprapatiŽnten.

De Turing Foundation draagt in 2010 € 131.000,- bij aan dit project. In totaal draagt de Turing Foundation tot en met 2010 € 644.000,- (ca 60% van de totale projectkosten) bij aan het ontwikkelen van de bovengenoemde tests. zie ook:
      Miljoen euro aan lepraonderzoek (Filanthropium)
      IDEAL: andere projecten
      Koninklijk Instutuut voor de Tropen: andere projecten
IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy
IDEAL - Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy


LUMCLeprastichting Research naar immunopathologie van lepra 2007-2011
Lepra is een infectie ziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met een bacterie. Deze bacterie heeft onder andere een hoge affiniteit voor Schwann cellen - cellen die een beschermende laag vormen om perifere zenuwen. Een team van het Leiden University Medical Centre doet onderzoek om een dieper inzicht te krijgen in de processen die kunnen leiden tot schade aan Schwann cellen en zenuwen - en de daarmee samenhangende levenslange handicaps.

Sinds enige tijd is er een effectieve behandeling van de infectie mogelijk met een cocktail van antibiotica. Bij sommigen veroorzaakt deze behandeling echter "sterke immuun≠reacties", waardoor alnog onherstelbare zenuwschade optreedt.

Aangenomen wordt dat een leprabacterie in een Schwann cel soms wordt vernietigd, en dat kleine stukjes (peptiden) van de bacterie door de Schwann cel worden gepresenteerd aan T cellen (afweercellen). Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze T cellen de Schwann cel beschadigen of doden. Dit zou ťťn van de mechanismen kunnen zijn die betrokken zijn bij het veroorzaken van zenuwschade als gevolg van lepra. De LUMC-onderzoekers menen - op basis van modellen uit eerder onderzoek op muizen - dat bepaalde soorten T cellen een belangrijke schakel in het proces vormen, maar de precieze aard en werking zijn nog onvoldoende bekend. Het onderzoek richt zich op het ontrafelen van deze immuno-pathologische mechanismen, in de hoop dat de resultaten kunnen worden gebruikt om nieuwe strategiŽn te ontwikkelen voor het voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra.

De Turing Foundation draagt tot 2011 € 337.500,- bij aan dit onderzoek (waarvan € 75.000 in 2010).

Update november 2010: Naar aanleiding van de positieve resultaten van dit onderzoek heeft de Turing Foundation besloten nog eens € 150.000,- bij te dragen aan de tweede fase van dit onderzoek in de periode 2011-2014. zie ook:
      Meer geld voor lepra onderzoek (Leprastichting)
      Turing Foundation financiert lepra-onderzoek in Leiden
      LUMC: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Lepra bacterie in de milt
Lepra bacterie in de milt


Erasmus Universiteit RotterdamKoninklijk Instutuut voor de Tropen Research on impact of preventive interventions on the transmission of M. Leprae, 2009-2010
De Erasmus Universiteit Rotterdam en het KIT (Koninklijk Instutuut voor de Tropen) voeren samen een onderzoek uit om beter inzicht te krijgen in de overdracht van de leprabacterie en het effect van profylactische behandelingen.

Profylactische behandeling is het geven van antibiotica aan mensen die (nog) geen lepra hebben, vergelijkbaar met het voorkomen van malaria in reizigers door ze medicijnen te laten slikken. In 2001 is een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op het bepalen van het effect van profylactische behandeling van lepracontacten op het voorkomen van lepra. Het wordt uitgevoerd in noordwest Bangladesh. De afgelopen 6 jaar zijn de nieuwe lepragevallen in de contact en algemene bevolkingsgroepen opgespoord en is er onderzocht of rifampicine lepra kan voorkomen in de contacten. Dit blijkt het geval te zijn en het effect is nog sterker wanneer de profylactische behandeling gecombineerd wordt met BCG vaccinatie, een vaccinatie die een groot deel van de kinderen tegenwoordig standaard ontvangt in het eerste levensjaar. Tijdens het huidige project van 1 jaar wil men aan de hand van de reeds verzamelde informatie een aantal vragen beantwoorden die te maken hebben met de overdracht van de leprabacterie en het effect van profylactische behandelingen.

De Turing Foundation draagt 50% (€ 40.000) van de kosten van dit onderzoek, dat een jaar zal duren. zie ook:
      Turing Foundation schenkt € 1,1 miljoen aan nieuw lepraonderzoek
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
      Koninklijk Instutuut voor de Tropen: andere projecten
mycobacterium leprae
mycobacterium leprae


Genezing van Lepra-patienten
CIOMALLeprastichting Veldprojecten Leprabestrijding, Cambodja 2009
De Leprastichting werkt samen met de organisatie CIOMAL aan de bestrijding van Lepra in Cambodja. De Leprastichting richt zich daarbij met name op het verbeteren van de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling, technische supervisie en programma management.

De Turing Foundation draagt in 2009 net als in 2008 € 50.000,- bij aan de veldprogramma's van de Leprastichting in Cambodja. zie ook:
      CIOMAL: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Arbeiders krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Cambodja 2009)
Arbeiders krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Cambodja 2009)


Leprastichting Veldprojecten Leprabestrijding, Laos 2009
In de Democratische Volksrepubliek Laos komt lepra vooral voor onder minderheden die vaak moeilijk bereikbaar zijn. De besmetting wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt, als de verminkingen al ernstig en onherstelbaar zijn. De Leprastichting zet zich in Laos onder andere in voor meer registratie en medische begeleiding van leprapatiŽnten, het onderzoeken van mensen met wie de leprapatiŽnten contact hebben gehad, en trainingen en cursussen van lokale gezondheidswerkers.

Update 2010: De Turing Foundation droeg in 2009 net als in het jaar daarvoor € 50.000,- bij aan de veldprogramma's van de Leprastichting in Laos. Vanwege lokale onregelmatigheden moest de Leprastichting dit project tot nader order bevriezen. De donatie is teruggestort. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Veldbezoek Leprabestrijding in Luang Namtha, Laos
Veldbezoek Leprabestrijding in Luang Namtha, Laos


CIOMALLeprastichting Veldprojecten Leprabestrijding, Cambodja 2008
De Leprastichting werkt samen met de organisatie CIOMAL aan de bestrijding van Lepra in Cambodja. De Leprastichting richt zich daarbij met name op het verbeteren van de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling, technische supervisie en programma management.

De Turing Foundation draagt in 2008 € 50.000,- bij aan de veldprogramma's van de Leprastichting in Cambodja. zie ook:
      CIOMAL: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
LeprapatiŽnten in het Kien Klean revalidatiecentrum in Phnom Penh, Cambodja (Foto: Nicole Slootweg)
LeprapatiŽnten in het Kien Klean revalidatiecentrum in Phnom Penh, Cambodja (Foto: Nicole Slootweg)


Leprastichting Veldprojecten Leprabestrijding, Laos 2008
In de Democratische Volksrepubliek Laos komt lepra vooral voor onder minderheden die vaak moeilijk bereikbaar zijn. De besmetting wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt, als de verminkingen al ernstig en onherstelbaar zijn. De Leprastichting zet zich in Laos onder andere in voor meer registratie en medische begeleiding van leprapatiŽnten, het onderzoeken van mensen met wie de leprapatiŽnten contact hebben gehad, en trainingen en cursussen van lokale gezondheidswerkers.

De Turing Foundation draagt in 2008 € 50.000,- bij aan de activiteiten van de Leprastichting in Laos. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Leprabestrijding in Laos, 2008 - (Foto: Dr. Richard de Soldenhoff)
Leprabestrijding in Laos, 2008 - (Foto: Dr. Richard de Soldenhoff)


Leprastichting Leprabestrijding Projecten 2007
De Leprastichting investeert overal ter wereld in projecten op het gebied van genezing van mensen die aan lepra lijden: Angola, Bolivia, Brazilie, Cambodja, het CaraÔbisch gebied, China, Ethiopie, Gambia, India, Indonesie, Laos, Madagaskar, Myanmar, Nepal, Nigeria, Suriname, Thailand, Vietnam en Zambia.

De Turing Foundation draagt in 2007 € 100.000,- bij aan deze projecten. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Nederlandse Leprastichting, Nigeria, 2007
Nederlandse Leprastichting, Nigeria, 2007


Leprastichting €1.000.000 voor de Leprastichting, 2006-2007
De Leprastichting zet zich al veertig jaar in voor een wereld waarin het blijvend leed, dat lepra veroorzaakt, niet meer voorkomt en uiteindelijk zal zijn uitgeroeid.

De Turing Foundation onderkent de toewijding en expertise van de Leprastichting en zag een zodanige gelijkstemmigheid in de wederzijdse doelstellingen dat is besloten tot een donatie van € 1.000.000,-. zie ook:
      Geelen schenkt 1 miljoen aan Leprastichting (Filanthropium)
      Donatie van € 1.000.000,- voor de Leprastichting (Fondenwerving)/2007-03-01
      Leprastichting: andere projecten
Milou Halbesma overhandigt €1.000.000,- aan Kommer Braber, directeur van de Leprastichting
Milou Halbesma overhandigt €1.000.000,- aan Kommer Braber, directeur van de Leprastichting


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda