Switch to English

OVER ONS
Algemeen
In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na zijn informaticastudie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit die opbrengst werd de Turing Foundation opgericht.

Bij de oprichting kozen Pieter en Françoise Geelen vier bestedingsdoelen: Kunst, Onderwijs, Natuurbescherming en Leprabestrijding. Onderwijs en natuur richten zich op projecten in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland.

Het budget van de Turing Foundation bedraagt zo'n € 4.000.000 per jaar. Sinds de oprichting doneerde de stichting aan bijna 300 (meerjarige) projecten in totaal zo'n € 30,000,000. De Turing Foundation won in 2009 en in 2011 de Transparantprijs.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status, haar fiscaal nummer is 81 61 09 229.


Wie was Alan Turing

Alan Turing De naam Turing is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de moderne computerwetenschap. Zijn "Turing Machine" vormt de grondslag voor de Complexiteitstheorie, zijn "Turing Test" een van de filosofische hoekstenen van de Kunstmatige Intelligentie. Ook hielp hij in de 2e wereldoorlog de Enigma-code te breken waarmee Duitse onderzeeërs hun communicatie versleutelden.

Turing is altijd een van de helden geweest van de oprichter van onze stichting, Pieter Geelen. Toen Geelen na zijn informatica-studie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit de opbrengsten van die beursgang werd de Turing Foundation opgericht.

Onze aandachtsgebieden
Medewerkers & Bestuur
DIRECTIE


Ellen Wilbrink
Directeur Kunst en Lepra, financieel beheer

Ellen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was van 2008 tot 2012 bij de Turing Foundation werkzaam als projectmanager. Daarvoor werkte zij bij Erfgoedvereniging Heemschut, het Rijksmuseum en het VSBfonds.


Minke van Rees
Directeur Natuur en Onderwijs

Minke studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Groningen. Zij werkte ruim 10 jaar als team en programma manager bij Stichting DOEN en was verantwoordelijk voor diverse onderwerpen binnen het thema duurzaam ondernemen.

MEDEWERKERS


Florentine van Waesberghe-Six
Projectmedewerker Kunst

Florentine studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen. Hiervoor werkte zij als projectleider bij Fortis Foundation en MVO Nederland en als coördinator Turing Museumpleinbus voor het Stedelijk Museum, Rijksmuseum en Van Gogh Museum.


Lisanne van de Kerkhof
Projectmedewerker Natuur en Onderwijs

Lisanne studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en Afrikastudies aan de Universiteit Leiden. Hiervoor liep ze stage bij de Afrikadirectie van het Ministerie van Buitenlandse zaken en ondersteunde ze Action Aid bij de fondsenwerving en communicatie.

BESTUUR
Pieter Geelen
voorzitter

Oprichter TomTom NV.

Nevenfuncties: Oprichter en bestuursvoorzitter Mapcode Foundation. Bestuurslid Raad van Toezicht Hortus Botanicus Amsterdam.

Jeroen Davidson
penningmeester

Managing partner Ernst & Young Tax Advisers Nederland / België

Nevenfuncties: penningmeester / bestuurslid van Stichting Gan Hasjalom, Stichting AHA en de Bischoffsheim Stichting.

Volkert Engelsman
bestuurslid

Directeur en oprichter van Eosta BV.


BELONING

De bestuursleden doen hun werk voor de Turing Foundation onbezoldigd. Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelenorganisaties.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status; Fiscaal nummer: 81 61 09 229.
Jaarverslagen
Bent u benieuwd naar onze activiteiten van eerdere jaren? Download hieronder de jaarverslagen.
Stelt u prijs op een gedrukte versie, stuur dan een e-mail naar info@turingfoundation.org.

Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2011


Jaarverslag 2010


Jaarverslag 2009


Jaarverslag 2008


Jaarverslag 2007

Beleid
I. Algemeen

De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden onderwijs bieden dat hen structureel helpt, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. Daarom streven wij naar het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Wij richten ons daarbij op: Basisonderwijs (vanaf 6 jaar); Voortgezet onderwijs; en als specifiek aandachtsgebied: Beroepsonderwijs (leeftijd tot 22 jaar). Algemene uitgangspunten & voorwaarden: Wij steunen onderwijsprojecten die zich richten op: kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden; het aanleren van basisvaardigheden (basis- en voortgezet onderwijs) en vaktechnische vaardigheden (beroepsonderwijs); het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees verder in de digitale versie van het stichtingsbeleid door deze te downloaden.

 
Vacatures

Op dit moment heeft de Turing Foundation geen openstaande vacatures.
We hebben heel sporadisch plek voor een stagiair(e).


top