Switch to English

Projecten in Guinée Guinée
David Shepherd Wildlife Foundation & Chimpansee Conservation Centre

NATUUR Alternative livelihoods to protect an important habitat for chimpansees, 2020-2021
De Britse David Shepherd Wildlife Foundation is in 1984 opgericht om initiatieven te ondersteunen... meer
Milly Mamoudou Stichting

NATUUR Bosbehoud door introductie van groene briketten, Coyah, 2020-2021
Stichting Milly Mamoudou helpt Stichting Sarinka uit Guinée in haar missie om werkgelegenheid te creëren in twee... meer
School-to-School International

ONDERWIJS Teacher training op zes basisscholen, 2017-2019
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een... meer
Aide et Action International

ONDERWIJS Girl-friendly school EAF, 2014-2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinée... meer
UAF

ONDERWIJS Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Zo'n 300 UAF studenten halen hun diploma... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, Brazilië, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, Ethiopië, Filippijnen, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, India, Indonesië, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...

Recente geschiedenis van Guinée
    In 1958 wordt Guinee onafhankelijk verklaard van Frankrijk. President Touré stelt meteen een eenpartijdictatuur in met een gesloten, gesocialiseerde economie en geen enkele tolerantie voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting of tegenstand.
    De staat neemt boerderijen en andere industrieën over. Opgelegde prijsafspraken luiden een tijdperk in van zwarthandel en smokkelaars, ook al staat daarop de doodstraf. De partijfunctionarissen van Touré monopoliseren het land sociaal en financieel. De staatspolitie bespioneert iedereen. Veel mensen die worden gearresteerd komen terecht in een erbarmelijk concentratiekamp. Meer dan een miljoen mensen vluchten naar buurlanden om te ontsnappen aan de onderdrukking. Na 26 jaar regeren, sterft Touré onverwacht in 1984. Zijn opvolger, President Lansana Conté, regeert de 24 jaar daarop.
    Na het overlijden van Conté in 2008 grijpt militair Kapitein Moussa Dadis Camara de macht in Guinee. Tijdens een demonstratie tegen zijn junta het jaar daarna gebruiken soldaten zulk buitensporig en dodelijk geweld tegen de demonstranten dat de junta internationaal wordt verworpen. Bij een intern conflict naar aanleiding van het bloedbad raakt Camara ernstig gewond. Tijdens zijn herstel in Marokko in 2010 stemt Camara erin toe Guinee weer onder civiel bewind te stellen. Aan het eind van het jaar worden verkiezingen gehouden die vrij soepel en eerlijk verlopen - de eerste keer sinds Guinee in 1958 onafhankelijk is verklaard - en een hoge opkomst hebben. Alpha Condé, jarenlang politiek actief in de oppositie, wordt president.
Projectdetails

David Shepherd Wildlife FoundationChimpansee Conservation Centre Alternative livelihoods to protect an important habitat for chimpansees, Guinée, 2020-2021
De Britse David Shepherd Wildlife Foundation is in 1984 opgericht om initiatieven te ondersteunen die dieren in het wild beschermen. Het team in Engeland werkt lange termijn via lokale partners en ondersteunt op dit moment vijftien projecten in negen landen. In Guinee werken ze met het Chimpansee Conservation Centre (CCC). CCC vangt wees-apen en in beslag genomen apen op, om ze vervolgens weer uit te zetten in het wild. Tegelijkertijd beschermt CCC een belangrijk leefgebied van 500 chimpansees binnen het High Niger National Park, namelijk het bos Kouya en Mafou. CCC werkt met lokale gemeenschappen aan bewustwording en aan alternatieve inkomstenbronnen om de druk op het ecosysteem te verlichten. Dit project betreft het opzetten van voedseltuinen, het verbeteren van de productie van tassen gemaakt van gerecycled plastic flessen, het verbeteren van bijenhouden en het verbeteren van de zeepproductie en uitbreiden naar andere vrouwengroepen.

De Turing Foundation draagt € 8.500 beschikbaar voor dit project.

Update januari 2022: Drie vrouwengroepen met 500 leden zijn getraind in zeep maken. De grondstoffen voor de eerste batch zijn gedoneerd waardoor een volgende batch met deze opbrengsten zelf gefinancierd kon worden. Er vonden drie recycling workshops plaats: plastic verzamelen en verwerken tot tassen en andere producten (telefoonhoesje, toilettas etc). Er zijn in totaal 30 bijenkorven verspreid onder bijenhouders in de dorpen en na twee workshops passen ze betere oogsttechnieken toe die geen schade toebrengt aan de bij.

Chimpansee Conservation Centre, Guinée
Chimpansee Conservation Centre, GuinéeMilly Mamoudou Stichting Bosbehoud door introductie van groene briketten, Coyah, Guinée, 2020-2021
Stichting Milly Mamoudou helpt Stichting Sarinka uit Guinée in haar missie om werkgelegenheid te creëren in twee dorpen in Coyah. Een multifunctioneel park met ruimtes die verhuurd kunnen worden aan toeristen (overnachtingen), particulieren (bruiloften) en bedrijven (workshops), biedt werk voor 17 mensen en genereert een bescheiden inkomsten voor nieuwe kleine projecten. Dit project is echter te groot om zelf te bekostigen. Stichting Sarinka wil samen met de lokale stichting Jeunes Amis pour le Futur het ecosysteem langs de rivier Sarinka herstellen. Waterbronnen drogen namelijk sneller op en steeds meer mensen voelen de noodzaak om het tij te keren. Dit doet de organisatie met de lokale bevolking via het aanplanten van bomen, een alternatief te bieden voor de houtkap, namelijk de productie groene briketten en door bewustwording te vergroten via lokaal ingebedde groene commissies. In twee dorpen worden productie-units geplaatst om van groen afval stookkolen te maken.

De Turing Foundation stelt € 36.000 beschikbaar voor dit project.

Update januari 2022: Er is een projectteam samengesteld en het team heeft het projectplan aangescherpt. Er zijn twee groene comités opgericht en mensen zijn getraind in het productie- en verwerkingsproces. Het animo in het gebied blijft onverminderd hoog. De opslagloods is gebouwd. Deze kosten zijn wel hoger uitgevallen dan gedacht, maar de stichting heeft een donatie geworven bij een lokale drankfabrikant en met deze co-funding is aan de voorwaarde van turing voldaan en is de financiering rond.

Bosbehoud door introductie van groene briketten, Coyah, Guinée
Bosbehoud door introductie van groene briketten, Coyah, GuinéeSchool-to-School International Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2017-2019
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het miniserie van onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal voor wiskunde in klas 1 en 2 en voor lezen in klas 3 en 4. Tijdens dit proces worden meteen 15 leraren en 6 schooldirecteuren getraind. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de 4 andere scholen waarmee School-to-School werkt en hopelijk via de overheid ook naar vele andere scholen in Guinea.

De Turing Foundation doneert € 17.000 aan het trainingscomponent.

Update maart 2018: In 2017 zijn 50 lesplannen ontwikkeld (tien voor elk leerjaar) die gebruik maken van verantwoorde kindgerichte leertechnieken. Komend jaar worden deze getest.

Update juni 2019: Door een lerarenstaking n.a.v. lokale verkiezingen en daaropvolgende onrust heeft het project in het voorjaar van 2018 vertraging opgelopen. Desondanks zijn alle projecttargets behaald. Het enthousiasme over de methode onder de leraren en directeuren was enorm, wat hopelijk bijdraagt aan de verankering, en later het verder uitrollen van de methode.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Teacher training op zes basisscholen, GuinéeAide et Action International Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinée wil verbeteren.

Ze verbeteren het onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia door leraren te trainen en de lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. 120 Leraren leren over betere lesmethodes, maar ook hoe ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren vergroot de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs omdat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen.

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 150.000 bij aan dit project

Update november 2015: Het project is van start gegaan met het in beeld brengen van de trainingsbehoeftes van leraren, de voorbereiding van trainingsplannen en schoolprojecten, met daarbij een focus op het behoud van kinderen (met name meisjes) op de scholen.

Update maart 2018: Het aantal meisjes dat is ingeschreven op de basisschool is gestegen met 27% ten opzichte van 2015, de schooluitval is verlaagd van 7,5% naar 1,6%.

Zie ook:
      Aide et Action International: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017UAF Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Voor studenten die terecht een beroep doen op het vluchtelingschap als genoemd in artikel 1 van het Vluchtelingen­verdrag van Genève laat de acceptatieprocedure van het UAF toe dat zij met de studie kunnen beginnen zonder op hun verblijfsvergunning te hoeven wachten. Jaarlijks halen zo'n 300 UAF-studenten hun diploma.

De Turing Foundation schonk t/m 2009 in totaal € 150.000,- aan het UAF.

Zie ook: Andere projecten in Liberia

UAF afgestudeerden 2008
UAF afgestudeerden 2008
top