Switch to English

Projecten in India India
America Leprosy Missions & Leprosy Research Initiative

LEPRA Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal, 2024-2025
Vroege opsporing van lepra is belangrijk om te zorgen dat de behandeling start voordat de... meer
LEPRA Society - Blue Peter Public Health and Research Centre & Leprosy Research Initiative

LEPRA Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission, 2024-2027
Het is bekend dat leprabesmetting plaatsvindt van... meer
National Institute of Research in Tribal Health & Leprosy Research Initiative

LEPRA Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2020-2026
Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan... meer
London School of Hygiene and Tropical Medicine & Leprosy Research Initiative

LEPRA ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van... meer
Schieffelin Institute of Health & Leprastichting

LEPRA Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, 2016-2019
Het tijdig herkennen en behandelen van lepra... meer
TENLEP research consortium

LEPRA Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken wordt in dit onderzoek de beste behandelingsstrategie voor... meer
Partnership Foundation & Loreto Sealdah

ONDERWIJS Onderwijs voor 250 straatkinderen in Calcutta, 2007-2009
In de Loreto Sealdah Day School in Calcutta wordt een zogenaamde 'Rainbow Home' gerealiseerd, dat onderdak biedt aan 250 straatkinderen, en hen voorziet van voedsel, onderwijs,... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, BraziliŽ, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, EthiopiŽ, Filippijnen, Ghana, Guinťe, Guinťe Bissau, India, IndonesiŽ, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...
-
Projectdetails

America Leprosy MissionsLeprosy Research Initiative Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal, 2024-2025
Vroege opsporing van lepra is belangrijk om te zorgen dat de behandeling start voordat de ziekte zich verder ontwikkelt en anderen besmet. Leprasymptomen worden nu vaak "met hand en oog" vastgesteld. Echografie geeft een snelle en accuratere uitkomst en is goedkoop, maar vereiste grote apparaten die lang niet overal beschikbaar zijn.

American Leprosy Missions onderzoekt of een recent ontwikkeld draagbaar echografieapparaat even accuraat lepra-symptomen kan detecteren (en mogelijk ook veranderingen kan detecteren na behandeling).

De Turing Foundation draagt € 57.974 bij aan dit project (waarvan € 36,699 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      America Leprosy Missions: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nepal

Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal
Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en NepalLEPRA Society - Blue Peter Public Health and Research CentreLeprosy Research Initiative Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission, India, 2024-2027
Het is bekend dat leprabesmetting plaatsvindt van persoon tot persoon, maar er zijn ook leprabacteriŽn gevonden in bepaalde dieren, in water, en in de bodem. Het is niet duidelijk of besmetting ook via deze bacteriŽn kan plaatsvinden.

LEPRA Society - Blue Peter Public Health and Research Centre onderzoekt de link tussen lepragevallen en hun blootstelling aan vee, water en bodemgrond in vier dorpen in India. Als de aanwezigheid van leprabacteriŽn in open water, afvalwater, bodem en/of vee wordt vastgesteld, alsmede hun link met lepragevallen, kan een sterkere strategie worden ontwikkeld tegen lepra en lepratransmissie.

De Turing Foundation draagt € 100,466 bij aan dit project (waarvan € 35,078 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission
Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmissionNational Institute of Research in Tribal HealthLeprosy Research Initiative Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2020-2026
Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan aanleren een 'immune response' aan te maken wanneer het in contact komt met de leprabacterie. Dit proces wordt 'immune modulatie' genoemd. Het National Institute of Research in Tribal Health (ICMR) in India doet onderzoek naar de cellen die hierbij betrokken zijn en de verschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde patiŽnten. Het doel is om het achterliggende mechanisme van immune response en immune modulatie beter te begrijpen en de opgedane kennis in te zetten bij een effectievere bestrijding van lepra.

De Turing Foundation draagt € 94,000 bij aan dit onderzoek.

Update januari 2024: Na vertraging door COVID zijn in 2023 testen uitgevoerd om resistentie uit te sluiten in de beschikbare monsters. Ook blijken de bacteriestammen homogeen te zijn. Verdere testoptimalisatie en -standaardisatie, voor de monsters van de controlegroep, heeft ook plaatsgevonden. Hierna is begonnen met het testen van monsters van de interventie- en controlegroep. Het project is door vertraging verlengd tot juni 2026.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLeprosy Research Initiative ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 25.000 in 2023).

Update januari 2024: In 2023 zijn in Nepal en India de eerste patiŽnten gerekruteerd. In IndonesiŽ hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden. Voor Bangladesh en EthiopiŽ is een invoervergunning aangevraagd. Zodra goedkeuring is ontvangen, kunnen de medicijnen verscheept worden en kan ook daar gestart worden met het rekruteren van patiŽnten.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in BraziliŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in IndonesiŽ
      Andere projecten in Nepal
      Andere projecten in Filippijnen

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumSchieffelin Institute of HealthLeprastichting Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019
Het tijdig herkennen en behandelen van lepra reacties draagt bij aan het voorkomen van zenuwschade en verminkingen. Het Schieffelin Institute of Health (SIHR) ontwikkelt een laboratoriumtest voor de vroege diagnose van type I en type II lepra reacties. Op basis van genetisch materiaal uit bloed en huidbiopten van leprapatiŽnten wordt bepaald welke genen verschillen in functie tussen patiŽnten met lepra reacties en patiŽnten zonder reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen in het uitlokken van lepra reacties in de huid en het zenuwstel. Deze genen, en de eiwitten waarvoor ze coderen, worden gebruikt bij de ontwikkeling van de laboratorium test. Daarnaast zal het niveau van cytokinen, chemokinen, groeifactoren en antimicrobiŽle peptiden in het bloed worden geschat, en worden onderzocht of daar diagnostische conclusies uit kunnen worden getrokken.

De Turing Foundation draagt € 73.838 bij aan dit onderzoek.

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019
Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019TENLEP research consortium Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij 14 onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn vanuit hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde zenuwontsteking.

TENLEP Trial onderzoekt lepra-gerelateerde zenuwbeschadigingen. De centrale vragen zijn:
    1. Hoe effectief is behandeling van sub-klinische zenuwbeschadiging in het verminderen van het percentage patiŽnten met blijvende zenuwfunctieschade?
    2. Wat is de optimale behandeling voor patiŽnten met klinische zenuwfunctieschade?
Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden middels twee geÔntegreerde trials. In deze trials zal een corticosteroÔdenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging worden getest (duur 16 weken en 6 maanden). Afhankelijk van het type zenuwschade zullen patienten deelnemen aan een van beide trials. Zij worden vervolgens gerandomiseerd om behandeling of placebo te ontvangen. Het effect van de behandeling zal worden gemeten na 6, 12, en 18 maanden na het begin van de leprabehandeling. Diverse geavanceerde elektronische meetinstrumenten, waaronder zenuwgeleiding en temperatuurzin, zullen worden ingezet om het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Tevens wordt het effect gemeten met een activiteitenschaal. Vergelijking van de resultaten in de behandelings- en placebogroepen zullen uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is voor deze patiŽnten om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken. Het onderzoek zal plaatsvinden in Nederland, Engeland, en de grote lepra-endemische landen (IndonesiŽ, India, Filippijnen, Bangladesh, BraziliŽ en EthiopiŽ).

De Turing Foundation draagt € 742.847,- bij voor het onderzoek, ca. 50% van het totale onderzoeksbudget.

Zie ook:
      Andere projecten in IndonesiŽ
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in BraziliŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ

Scanning Electron Microscopy van M. leprae
Scanning Electron Microscopy van M. lepraePartnership FoundationLoreto Sealdah Onderwijs voor 250 straatkinderen in Calcutta, India, 2007-2009
De Partnership Foundation probeert straatkinderen in India te huisvesten in bestaande schoolgebouwen. Model voor deze aanpak staat de Loreto Sealdah Day School in Calcutta, een hoogwaardige particuliere school voor 1500 meisjes. In deze school wordt een zogenaamde "Rainbow Home" gerealiseerd dat onderdak biedt aan 250 straatkinderen, en hen voorziet van voedsel, onderwijs, medische zorg en liefdevolle begeleiding.

De Turing Foundation draagt in 2009, net als in de jaren daarvoor, voor € 56.000,- de volledige onderwijsgerelateerde kosten van dit project.

Update 2010: Het Loreto Sealdah Rainbow Home in Calcutta heeft in 2007, 2008 en 2009 met steun van de Turing Foundation dag en nacht opvang geboden aan 250 straatmeisjes. De Partnership Foundation heeft de afgelopen jaren het aantal Rainbow Homes uitgebreid van 10 naar 16 en hoopt in 2018 vijftig Rainbow Homes te hebben gerealiseerd.

Rainbow Home, Calcutta
Rainbow Home, Calcutta
top