Switch to English

LEPRA
NATUURKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte en draagt daarom bij aan wetenschappelijk onderzoek naar Lepra.
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitsluitend de allerarmsten treft. Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden voorkomen.

De Turing Foundation draagt daarom bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, de verspreiding, de diagnose en de behandeling van Lepra.

Zie ook de voorwaarden en procedure om aan te vragen.

Meest recente projecten:
Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal
Maart 2024
Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal, 2024-2025
Vroege opsporing van lepra is belangrijk om te zorgen dat de behandeling start voordat de... meer
Role of drug resistance and M. lepromatosis in African leprosy transmission
Maart 2024
Role of drug resistance and M. lepromatosis in African leprosy transmission, Burundi, Kameroen, D.R. Congo, Ghana, BelgiŽ, 2024-2027
In een aantal Afrikaanse landen wordt lepra nog... meer
Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission
Maart 2024
Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission, India, 2024-2027
Het is bekend dat leprabesmetting plaatsvindt van... meer
M. Leprae bacterie
Maart 2024
Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2024-2026
Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan... meer
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, Brazili
Maart 2024
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2024-2026
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America... meer
Point-of-care tests for leprosy in South America
Maart 2024
Point-of-care tests for leprosy in South America, 2024
In eerdere studies heeft het LUMC-team een eenvoudige diagnostische test ontwikkeld. Met deze point-of-care test kan door... meer
M. Leprae bacterie
Januari 2024
Mobile suitcase lab for rapid diagnosis of clinical and sub-clinical leprosy, Bangladesh, 2024
Vroege diagnose van lepra is cruciaal voor effectieve behandeling en om besmetting van... meer
M. Leprae bacterie
Januari 2024
Evaluation of five transcriptomic biomarkers for leprosy, Colombia, 2024-2027
Elk jaar worden ongeveer 400 nieuwe lepragevallen gerapporteerd in Colombia. In dit project... meer
PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati
Januari 2024
COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati, 2024-2026
Lepra en tuberculose worden beide verspreid via de luchtwegen en de overdracht neemt... meer
M. Leprae bacterie
Januari 2024
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2023-2024
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren projecten op het gebied van leprabestrijding met de... meer
Wetenschappelijk onderzoek:
America Leprosy MissionsLeprosy Research Initiative Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal, 2024-2025
Vroege opsporing van lepra is belangrijk om te zorgen dat de behandeling start voordat de ziekte zich verder ontwikkelt en anderen besmet. Leprasymptomen worden nu vaak "met hand en oog" vastgesteld. Echografie geeft een snelle en accuratere uitkomst en is goedkoop, maar vereiste grote apparaten die lang niet overal beschikbaar zijn.

American Leprosy Missions onderzoekt of een recent ontwikkeld draagbaar echografieapparaat even accuraat lepra-symptomen kan detecteren (en mogelijk ook veranderingen kan detecteren na behandeling).

De Turing Foundation draagt € 57.974 bij aan dit project (waarvan € 36,699 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      America Leprosy Missions: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in India
      Andere projecten in Nepal

Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en Nepal
Use of handheld ultrasound for the early detection of leprosy, India en NepalInstitute of Tropical Medicine AntwerpLeprosy Research Initiative Role of drug resistance and M. lepromatosis in African leprosy transmission, Burundi, Kameroen, D.R. Congo, Ghana, BelgiŽ, 2024-2027
In een aantal Afrikaanse landen wordt lepra nog steeds relatief laat ontdekt, als de ziekte al ver gevorderd is. Daarnaast is er in Centraal-Afrika geen onderzoek naar resistentie tegen de antibiotica in de standaard leprabehandeling. En tenslotte is er geen zicht op de mogelijke aanwezigheid van M. lepromatosis, een aan M. leprae verwante bacterie die ook lepra veroorzaakt.

Institute of Tropical Medicine Antwerp onderzoekt in Burundi, Kameroen, D.R. Congo en Ghana de aanwezigheid, hoeveelheid en resistentie van de twee bacteriŽn bij besmette patienten. Het hele genoom van de bacterie wordt onderzocht, waardoor mogelijk ook nieuwe biomarkers kunnen worden gevonden die resistentie aantonen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe de bacterie verandert en zich verspreid.

De Turing Foundation draagt € 160,408 bij aan dit project (waarvan € 42,416 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Kameroen
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere projecten in Ghana

Role of drug resistance and M. lepromatosis in African leprosy transmission
Role of drug resistance and M. lepromatosis in African leprosy transmissionLEPRA Society - Blue Peter Public Health and Research CentreLeprosy Research Initiative Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission, India, 2024-2027
Het is bekend dat leprabesmetting plaatsvindt van persoon tot persoon, maar er zijn ook leprabacteriŽn gevonden in bepaalde dieren, in water, en in de bodem. Het is niet duidelijk of besmetting ook via deze bacteriŽn kan plaatsvinden.

LEPRA Society - Blue Peter Public Health and Research Centre onderzoekt de link tussen lepragevallen en hun blootstelling aan vee, water en bodemgrond in vier dorpen in India. Als de aanwezigheid van leprabacteriŽn in open water, afvalwater, bodem en/of vee wordt vastgesteld, alsmede hun link met lepragevallen, kan een sterkere strategie worden ontwikkeld tegen lepra en lepratransmissie.

De Turing Foundation draagt € 100,466 bij aan dit project (waarvan € 35,078 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in India

Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmission
Holistic investigation for environmental presence of Mycobacterium leprae and its implications in leprosy transmissionNational Institute of Research in Tribal HealthLeprosy Research Initiative Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2024-2026
Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan aanleren een 'immune response' aan te maken wanneer het in contact komt met de leprabacterie. Dit proces wordt 'immune modulatie' genoemd. Het National Institute of Research in Tribal Health (ICMR) in India doet onderzoek naar de cellen die hierbij betrokken zijn en de verschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde patiŽnten. Het doel is om het achterliggende mechanisme van immune response en immune modulatie beter te begrijpen en de opgedane kennis in te zetten bij een effectievere bestrijding van lepra.

De Turing Foundation draagt € 94,000 bij aan dit onderzoek.

Update januari 2024: Na vertraging door COVID zijn in 2023 testen uitgevoerd om resistentie uit te sluiten in de beschikbare monsters. Ook blijken de bacteriestammen homogeen te zijn. Verdere testoptimalisatie en -standaardisatie, voor de monsters van de controlegroep, heeft ook plaatsgevonden. Hierna is begonnen met het testen van monsters van de interventie- en controlegroep. Het project is door vertraging verlengd tot juni 2026.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere projecten in India

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieInfectious Disease Research InstituteLeprosy Research InitiativeAmerica Leprosy Missions LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2024-2026
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America Leprosy Mission (ALM), een lepra specifiek vaccin LepVax ontwikkeld. Dit vaccin heeft zowel profylactische eigenschappen (het voorkomen van lepra) als immunotherapeutische eigenschappen (de behandeling van leprareacties). Het onderzoek richt zich op het testen van de veiligheid en immuunrespons van LepVax. Voor dit project wordt samengewerkt met een kliniek voor lepraonderzoek in BraziliŽ (FioCruz).

De Turing Foundation droeg al zo'n € 200.000 bij aan de eerdere fases van dit onderzoek, en draagt € 175.000 bij aan dit vervolgonderzoek. Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2024: Het project heeft vertraging opgelopen door Covid en een langer dan verwacht durend review proces door Braziliaanse Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht. De nieuwe einddatum is juli 2026.

Zie ook:
      Infectious Disease Research Institute: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      America Leprosy Missions: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere projecten in BraziliŽ

LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, Brazili
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliLUMCLeprosy Research Initiative Point-of-care tests for leprosy in South America, 2024
In eerdere studies heeft het LUMC-team een eenvoudige diagnostische test ontwikkeld. Met deze point-of-care test kan door middel van een vingerprik vastgesteld worden of en in welke mate iemand besmet is met lepra. De test kan worden uitgevoerd door eerstelijnsgezondheidswerkers zonder ingewikkelde laboratoriumtechnieken. Het LUMC gaat het gebruik van de test uitbreiden naar populaties in BraziliŽ en Bolivia en onderzoeken hoe de test functioneert in een Latijns Amerikaanse populatie vergeleken. De uitkomsten worden vergeleken met de eerdere studies in Bangladesh.

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere studies waarvoor reeds € 1.812.500 aan bijdragen van de Turing Foundation is ontvangen.

De Turing Foundation draagt € 152.743 bij aan dit nieuwe project van het LUMC (waarvan € 34,683 in 2024). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Zie ook:
      LUMC: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Point-of-care tests for leprosy in South America
Point-of-care tests for leprosy in South AmericaBangladesh International Centre for Diarrhoeal Disease ResearchLeprosy Research Initiative Mobile suitcase lab for rapid diagnosis of clinical and sub-clinical leprosy, Bangladesh, 2024
Vroege diagnose van lepra is cruciaal voor effectieve behandeling en om besmetting van nauwe contacten van gevallen, de grootste risicogroep, te voorkomen. De microbiologische diagnose van lepra buiten goed uitgeruste laboratoria en specifiek getraind personeel is lastig. Dit project focust zich op een betrouwbare, simpele, kosteneffectieve sneltest, die gemakkelijk te gebruiken is en in het veld ingezet kan worden.
Hiervoor wordt een al eerder ontwikkelde moleculair diagnostische test (de ML-RPA test) gebruikt. Deze sneltest geeft binnen 20 minuten resultaat en is zeer nauwkeurig bevonden tijdens eerdere onderzoeken met gekweekt DNA in het laboratorium. Om de effectiviteit van lepragevallen en hun nauwe contacten in het veld te diagnosticeren en te onderzoeken, integreerde International Centre for Diarrhoeal Disease Research de test in een zogenaamd 'koffer-laboratorium'. Het 'koffer-lab' kan gemakkelijk getransporteerd worden, gebruikt zonnepanelen en een draagbare oplader en hoeft niet gekoeld te blijven. De ML-RPA test wordt vergeleken met een RT-PCR test (ook een moleculaire diagnostische test, dat de leprabacterie nauwkeurig kan herkennen). De resultaten van de twee testen worden vergeleken en wanneer de ML-RPA test gelijke of betere nauwkeurigheid laat zien dan de RT-PCR test, zal deze worden aanbevolen om ingezet te worden voor mogelijke gevallen en hun contacten, vooral in gebieden waar een goed laboratorium niet beschikbaar is.

De Turing Foundation draagt € 30.000 bij aan dit onderzoek.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Bangladesh

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieInstituto Colombiano de Medicina Tropical - Universidad CESLeprosy Research Initiative Evaluation of five transcriptomic biomarkers for leprosy, Colombia, 2024-2027
Elk jaar worden ongeveer 400 nieuwe lepragevallen gerapporteerd in Colombia. In dit project van Instituto Colombiano de Medicina Tropical van de Universidad CES nemen de onderzoekers in de vijf regio's in Colombia waar lepra het meest voorkomt monsters af bij patiŽnten, bij hun nauwe contacten en bij mensen met andere huidziekten. Vervolgens wordt onderzocht hoe de lepra-gerelateerde genen - de 'biomarkers' - zich presenteren bij zowel niet-geÔnfecteerden als bij patiŽnten in verschillende stadia van infectie en ziekte. Dit onderzoek is gedeeltelijk een voortzetting van IDEAL en INDIGO onderzoeken die eerder door de Turing Foundation werden ondersteund. De resultaten kunnen gericht worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de diagnostische tests. Het zo vroeg mogelijk detecteren van lepra heeft een grote impact op de bestrijding en voorkoming van lepra, op de patiŽnten en hun families.

De Turing Foundation draagt € 154.815 bij aan dit onderzoek (waarvan € 41.425 in 2024).

Update januari 2024: Het project verloopt volgens plan. Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden; zo is er personeel in Colombia aangesteld en zijn de benodigde materialen aangeschaft. Het LUMC-team heeft de diagnostische testen voor de bloedmonsters geproduceerd en verscheept naar Colombia, en protocollen opgesteld. Ook heeft een pilotstudie plaatsgevonden om de procedures voor dataverzameling bij patiŽnten en hun contacten te standaardiseren.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacteriePacific Leprosy FoundationLeprosy Research Initiative COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati, 2024-2026
Lepra en tuberculose worden beide verspreid via de luchtwegen en de overdracht neemt sterk toe op plaatsen waar veel mensen dicht op elkaar leven onder slechte economische omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval in Kiribati. Hier onderzoekt de Pacific Leprosy Foundation een populatie-brede aanpak van zowel lepra als tuberculose. PatiŽnten met bepaalde huidafwijkingen worden doorverwezen naar een gespecialiseerde kliniek. PatiŽnten met actieve of latente tuberculose worden hiervoor behandeld. Alle anderen krijgen profylaxe voor lepra. De verspreiding van zowel lepra als tuberculose wordt zorgvuldig in kaart gebracht. Als deze gecombineerde aanpak effectief en acceptabel blijkt, kan deze mogelijk worden toegepast in andere landen waar tuberculose en lepra hoog endemisch zijn.

De Turing Foundation draagt € 103.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2024). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Update januari 2024: Het onderzoek heeft wat vertraging opgelopen. De geplande nieuwe einddatum is december 2026.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati
PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, KiribatiLeprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2023-2024
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren projecten op het gebied van leprabestrijding met de Leprastichting. Daarnaast doneren wij jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt als onderdeel van het Leprosy Research Initiative: het internationale samenwerkingsverband voor financiering van lepra-onderzoek. In 2023 droeg de Turing Foundation in totaal € 235,555 bij aan diverse onderzoeken. Dat betekent dat de bijdrage aan de overhead over 2023 is vastgesteld op een bedrag van € 11,778

Zie ook:
      Leprastichting: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieIOCRLUniversity of DiponegoroLeprosy Research Initiative MetLep Trial: Metformin as adjunct therapy for MB leprosy, 2023-2024
De ziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra. Onderzoek heeft uitgewezen dat het medicijn metformine (dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes) een gunstig effect heeft op het immuunsysteem van tuberculosepatiŽnten. Het IOCRL (Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research Laboratory) in Jakarta, het UGM (Gadjah Mada University) in Yogyakarta en het UNDIP (University of Diponegoro) in Semarang onderzoeken in IndonesiŽ in hoeverre behandeling met metformine de mate en ernst van leprareacties kan verminderen en de gevolgen ervan kan voorkomen. De onderzoeksgroep probeert de vertragingen door de COVID pandemie te beperken, onder andere door periode waarin patiŽnten worden gevolgd in te korten van 96 naar 48 weken.

De Turing Foundation draagt € 100,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 22,000 in 2023).

Update januari 2024: Materiaal en protocollen zijn ontwikkeld en getest. In 2023 zijn er 35 patiŽnten gerekruteerd in Papua en Sulawesi. Omdat minder patiŽnten dan verwacht geschikt blijken voor inclusie in de studie, bekijkt de onderzoeksgroep de mogelijkheid om meer studielocaties toe te voegen.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere projecten in IndonesiŽ

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieBombay Leprosy ProjectLeprosy Research Initiative Extra clofazimine for MB cases at high risk of ENL reactions, 2023-2027
Erythema Nodosum Leprosum (ENL), een ernstige complicatie van lepra, kan behandeld worden met het medicijn clofazimine. Het Bombay Leprosy Project onderzoekt in Bangladesh en India of het behandelen van leprapatiŽnten met extra clofazimine de ernst en de frequentie van ENL vermindert en of het over een periode van 24 maanden zenuwschade voorkomt. Het onderzoek is ernstig vertraagd door de COVID-19 pandemie, met name omdat de benodigde medicijnen niet leverbaar waren. Het onderzoek is in december 2021 hervat. De projectduur wordt door de vertraging (budget-neutraal) verlengd tot juni 2027.

De Turing Foundation draagt € 100,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 27,500 in 2023).

Update januari 2024: In maart 2023 is gestart met het rekruteren van de eerste patiŽnten: 17 in India en 20 in Bangladesh. Een gecentraliseerd elektronische database is gereed voor gebruik.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLeprosy Research Initiative ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2023-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 25.000 in 2023).

Update januari 2024: In 2023 zijn in Nepal en India de eerste patiŽnten gerekruteerd. In IndonesiŽ hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden. Voor Bangladesh en EthiopiŽ is een invoervergunning aangevraagd. Zodra goedkeuring is ontvangen, kunnen de medicijnen verscheept worden en kan ook daar gestart worden met het rekruteren van patiŽnten.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in BraziliŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ
      Andere projecten in India
      Andere projecten in IndonesiŽ
      Andere projecten in Nepal
      Andere projecten in Filippijnen

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumErasmus MCLeprosy Research Initiative 5 year followup Maltalep/IDEAL, Bangladesh, 2023
De mede door de Turing Foundation gefinancierde Maltalep trial in Bangladesh bestudeerde in hoeverre een eenmalige preventieve toediening van het antibioticum rifampicine gevallen van lepra onderdrukte in het jaar na BCG-vaccinatie (deze vaccinatie wordt gewoonlijk gegeven voor het voorkomen van tuberculose, een bacterie uit dezelfde groep als de leprabacterie). Twee jaar na de toediening van rifampicine was er (nog) geen overtuigend bewijs van effect. In deze studie van Erasmus MC wordt gekeken naar de resultaten van de 5 jaar trial na toediening van rifampicine. Daarbij staat de vergelijking tussen de nieuwe gevallen van lepra met twee interventiegroepen (de BCG-gevaccineerden met en zonder toediening van rifampicine) centraal. Daarnaast vindt vergelijking met een niet-interventie cohort plaats, zonder vaccinatie, dat in dezelfde periode is opgevolgd (de ook door de Turing Foundation geco-financierde IDEAL studie). De uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de kennis over de effecten van eenmalige preventieve toediening van rifampicine en leiden tot aanbevelingen voor het gebruik van dit antibioticum ter voorkoming van lepra.

De Turing Foundation draagt € 23.840 bij aan dit onderzoek.

Update januari 2024: De datasets van de Maltalep Trial en het IDEAL cohort zijn verzameld, opgeschoond en samengevoegd. Er is gestart met het analyseren van de data. De eerste resultaten suggereren dat er na vijf jaar follow-up geen verschil was.

Zie ook:
      Erasmus MC: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, Bangladesh
Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, BangladeshLeprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2022-2023
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren projecten op het gebied van leprabestrijding met de Leprastichting. Daarnaast doneren wij jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt als onderdeel van het Leprosy Research Initiative: het internationale samenwerkingsverband voor financiering van lepra-onderzoek. In 2022 droeg de Turing Foundation in totaal € 178,320 bij aan diverse onderzoeken. Dat betekent dat de bijdrage aan de overhead over 2022 is vastgesteld op een bedrag van € 8,916.

Zie ook:
      Leprastichting: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieNational Hansen's Disease ProgramsLeprosy Research Initiative Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP, 2023
Hoewel multi-drug therapie zeer succesvol is geweest in het verminderen van de wereldwijde prevalentie van lepra, blijven nieuwe gevallen voorkomen. Dit geeft aan dat transmissie van lepra blijft plaatsvinden ondanks effectieve behandeling. Behandeling van personen waarvan bekend is dat ze zijn blootgesteld aan lepra, ook wel bekend als post exposure profylaxe (PEP), kan het aantal subklinische infecties verminderen en daarmee transmissie van de ziekte. Dit onderzoek van National Hansen's Disease Programs zal verschillende PEP-behandelingen evalueren en experimenteel de effectiviteit vaststellen. Het doel is om de meest effectieve PEP-behandeling te bepalen.

Dit NHDP onderzoek van bouwt voort op een eerdere studie van dezelfde onderzoeksgroep waarvoor ook financiering van de Turing Foundation is ontvangen.

De Turing Foundation draagt € 36.500 bij aan dit project (waarvan € 11.500 in 2022). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2024: In 2023 zijn bij drie groepen muizen zijn de leprabacteriŽn toegediend en in deze groepen plus een controlegroep zijn de vier PEP-regimes getest. Eťn daarvan blijkt het beste resultaat te geven bij alle muisgroepen. Bovendien blijken muizen (met name muizen zonder functionele T-cellen) een goede tool te zijn voor dit soort pre-klinische evaluaties van PEP regimes.

Zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP
Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEPLUMCErasmus Universiteit RotterdamLeprosy Research Initiative Erasmus MC: Monitoring the effect of prophylactic interventions, Bangladesh, 2022
Deze studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Leiden University Medical Centre richt zich op het bepalen van het lange termijn (3-6 jaar) effect van BCG vaccinatie al dan niet gecombineerd met het antibioticum rifampicine ter voorkoming van lepra bij contacten van lepra patiŽnten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een separaat door het LUMC ontwikkelde gebruiksvriendelijke test gebaseerd op in de IDEAL/INDIGO studies geÔdentificeerde biomarker profielen om het korte termijn effect van rifampicine op M. leprae infectie te bepalen. Gedurende de studieduur zal bij deze contacten op verschillende momenten bloed worden afgenomen met een vingerprik om het effect van SDR op M. leprae infectie te bepalen. Het derde en laatste doel van de studie is om het personeel van de gezondheidscentra te trainen om deze test uit te voeren met het oog op implementatie van deze vingerprik test voor M. leprae infectie als onderdeel van het nationale lepraprogramma in Bangladesh.

De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al circa € 1.700.000 bijgedragen aan het IDEAL/INDIGO onderzoek, en zal in de periode 2019-2022 nog eens € 112.500 bijdragen aan dit vervolgproject. Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update december 2022: In 2022 is de follow-up van de 31 geÔncludeerde patiŽnten en 271 contacten doorgegaan en zijn er 23 nieuwe patiŽnten en 198 contacten geÔncludeerd. Het project wordt naar verwachting eind december 2022 afgerond.

Update januari 2022: De veldactiviteiten in Bangladesh hebben vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie. De activiteiten hebben in 2020 tijdelijk stilgelegen en de activiteiten worden sinds de hervatting in een lager tempo uitgevoerd vanwege de aanhoudende pandemie.

Zie ook:
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere projecten in Bangladesh

Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, Bangladesh
Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, BangladeshErasmus MCLeprosy Research Initiative Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven, 2022-2023
De Malediven willen binnen 10 jaar lepravrij worden. De overdracht van de ziekte moet worden onderbroken, zodat niemand de infectie meer oploopt. De strategie om de overdracht te onderbreken is meestal om bepaalde contacten van een patiŽnt preventief te behandelen met het medicijn rifampicine. Onduidelijk is welke contacten het best gekozen kunnen worden in een laag-endemische situatie als in de Malediven. Alleen nauwe contacten? Of een gehele populatie in een hoog-endemisch cluster? Het Erasmus MC onderzoekt nu wat de optimale 'end-game' strategie is om de overdracht van de leprabacterie te doorbreken in een laag-endemische situatie.

De Turing Foundation draagt € 24.400 bij aan dit project. De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook:
      Erasmus MC: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven
Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, MaledivenUniversitas Gadjah MadaLeprosy Research Initiative Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal, 2021
De behandeling voor lepra bestaat uit een combinatie van drie verschillende medicijnen: dapsone, rifampicin en clofazimine. Mensen met een dapsone allergie ontwikkelen het zogenaamde dapsone hypersensitiviteits syndroom (DHS). DHS gaat gepaard met huidafwijkingen en orgaanfalen en ongeveer 10% van de DHS patiŽnten overlijdt hieraan. De hoogste prevalentie wordt gevonden in Oost AziŽ. In eerdere studies is een genetische mutatie gevonden die een sterk verhoogd risico geeft op DHS. Deze studie onderzoekt het gebruik van een screening test die kan bepalen of iemand de genetische mutatie heeft. De leprapatiŽnten met een positieve testuitslag ontvangen geen dapsone, waardoor het aantal DHS gevallen zal verminderen.

De Turing Foundation draagt € 76.661 bij aan dit project van het Universitas Gadjah Mada (waarvan € 24.000 in 2021). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update december 2022: In totaal zijn in Papua reeds 153 patiŽnten van de beoogde 310 gerekruteerd. Het onderzoek is niet vertraagd door de COVID-19 pandemie, maar de follow-up momenten vinden wel op een later moment plaats. Voor de studie in Nepal is inmiddels ethische goedkeuring verkregen; in juni is gestart met de patiŽntrekrutering. In totaal zijn er tot nu toe 77 patiŽnten gerekruteerd - 25% van het totaal beoogde aantal.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere projecten in Papua
      Andere projecten in Nepal

Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal
Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal

meer toekenningen leprabestrijding...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top