Switch to English

LEPRA
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte en draagt daarom bij aan wetenschappelijk onderzoek naar Lepra.
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitsluitend de allerarmsten treft. Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden voorkomen.

De Turing Foundation draagt daarom bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, de verspreiding, de diagnose en de behandeling van Lepra.
Meest recente projecten:
M. Leprae bacterie
Juli 2022
Extra clofazimine for MB cases at high risk of ENL reactions, 2022-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Behandeling van de... meer
M. Leprae bacterie
Juli 2022
Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2022-2023
LeprapatiŽnten zijn goed te behandelen met multi-drug behandeling (MDT), maar ze blijven gevoelig om... meer
M. Leprae bacterie
Juli 2022
MetLep Trial: Metformin as adjunct therapy for MB leprosy, 2022-2023
Metformine is een goedkoop en veilig medicijn dat al lange tijd wordt gebruikt bij de behandeling van... meer
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Juli 2022
ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2022-2024
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van... meer
PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati
Januari 2022
COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati, 2022-2025
Lepra en tuberculose worden beide verspreid via de luchtwegen en de overdracht neemt... meer
Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven
Januari 2022
Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven, 2022
De Malediven willen het komende decennium... meer
M. Leprae bacterie
Januari 2022
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2021-2022
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren projecten op het gebied van leprabestrijding met de Nederlandse... meer
Point-of-care tests for leprosy in South America, 2021-2024
Januari 2022
Point-of-care tests for leprosy in South America, 2021-2024
In eerdere studies heeft het LUMC-team een eenvoudige diagnostische test ontwikkeld. Met deze point-of-care test kan door... meer
Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP
Januari 2022
Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP, 2022
Hoewel multi-drug therapie zeer succesvol is geweest in het verminderen van de wereldwijde prevalentie van... meer
Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal
Januari 2021
Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal, 2021
De behandeling voor lepra bestaat uit een combinatie van drie verschillende... meer
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2019-2021
Januari 2021
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2021
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America... meer
Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, Bangladesh
Januari 2021
Erasmus MC: Monitoring the effect of prophylactic interventions, Bangladesh, 2021
De Turing Foundation droeg de afgelopen jaren al € 1.700.000 bij aan de ontwikkeling van deze nieuwe diagnostische... meer
Wetenschappelijk onderzoek:
Bombay Leprosy ProjectLeprosy Research Initiative Extra clofazimine for MB cases at high risk of ENL reactions, 2022-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Behandeling van de ziekte is mogelijk met het medicijn clofazimine. Dit onderzoeksproject heeft tot doel te evalueren of het behandelen van leprapatiŽnten met extra clofazimine de ernst en de frequentie van ENL vermindert en of het over een periode van 24 maanden zenuwschade voorkomt. Dit Bombay Leprosy Project onderzoek vindt plaats in Bangladesh en India.

De Turing Foundation draagt € 100,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 23,500 in 2022).

Update januari 2022: Bangladesh en India zijn zwaar geraakt door de COVID-19 pandemie. Dit onderzoeksproject heeft daardoor flinke vertraging opgelopen, met name omdat het medicijn clofazimine tijdelijk niet leverbaar was. Dit medicijn is vanaf december 2021 weer beschikbaar, zodat het onderzoek kan worden opgepakt. De projectduur wordt door de vertraging (budget-neutraal) verlengd tot november 2025.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieNational Institute of Research in Tribal HealthLeprosy Research Initiative Immunomodulation by Mycobacterium Indicus Pranii (MIP) in MB leprosy, 2022-2023
LeprapatiŽnten zijn goed te behandelen met multi-drug behandeling (MDT), maar ze blijven gevoelig om weer lepra op te lopen. Er is aangetoond dat het vaccine MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan aanleren een 'immune response' aan te maken wanneer het in contact komt met M. leprae. Dit proces wordt 'immune modulatie' genoemd. Het National Institute of Research in Tribal Health (ICMR) in India doet met behulp van geavanceerde technieken onderzoek naar de cellen die betrokken zijn bij een immune response en de verschillen tussen de met MIP gevaccineerde en ongevaccineerde patiŽnten. Het doel van het onderzoek is om het achterliggende mechanisme van immune response en immune modulatie beter te begrijpen en de opgedane kennis in te zetten bij een effectievere bestrijding van de ziekte lepra.

De Turing Foundation draagt € 94,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 27,800 in 2022).

Update januari 2022: Dit start van dit project is uitgesteld als gevolg van de COVID-19 pandemie, omdat de meest capabele laboratoria en wetenschappers in India, waaronder de medewerkers van het ICMR inclusief de Principle Investigator (PI), zijn ingezet voor de bestrijding van de pandemie. Het project is uiteindelijk per juli 2021 van start gegaan.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieIOCRLUniversity of DiponegoroLeprosy Research Initiative MetLep Trial: Metformin as adjunct therapy for MB leprosy, 2022-2023
Metformine is een goedkoop en veilig medicijn dat al lange tijd wordt gebruikt bij de behandeling van suikerziekte. Uit onder andere onderzoek onder tuberculosepatiŽnten, dat wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra, is gebleken dat metformine een gunstig effect heeft op het immuunsysteem. Het IOCRL (Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research Laboratory) onderzoekt in hoeverre de behandeling van de ziekte lepra met het medicijn merformine de mate en ernst van lepra-reacties kan verminderen en de gevolgen ervan kan voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in IndonesiŽ, samen met Gadjah Mada University in Yogyakarta en University of Diponegoro in Semarang.

De Turing Foundation draagt € 100,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 22,000 in 2022).

Update januari 2022: Dit project is gestart in december 2020 en zal naar verwachting in november 2024 worden afgerond. IndonesiŽ is hard getroffen door COVID-19 met hotspots in het dichtbevolkte Java. Door de pandemie loopt het rekruteren en volgen van patiŽnten achter op schema. Dit probeert de onderzoeksgroep in te lopen door de "enrolment phase" te verlengen en tegelijkertijd de periode waarin patiŽnten worden gevolgd in te korten (van 96 naar 48 weken).

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLeprosy Research Initiative ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2022-2024
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 30.000 in 2022).

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumPacific Leprosy FoundationLeprosy Research Initiative COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati, 2022-2025
Lepra en tuberculose worden beide verspreid via de luchtwegen en de overdracht neemt sterk toe op plaatsen waar veel mensen dicht op elkaar leven onder slechte economische omstandigheden. Het Pacific Leprosy Foundation onderzoek "COMBINE" in Kiribati (een eilandenrepubliek in OceaniŽ) is gericht op populatie-brede screening, behandeling en MDA chemoprofylaxe voor zowel lepra als tuberculose. PatiŽnten met voor lepra verdachte huidafwijkingen worden voor diagnose en behandeling doorverwezen naar een gespecialiseerde kliniek. PatiŽnten met actieve of latente tuberculose worden hiervoor behandeld. Alle anderen krijgen SDR als profylaxe voor lepra. Door middel van GIS-mapping van de nieuwe patiŽnten zal het project bijdragen aan een duidelijker beeld van de lokale verspreiding van zowel lepra als tuberculose. Aan het eind van het onderzoek zal de effectiviteit en acceptatie van een gecombineerde aanpak duidelijk zijn, zodat de werkwijze kan worden toegepast in andere landen waar tuberculose en lepra hoog endemisch zijn.

De Turing Foundation draagt € 103.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2022). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, Kiribati
PLF/COMBINE: Leprosy elimination by community screening & mass chemoprophylaxis, KiribatiErasmus MCLeprosy Research Initiative Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven, 2022
De Malediven willen het komende decennium lepravrij worden: de overdracht van de ziekte moet worden onderbroken (nul kinderen die met lepra gediagnosticeerd worden, nul patiŽnten lopen de infectie op). Als onderdeel van deze ambitie moet een zgn 'end-game' strategie worden ontwikkeld. De algemeen aanbevolen strategie is contactscreening en profylactische behandeling met rifampicine (SDR) van contacten van een patiŽnt. Onduidelijk is wat de beste implementatiestrategie is in een laag-endemische setting als de Malediven en wat bijvoorbeeld de beste doelgroep is voor de profylactische behandeling (alleen nauwe contacten of een gehele populatie in een hoog-endemisch cluster?) om de transmissie te doorbreken. De onderzoeksvraag van Erasmus MC is dan ook: "Wat zou een optimale 'end-game' strategie zijn om de overdracht van M. leprae te doorbreken in een laag-endemische setting?"

De Turing Foundation draagt € 24.400 bij aan dit project. De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, Malediven
Endgame strategy for leprosy in the Maldives: optimal targeting of post-exposure prophylaxis to interrupt transmission, MaledivenLeprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2021-2022
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren projecten op het gebied van leprabestrijding met de Nederlandse Leprastichting. Daarnaast doneren wij jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt als onderdeel van het Leprosy Research Initiative: het internationale samenwerkingsverband voor financiering van lepra-onderzoek. In 2021 droeg de Turing Foundation in totaal € 227.347 bij aan diverse onderzoeken. Dat betekent dat de bijdrage aan de overhead over 2021 is vastgesteld op een bedrag van € 11.367.

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieLUMCLeprosy Research Initiative Point-of-care tests for leprosy in South America, 2021-2024
In eerdere studies heeft het LUMC-team een eenvoudige diagnostische test ontwikkeld. Met deze point-of-care test kan door middel van een vingerprik vastgesteld worden of en in welke mate iemand besmet is met lepra. De test kan worden uitgevoerd door eerstelijnsgezondheidswerkers zonder ingewikkelde laboratoriumtechnieken. Het LUMC gaat het gebruik van de test uitbreiden naar populaties in BraziliŽ en Bolivia en onderzoeken hoe de test functioneert in een Latijns Amerikaanse populatie vergeleken. De uitkomsten worden vergeleken met de eerdere studies in Bangladesh.

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere studies waarvoor reeds € 1.812.500 aan bijdragen van de Turing Foundation is ontvangen.

De Turing Foundation draagt € 152.743 bij aan dit nieuwe project van het LUMC (waarvan € 27.000 in 2021). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Zie ook:
      LUMC: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

Point-of-care tests for leprosy in South America, 2021-2024
Point-of-care tests for leprosy in South America, 2021-2024National Hansen's Disease ProgramsLeprosy Research Initiative Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP, 2022
Hoewel multi-drug therapie zeer succesvol is geweest in het verminderen van de wereldwijde prevalentie van lepra, blijven nieuwe gevallen voorkomen. Dit geeft aan dat transmissie van lepra blijft plaatsvinden ondanks effectieve behandeling. Behandeling van personen waarvan bekend is dat ze zijn blootgesteld aan lepra, ook wel bekend als post exposure profylaxe (PEP), kan het aantal subklinische infecties verminderen en daarmee transmissie van de ziekte. Dit onderzoek van National Hansen's Disease Programs zal verschillende PEP-behandelingen evalueren en experimenteel bewijs leveren over het niveau van effectiviteit. Het doel is om de meest effectieve PEP-behandeling te bepalen, ongeacht het niveau van immuun functionaliteit in de gastheer.

Dit NHDP onderzoek van bouwt voort op een eerdere studie van dezelfde onderzoeksgroep waarvoor ook financiering van de Turing Foundation is ontvangen.

De Turing Foundation draagt € 36.500 bij aan dit project (waarvan € 11.500 in 2022). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2022: Dit onderzoeksproject heeft vanwege een inhoudelijke aanpassing vertraging opgelopen. De onderzoeksgroep is in afwachting van de goedkeuring van de aangepaste Grant Conditions. Zodra de goedkeuring is ontvangen kan het project van start.

Zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEP
Molecular Methods in Subclinical Models of Leprosy to Test PEPInstitute of Health Research and Development of PapuaLeprosy Research Initiative Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal, 2021
De behandeling voor lepra bestaat uit een combinatie van drie verschillende medicijnen: dapsone, rifampicin en clofazimine. Mensen met een dapsone allergie ontwikkelen het zogenaamde dapsone hypersensitiviteits syndroom (DHS). DHS gaat gepaard met huidafwijkingen en orgaanfalen en ongeveer 10% van de DHS patiŽnten overlijdt hieraan. De hoogste prevalentie wordt gevonden in Oost AziŽ. In eerdere studies is een genetische mutatie gevonden die een sterk verhoogd risico geeft op DHS. Deze studie onderzoekt het gebruik van een screening test die kan bepalen of iemand de genetische mutatie heeft. De leprapatiŽnten met een positieve testuitslag ontvangen geen dapsone, waardoor het aantal DHS gevallen zal verminderen.

De Turing Foundation draagt € 76.661 bij aan dit project van het Microbiology Department, Institute of Health Research and Development, Papua (waarvan € 24.000 in 2021). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2022: Het project is vanwege administratieve problemen met vertraging van start gegaan in Papua in september 2020. De COVID-19 pandemie heeft vooralsnog niet tot vertragingen geleid in Papua. In Nepal is de onderzoeksgroep in afwachting van de ethische goedkeuring. De verwachting is dat begin 2022 gestart kan worden met de rekrutering van patiŽnten.

Zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten

Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and Nepal
Dapsone Hypersensitivity Syndrome Biomolecular Predictive Test, Papua and NepalInfectious Disease Research InstituteLeprosy Research InitiativeAmerica Leprosy Mission LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2021
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America Leprosy Mission (ALM), een lepra specifiek vaccin ontwikkeld genaamd LepVax. Dit vaccin heeft zowel profylactische eigenschappen (het voorkomen van lepra) als immunotherapeutische eigenschappen (de behandeling van leprareacties). Dat houdt in dat LepVax een verdere ontwikkeling van de ziekte moet verhinderen, zowel misvormingen na besmetting als nieuwe besmettingen. Dit onderzoek richt zich op het testen van de veiligheid en immuunrespons van LepVax. Voor dit project wordt samengewerkt met een kliniek voor lepraonderzoek in BraziliŽ (FioCruz).

De Turing Foundation droeg al zo'n € 200.000 bij aan de eerdere fases van dit onderzoek, en draagt € 175.000 bij aan dit vervolgonderzoek (waarvan € 40.000 in 2021). Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2022: FinanciŽle problemen bij IDRI, de impact van de COVID-19 pandemie en aanpassingen in het studieschema hebben geleid tot een vertraging van het project van 18 maanden. In de eerste fase van de studie zal het vaccine getest worden op gezonde proefpersonen. Sinds de COVID-19 pandemie is het protocol dusdanig aangepast dat alleen COVID-19 gevaccineerde mensen hieraan mee kunnen doen. De huidige verwachting is dat eind 2021 voldoende mensen zijn gevaccineerd, zodat gestart kan worden met het includeren van gezonde proefpersonen.

Zie ook:
      Infectious Disease Research Institute: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2019-2021
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2019-2021LUMCErasmus Universiteit RotterdamLeprosy Research Initiative Erasmus MC: Monitoring the effect of prophylactic interventions, Bangladesh, 2021
Deze studie van het Leiden University Medical Centre en de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op het bepalen van het lange termijn (3-6 jaar) effect van BCG vaccinatie al dan niet gecombineerd met het antibioticum rifampicine ter voorkoming van lepra bij contacten van lepra patiŽnten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een separaat door het LUMC ontwikkelde gebruiksvriendelijke test gebaseerd op in de IDEAL/INDIGO studies geÔdentificeerde biomarker profielen om het korte termijn effect van rifampicine op M. leprae infectie te bepalen. Gedurende de studieduur zal bij deze contacten op verschillende momenten bloed worden afgenomen met een vingerprik om het effect van SDR op M. leprae infectie te bepalen. Het derde en laatste doel van de studie is om het personeel van de gezondheidscentra te trainen om deze test uit te voeren met het oog op implementatie van deze vingerprik test voor M. leprae infectie als onderdeel van het nationale lepraprogramma in Bangladesh.

De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al circa € 1.700.000 bijgedragen aan het IDEAL/INDIGO onderzoek, en zal in de periode 2019-2021 nog eens € 112.500 bijdragen aan dit vervolgproject. Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2022: De veldactiviteiten in Bangladesh hebben vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie. De activiteiten hebben in 2020 tijdelijk stilgelegen en de activiteiten worden sinds de hervatting eind 2020 in een lager tempo uitgevoerd vanwege de aanhoudende pandemie. Het onderzoek verloopt inhoudelijk conform verwachting.

Zie ook:
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten

Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, Bangladesh
Monitoring the effect of prophylactic interventions in contacts of leprosy patients including field-application of a novel immunodiagnostic test, Bangladesh

meer toekenningen leprabestrijding...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top