Switch to English

NATUUR
NATUURKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. We richten ons op de bescherming van het klimaat en van de biodiversiteit in de zee. Dit vereist een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties.
De Turing Foundation beperkt zich daarbij tot de volgende werkterreinen:

- het beschermen van het klimaat.

- het beschermen en duurzaam omgaan met de biodiversiteit op zee in ontwikkelings­landen: de gebieden in zee n en aan kusten met de hoogste concentraties leven en biodiversiteit. Koraalriffen en mangroven verdienen daarbij bijzondere vermelding.

V r 2023 steunden wij ook biodiversiteitsprojecten op land.

Zie ook de voorwaarden en procedure om aan te vragen.

Meest recente projecten:
Turing Beeldwedstrijd ten behoeve van een Klimaatcampagne
Juni 2024
Posters for the planet - a competition for a better world, Nederland, 2024-2025
Uit onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de stijgende... meer
The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2027
Maart 2024
The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2025
Commonland richt zich op het holistisch herstel van land- en zee-ecosystemen wereldwijd. Commonland is... meer
Chemische vervuiling Nederland (Bron: Compendium voor de Leefomgeving)
Maart 2024
Bescherming van de Waddenzee, Advocaat van de Aarde, 2024-2026
Advocaat van de Aarde heeft als doelstelling het ondersteunen van burgerinitiatieven die via juridische weg betere... meer
The big shift: financi le instellingen als aanjagers van de eiwittransitie
Maart 2024
The big shift: financi le instellingen als aanjagers van de eiwittransitie, 2024-2026
De Eerlijke Geldwijzer is een website waar je op n plek kunt zien hoe maatschappelijk... meer
Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024-2025
Maart 2024
Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024
De True Price Foundation werkt aan een beweging rondom eerlijke prijzen, waarin de kosten van de effecten van het... meer
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica
Januari 2024
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2024-2025
Dit project van Mision Tiburon helpt de regering van Costa Rica om haar internationale... meer
Zeegrasherstel in de Oosterschelde, Oosterschelde
Januari 2024
Zeegrasherstel in de Oosterschelde, Oosterschelde, 2024-2026
De Sea Ranger Service ontwikkelt samen met de Rijksuniversiteit Groningen effectief zeegrasherstel in Europa en... meer
Klimaat
Turing Toekenning Posters for the planet - a competition for a better world, Nederland, 2024-2025
Uit onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de stijgende temperaturen en afnemende biodiversiteit, maar het in praktijk lastig vindt om die zorg om te zetten in actie. Posters for the Planet - a competition for a better world wil het verschil maken tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering.

De Turing Foundation roept ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve Nederlanders op een uniek posterbeeld in te sturen, dat grote urgentie uitstraalt en een duidelijke call to action heeft. In deze wedstrijd is elke maker vrij zijn eigen focus te kiezen: wat kan anders, welke thema's zijn cruciaal, wat maakt dat mensen meer kunnen en willen bijdragen?

De winnende ontwerpen ontvangen een genereuze geldprijs, worden ge xposeerd in diverse Nederlandse musea en in de publieke ruimte en zullen de basis vormen voor een landelijke klimaatcampagne die de Turing Foundation samen met een aantal partners ontwikkelt.

Meer weten, een poster inzenden, met ons samenwerken? Ga snel naar postersfortheplanet.org/.

De Turing Foundation stelt €400,000 beschikbaar voor dit project.

Zie ook:
      Turing Toekenning: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Turing Beeldwedstrijd ten behoeve van een Klimaatcampagne
Turing Beeldwedstrijd ten behoeve van een KlimaatcampagneDe Eerlijke Geldwijzer The big shift: financi le instellingen als aanjagers van de eiwittransitie, 2024-2026
De Eerlijke Geldwijzer is een website waar je op n plek kunt zien hoe maatschappelijk verantwoordelijk financi le instellingen zijn. Het doel van de Eerlijke Geldwijzer is het bevorderen van duurzame financieringen en investeringen door banken, verzekeraars en pensioenfondsen met behulp van de consument.

In dit driejarige project wordt door de Eerlijke Geldwijzer ingezet op een verschuiving van beleggingen die de mondiale vee-industrie in stand houden naar investeringen in plantaardige eiwitproductie. Met twee praktijkonderzoeken (in 2024 en 2026) wil de Eerlijke Geldwijzer laten zien hoe verzekeraars en pensioenfondsen presteren en willen ze een race to the top bewerkstelligen. Zo kan de financi le sector een vliegwiel van deze transitie worden.

De Turing Foundation draagt € 165.000 bij aan dit project (waarvan € 65.000 in 2024).

Zie ook: Andere projecten in Ghana

The big shift: financi le instellingen als aanjagers van de eiwittransitie
The big shift: financi le instellingen als aanjagers van de eiwittransitieTrue Price Foundation Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024
De True Price Foundation werkt aan een beweging rondom eerlijke prijzen, waarin de kosten van de effecten van het produceren van een product ook worden meegerekend (zowel de sociale kosten als de kosten voor het milieu). Het is nog een kleine stichting in opbouw terwijl de true price beweging enorm aan het groeien is. Om deze groei te kunnen blijven leiden en faciliteren moet de True Price Foundation op korte termijn gaan professionaliseren en uitbreiden.

De Turing Foundation draagt € 75.000 bij aan dit project

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024-2025
Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024-2025Jonge Klimaatbeweging Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023
Weet je al wat je gaat stemmen? Prima, maar kies dan de klimaatkandidaat in plaats van de lijsttrekker! De Jonge Klimaatbeweging heeft voor elke partij waar je op kunt stemmen, uitgezocht welke kandidaat het meeste gaat doen aan de klimaatproblematiek. Als bij een partij voor kandidaat nummer 10 veel meer voorkeurstemmen binnenkomen dan voor kandidaat nummer 9, geeft dat een duidelijk signaal dat de eigen achterban klimaat een belangrijk onderwerp vindt.

De Turing Foundation draagt € 75.000 bij aan de on-line campagne om deze lijst van kandidaten onder de aandacht te brengen.

Zie ook:
      Jonge Klimaatbeweging: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023
Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023Questionmark Foundation Branche afspraak eiwittransitie, Nederland, 2023-2024
Questionmark is een onafhankelijke denktank. Hun missie is om onze voedselomgeving een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem te laten ondersteunen. Het doel van dit project is om de consumptive van dierlijke eiwit te verminderen door afspraken hierover te maken met supermarkten. Het aanbod van supermarkten kan mensen helpen om minder dierlijk te eten en zo de eiwittransitie vorm te geven. Dit project maakt allereerst inzichtelijk hoe supermarkten op dit moment bijdragen aan de eiwittransitie. Vervolgens helpt dit project supermarkten om de verkoop van dierlijke producten terug te dringen, door supermarkten hierover gezamenlijke onderlinge afspraken te laten maken.

De Turing Foundation draagt €50.000 euro bij aan dit project.

Zie ook:
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Branche afspraak eiwittransitie
Branche afspraak eiwittransitieJonge Klimaatbeweging Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2023-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. De Beweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. In onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

Met de steun van Turing Foundation zal de organisatie verder kunnen professionaliseren. Zo zullen de reiskosten van vrijwilligers nu vergoed kunnen worden, zal het bestuur een hogere vergoeding krijgen en zal er een kantoor gehuurd worden. Daarnaast zal de steun van Turing bijdragen aan het verspreiden van het visiedocument de Jonge Klimaatagenda 3.0 onder beleidsmakers en een brede groep jongeren.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023).

Zie ook:
      Jonge Klimaatbeweging: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025Natuur & Milieu Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector, Nederland, 2023-2025
Natuur & Milieu is een van de grootste en meest invloedrijke milieuorganisaties in Nederland. Ze werken via verschillende programma s aan onderwerpen op het gebied van klimaatverandering.

De luchtvaartsector in Nederland draagt 15% bij aan de klimaatimpact van de economie, maar de lobby van de sector, economische argumenten tegen regulering en een geloof in toekomstige technologische oplossingen bemoeilijken effectief klimaatbeleid. Natuur & Milieu werkt al jaren aan het verminderen van de klimaatimpact van de luchtvaart en werkt samen met beleidsmakers, politici en wetenschappers om effectief en ambitieus beleid te stimuleren.

Het doel van dit project is om de Nederlandse internationale luchtvaart in lijn te brengen met de afgesproken klimaatdoelstellingen van Parijs (55% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050). Tegen 2025 wil Natuur & Milieu dat er een CO2-plafond voor de luchtvaart wordt ingevoerd, dat de CO2-emissie van de luchtvaart 25% onder het niveau van 2019 ligt, dat er minimaal 2% gebruik wordt gemaakt van duurzame vliegtuigbrandstoffen en dat Nederlanders minder vaak vliegen en minder kilometers afleggen dan in 2019.

Om deze doelen te bereiken, richt de organisatie zich op drie hoofdonderdelen: be nvloeding van beleidsvorming, stimulering van bedrijven om minder zakelijk te vliegen en ondersteuning van de transitie van de luchtvaartsector.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2023)

Zie ook:
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector
Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsectorProveg International 'Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem', Nederland, 2023-2026
Onze dagelijkse voedselkeuzes hebben grote invloed op het klimaat, de biodiversiteit, onze gezondheid, het dierenwelzijn en de wereldwijde voedselzekerheid. ProVeg Nederland zet zich daarom in voor een meer plantaardig productie- en consumptiepatroon.

Het aantal flexitari rs is de afgelopen 10 jaar flink gestegen, en Nederlanders eten de meeste vleesvervangers van alle Europeanen. Dit project richt zich op het versnellen van de eiwittransitie in Nederland en het verminderen van de consumptie van vlees en eiwitten. ProVeg wil het publiek ondersteunen bij het maken van een blijvende verandering in hun eetpatroon. ProVeg wil onderzoek uitvoeren naar de effecten van hun "Veggie Challenge", en deze verder ontwikkelen als instrument voor gedragsverandering binnen een zo divers mogelijke doelgroep. Ook wil ProVeg haar invloed op de Nederlandse politiek vergroten en professionaliseren.

De Turing Foundation draagt € 160,000 bij aan dit project (waarvan € 80.000 in 2023)

Zie ook:
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem
Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteemArtis Restauratie ARTIS-Aquarium, Amsterdam, 2023
Artis wil in 2030 volledig klimaatneutraal en fossielvrij opereren. Het bijna 140 jaar oude Aquariumgebouw van Artis verkeert in zorgelijke staat, onder andere door zoutwaterschade. Het Aquarium wordt gerestaureerd om het voor toekomstige generaties te behouden. Het ontwerp omvat een volledige restauratie en verduurzaming van het gebouw waarin knelpunten op het gebied van de zoutproblematiek en toegankelijkheid worden opgelost. De restauratie moet niet alleen het gebouw verduurzamen, maar ook het publiek inspireren. In het vernieuwde Aquarium kan straks een belangrijk verhaal over het belang van gezonde oceanen verteld worden. Daarvoor is biodiversiteit in de oceanen een absolute voorwaarde - een onderwerp waarvoor de Turing Foundation over de hele wereld projecten steunt.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project.

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Restauratie ARTIS-Aquarium
Restauratie ARTIS-AquariumCoral Reef Alliance Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras, 2022
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt sinds 1994 met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse rif landschappen die in staat zullen zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Langs de kust van Belize, Mexico, Guatemala en Honduras bevindt zich het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif (MAR). Dit project betreft het kustgebied van Tela Bay en haar dertien gemeenschappen. CORAL helpt hen hun lokale beheerstructuren te versterken, de monitoring en handhaving van regels te verbeteren en alternatieve inkomstenbronnen te vinden die de afhankelijkheid van vis zullen verminderen. Door deze interventies wordt overbevissing tegen gegaan, met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in het rif leven en de koralen schoonhouden van algen.

De Turing Foundation stelt t/m 2022  €66.000 beschikbaar voor dit project

Update juli 2021: Het strategieplan voor het gebied is af en CORAL helpt nu bij de uitvoer. CORAL hielp bij de organisatie een aantal ronde tafels voor overleg tussen stakeholders over de implementatie van het wetgevingsplan. Ook zijn data verzameld over visvangsten en biomassa in het water en deze worden gebruikt om met de kustgemeenschappen actie te bepalen zoals een seizoenstop vissen. Redelijk wat onderdelen van het project zijn vertraagd door COVID-19 restricties; waar mogelijk zijn ze in aangepaste vorm uitgevoerd.

Zie ook:
      Coral Reef Alliance: andere projecten
      Andere klimaat projecten

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasGreenpeaceDawn Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Samen met Greenpeace gaan we een grootschalige publiekscampagne neerzetten, die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We werken hiervoor samen met communicatiebureau Dawn. Wij geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet.

De Turing Foundation draagt € 1.200.000 bij aan deze campagne, en verdubbelt bovendien bijdragen van derden aan deze campagne tot een bedrag van € 500.000.

Update januari 2022: Met verschillende campagnes via radio, tv en online zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt in 2021. Meer dan 135.000 mensen deden mee aan acties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 40% na de campagnes meer bewust is van klimaatcrisis. Het blijft lastig te meten in welke mate 'Maak Toekomst' heeft bijgedragen aan de groeiende klimaatbeweging en de toenemende actiebereidheid. Maar er is gelukkig een positieve ontwikkeling te zien zoals bijvoorbeeld in het coalitieplan van december 2021.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in Nederland
      Andere klimaat projecten

Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021Biodiversiteit op Land
Partners Pays Dogon Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2023-2025
Dit is de tweede donatie van Turing Foundation aan het Groene Woestijn Initiatief van Partners Pays Dogon. De eerste projecten die Turing heeft gesteund waren gericht op het tegengaan van de degradatie van de natuur: bomen planten, duinen beplanten met zand-vasthoudende Euphorbia, erosie voorkomen met dammen van zandzakken, afspraken met boeren om gebieden te vrijwaren van houtkap, bomen op boerenakkers, boomkwekerijen, houtbesparende fornuizen, training hoe hout geoogst kan worden zonder de boom te doden - alles om een regeneratie op gang te brengen.

Nog steeds is de kern van het Groene Woestijn Initiatief natuurherstel; dat is in de loop der jaren uitgebreid met projecten die gericht zijn voedselvoorziening - die in dit gebied afhankelijk is van de natuurlijke omstandigheden. Markttuinen en schooltuinen, gekoppeld aan educatie, brengen kennis en ervaring met ecologische technieken onder de mensen; kwekerijen leiden ertoe dat met natuurherstel ook economische activiteit toeneemt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023). De bijdrage van Turing zorgt ervoor dat de diverse deelprojecten uitgevoerd kunnen worden, dat er continu teit is voor de lokale organisatie en dat de lessen uit de reeds behaalde resultaten voor verdere impact kunnen zorgen.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Andere projecten in Mali
      Andere regreening projecten

Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025Fauna and Flora International Conserving the Forest Ecosystem of Wologizi-Wonegizi, Liberia, 2023-2025
De twee regenwouden Wologizi en Wonegizi in het noorden van Liberia worden ernstig bedreigd door stroperij, mijnbouw en sterk toenemende agrarische activiteit. Omdat er weinig alternatieven voor de lokale communities zijn, is er toenemende interesse in commerci le activiteiten die het regenwoud verder zullen aantasten. Fauna en Flora International is als enige natuurbeschermingsorganisatie actief in dit gebied en heeft als doel dat het gebied een formele beschermde status krijgt. Ook willen ze lokale gemeenschappen steunen bij het opeisen van hun rechten en zorgen voor verbeterde politiecapaciteit om toe te zien dat het bos niet onrechtmatig wordt gebruikt. De twee regenwouden zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en voor het vasthouden van CO2. Op dit moment houdt Wologizi 100,000t CO2 en Wonegizi 35,000 t CO2. Het voorkomen van ontbossing zal dus voorkomen dat deze CO2 de lucht in komt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2023). De steun van Turing zal bijdragen aan bescherming van bedreigde diersoorten en verminderde stroperij zijn. Verder zal het op termijn bijdragen aan erkende rechten voor lokale gemeenschappen door de landelijke wetten aan te passen.

Zie ook:
      Fauna and Flora International: andere projecten
      Andere projecten in Liberia

The Wonegizi mountain range, Liberia
The Wonegizi mountain range, LiberiaRainforest Foundation UK Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo, 2023-2024
De Britse tak van de Rainforest Foundation, Rainforest UK, richt zich op het behoud van de bossen in het Congobekken en werkt sinds 2010 aan de ontwikkeling van community forestry: een effectieve manier om bos te behouden, door de landrechten (concessies) aan de gemeenschappen te geven die er leven. Het belang en de potentie daarvan groeit. In het Congobekken komt meer dan 75 miljoen hectare bos in aanmerking voor deze vorm van bosbouw. Rainforest UK ontwikkelde in 2019 met hulp van de Turing Foundation een database om alle concessies transparant vast te kunnen leggen. Deze database moet uiteindelijk geheel zelfstandig draaien, en daarvoor is softwareontwikkeling en training nodig, en bovendien begeleiding bij fondsenwerving en lobby-activiteiten op overheidsniveau. Ondertussen is de capaciteit van de database flink uitgebouwd en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Er vonden trainingen plaats (in de Evenaarsprovincie, in Noord-Kivu en in Kinshasa) voor instanties op nationaal en provinciaal niveau. Voor de overheidsinstantie voor Community Forestry (DFC) zijn materialen aangeschaft. De middelen van DFC zijn echter minimaal en er is meer tijd en betrokkenheid van Rainforest UK nodig voordat er structurele financiering komt. Die financiering wordt in 2024 verwacht. Daarom steunde Turing Foundation ook in 2021 en 2022 een vervolgproject, en steunen we nu de laatste overbruggingsfase.

De Turing Foundation draagt € 120.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023).

Zie ook:
      Rainforest Foundation UK: andere projecten
      Andere projecten in D.R. Congo

Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo
Building an independent and sustainable community forests database, DR CongoTrees for the Future Forest Gardens, Mali, 2023
Trees for the Future wil armoede en honger oplossen voor kleinschalige boeren door hen te helpen land te revitaliseren en bomen te planten. De organisatie ontwikkelde de Forest Garden approach waarbij een boer een gebied van 0,5 hectare ontwikkelt tot boslandbouw-gebied. In Mali helpen ze in de aankomende drie jaar 500 boeren om een Forest Garden aan te leggen. De boeren krijgen intensieve training in kweken, duurzame landbouwtechnieken en materialen zoals zaden en gereedschap om planten groot te laten groeien. Elk gebied krijgt een levende omheining van drie rijen (2.000 in totaal) planten en bomen ter bescherming van kleinvee en erosie. Daarbinnen plant de boeren nog eens 1.000 vruchten- noten- en bladrijke bomen in combinatie met voedselgewassen zoals tomaat, ui, kool en pepers. In totaal worden 200,000 bomen geplant. Zo wordt 250 hectare gedegradeerd land weer productief en rijker aan biodiversiteit en verbetert het inkomen van 500 boerengezinnen.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit projecten (waarvan € 20.000 in 2023)

Update juli 2023: In 2022 kregen boeren onder andere training over de kwekerijen en het uitplanten van agroforestry bomen en tuinbouw. Het trainingsschema van TREES volgt de jaarlijkse landbouwkalender, waardoor boeren de productie van zaailingen en het verplanten van bomen kunnen leren op hun eigen percelen. Er zijn inmiddels ruim 158.000 bomen geplant.

Zie ook: Andere projecten in Mali

Forest Gardens, Mali
Forest Gardens, MaliGreenpeace Community Forest and Peatland Solutions project, D.R. Congo, 2022
Greenpeace wil de boskap in het Congobekken een halt toe roepen, en ziet in community forestry een duurzaam alternatief voor de dreigende industri le houtkap en grootschalige landbouwplantages. In de periode 2015-2018 ondersteunde Greenpeace twee dorpsgemeenschappen in Bikoro en Lisala bij het verkrijgen van een Community Forestry concessie, om zo het recht van landgebruik aan de lokale gemeenschap te geven. De Turing Foundation steunde dit deel van het project reeds met een bijdrage van € 110.000. Het proces is in volle gang en vereist continue politieke lobby. Greenpeace zet de activiteiten in 2019 t/m 2023 voort en begeleidt de twee gemeenschappen tijdens de laatste fase. Daarnaast breiden ze het werk uit door het toevoegen van een derde gemeenschap. Het doel is om in uiteindelijk drie concessies goedgekeurd te hebben met een werkend managementplan waardoor de dorpen zich sociaaleconomisch ontwikkelen zonder de natuur aan de tasten. Door de cases in beeld te brengen wil Greenpeace aan de buitenwereld laten zien dat community forestry een haalbaar en beter alternatief is voor industri le houtkap.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project.

Update januari 2023: Door een lokaal bosconflict waar zowel WWF als Greenpeace bij betrokken zijn (vanwege hun werkzaamheden in het gebied) heeft de lokale autoriteit besloten dat Greenpeace alle activiteiten in het gebied moet staken. Deze uitkomst heeft er toe geleid dat het project niet kon worden afgerond en dat het laatste deel van de donatie niet zal worden uitgekeerd.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in D.R. Congo

Monboyo River and Peatland Forest in D.R. Congo
Monboyo River and Peatland Forest in D.R. CongoPeace Parks Foundation Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi, 2022
Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor die natuurgebieden die op grensgebieden van landen liggen met als einddoel duurzame economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in de regio. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2009-2015 reeds het Ponta do Ouro Partial Marine Reserve in Mozambique en mede door deze steun is het park uitgegroeid tot een van hun voorbeeldparken. Sinds 2003 is PPF betrokken bij het (in 2015 officieel geregistreerde) Malawi-Zambia natuurgebied. Onderdeel van dit gebied is het Nyika National Park, dat op een 2.000 meter hoog plateau ligt, met een unieke klimaat, landschap en biodiversiteit als gevolg. De grootste bedreiging voor een gezond ecosysteem in het park is de stroperij. Het gebied is glooiend met uitgestrekte hoog graslanden en daarom wil PPF slimmer gaan patrouilleren door een helikopter en honden in te zetten. Dit vergroot de pakkans van stropers en zal door de dreigende werking uiteindelijk het aantal incidenten doen afnemen.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2022).

Update mei 2022: De afgelopen twee coronajaren waren erg lastig. Zo kon de helikopter niet komen door reisrestricties, kon minder worden gepatrouilleerd en werd de financi le situatie van de bevolking slechter, waardoor stroperij activiteiten helaas toenamen. De verwachting voor 2022 is gelukkig beter, de helikopter kan binnenkort actief worden ingezet, de honden zijn getraind en stafleden patrouilleren in nieuwe uniformen.

Zie ook: Peace Parks Foundation: andere projecten

Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi
Biodiversity Conservation Nyika National Park, MalawiForgotten Parks Foundation Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. Congo, 2022
Forgotten Parks Foundation (FPF) is sinds 2017 officieel de parkbeheerder van Upemba- Kundelungu National Parks Complex samen met het Insitut pour la Conservation de la Nature. Het betreft een uniek aaneengesloten natuurgebied van in totaal 30.000 km2 dat door gebrek aan toezicht en bescherming behoorlijk is gedegradeerd. FPF wil de natuur en het ecosysteem beschermen door stroperij en niet duurzame grondstoffenwinning tegen te gaan. FPF zal samen met de overheid en gemeenschappen zorgen voor goede rechtshandhaving, FPF zal ook biodiversiteit beschermen en herstellen, onder andere door herintroductie van soorten. Bovendien zal FPF als park het voortouw nemen in duurzame sociaaleconomische ontwikkeling met de overheid en het bedrijfsleven in Katanga, een van de rijkste provincies. Ze staan voor een enorme fondswerving uitdaging en een donatie van Turing draagt bij aan het realiseren van drie wensen: een vliegtuig vliegklaar maken, betere sanitaire voorzieningen voor rangers en drie extra auto's rijklaar te maken.

De Turing Foundation draagt in 2022 € 50.000 bij aan dit project.

Zie ook: Andere projecten in D.R. Congo

Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. Congo
Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. CongoJane Goodall Instituut Nederland Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR Congo, 2022
Jane Goodall Institute (JGI) zet zich in voor de bescherming van chimpansees en hun habitat. De organisatie werkt al sinds 2005 in het oosten van DR Congo om een groot en belangrijk habitat gebied te beschermen en doet dit sinds 2011 als co rdinator van het consortium 'Ushiriki' van 20 natuurpartners die werkzaam zijn in een bosgebied van 270.000 km2. JGI wil boslandbouw (agroforestry) introduceren als manier van duurzaam beheer als eenmaal de community forestry concessie is verkregen. Het gebruiksrecht (de concessie) is belangrijk voor de gemeenschap, maar van even groot belang is begeleiding om het gebied vervolgens duurzaam te gebruiken. Boslandbouw is een bewezen goede methode om interessante producten te verbouwen en te oogsten terwijl het ook een positief effect heeft op de biodiversiteit. JGI betrekt jongeren door Roots & Shoots groepen op te richten en hen te ontwikkelen als lokale influencers voor natuur.

De Turing Foundation draagt € 80.000 bij aan dit initiatief (waarvan € 40.000 in 2022)

Zie ook: Andere projecten in D.R. Congo

Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR Congo
Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR CongoTacugama Chimpanzee Sanctuary Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone, 2022
Tacugama Chimpanzee Sanctuary (TCS) vangt gevangen- en wees- chimpansees op, maar wil dit ook voorkomen door kinderen in scholen en gemeenschappen te leren over het belang van natuur. Bovendien werkt de organisatie samen met de National Protected Area Authority (NPAA) om hun habitat gebieden, zoals Loma Mountains National Park, beter te beschermen. Binnen dit project stelt TCS 21 lokale gemeenschappen in staat herstel- en beschermwerk zelf te doen en versterkt TCS de wetshandhaving en biomonitoring. In de aankomende twee jaar worden 70.000 zaailingen gekweekt en door de gemeenschappen uitgezet om gedegradeerde delen in en om het natuurpark te herstellen. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, wordt gebruikt om natuurvriendelijke inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen zoals bijenhouden of voedseltuinen.

De Turing Foundation draagt € 52.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2022)

Zie ook: Andere projecten in Sierra Leone

Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone
Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra LeoneTree AidAssociation for the Development of Promotion and Training Activities Restoring Koulikoro, Mali, 2021-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van hen in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gall ) herstelt Tree Aid 2.000 ha gedegradeerd gebied door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. Ze zetten in nauwe samenwerking met de gemeenschap twee kwekerijen op om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes uit te zetten. Boeren worden getraind in beter landbeheer zoals o.a. bescherming van scheuten, betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en watermanagement. Houtbesparende ovens en voedseltuinen zullen naar verwachting de druk op het ecosysteem verminderen.

De Turing Foundation draagt € 105.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021).

Update januari 2022: Boeren zijn getraind in duurzame technieken en gaven hun kennis aan andere boeren door waardoor nu op 2.319 ha land ten minste twee van de geleerde technieken worden toegepast wat resulteert in hersteld land. Door de twee kwekerijen zijn 54.073 boompjes uitgezet. Er zijn vier voedseltuinen aangelegd en meer dan 400 vrouwen produceerden gezamenlijk reeds 1.311 kg moringa en 648 kg baobab. Eind 2021 zijn in totaal 1.257 vrouwen getraind in energiezuinige ovens en elk huishouden verbruikt hierdoor 39% minder hout. Alle doelen zijn inmiddels behaald en de meesten overtroffen.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in Mali
      Andere regreening projecten

Restoring Koulikoro, Mali
Restoring Koulikoro, Mali

meer toekenningen natuurbescherming...
Biodiversiteit in Zee
Commonland The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2025
Commonland richt zich op het holistisch herstel van land- en zee-ecosystemen wereldwijd. Commonland is actief in 23 landen en heeft het ambitieuze doel om wereldwijd 100 miljoen hectare land duurzaam te herstellen, door vooral kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen met lokale gemeenschappen. Omdat de Middellandse Zee in zee slechte ecologische staat verkeert, steunt Commonland op Mallorca de Mallorca Land and Sea Alliance, een samenwerking van verschillende NGO's gericht op de regeneratie van zeegrasweiden, het ontwikkelen van Marine Protected Areas, en het vergroten van lokaal bewustzijn en betrokkenheid bij natuurherstel. Dit project is een eerste aanzet tot een gezamenlijke aanpak waarbij de NGO's op het eiland erkennen dat hun werk grote onderlinge afhankelijkheid kent. Dit onderstreept het belang van samenwerking om de impact van toerisme te mitigeren en de kwetsbare mariene ecosystemen rond het eiland te beschermen.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan het eerste jaar van dit project.

Zie ook: Andere projecten in Spanje

The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2027
The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2027Advocaat van de Aarde Bescherming van de Waddenzee, Advocaat van de Aarde, 2024-2026
Advocaat van de Aarde heeft als doelstelling het ondersteunen van burgerinitiatieven die via juridische weg betere natuurbescherming willen afdwingen. Dit project betreft de Waddenzee, het enige Nederlandse natuurgebied met UNESCO Werelderfgoedstatus. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd door vervuiling en geplande gasboringen. Verschillende bronnen, waaronder bedrijfslozingen, landbouwactiviteiten en scheepvaart, dragen bij aan de vervuiling omdat nauwelijks wordt gehandhaafd op bestaande wet- en regelgeving die dient ter bescherming van het gebied, of omdat bestaande wet- en regelgeving ontoereikend is.

Advocaat van de Aarde en Stichting Mobilisation (MOB) bundelen daarom krachten om juridische stappen te ondernemen ter bescherming van de Waddenzee, met steun van de Waddenvereniging en PAN NL. MOB zal financi le en expertise-ondersteuning van Advocaat van de Aarde ontvangen. Samenwerking met andere organisaties wordt overwogen om de aanpak te versterken.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2024).

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Chemische vervuiling Nederland (Bron: Compendium voor de Leefomgeving)
Chemische vervuiling Nederland (Bron: Compendium voor de Leefomgeving)Mission Tiburon Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2024-2025
Dit project van Mision Tiburon helpt de regering van Costa Rica om haar internationale verplichtingen na te komen om 100% van de kustgebieden te beschermen en in stand te houden, ervoor te zorgen dat de wetlands worden beheerd en effectief worden gecontroleerd en mechanismen te ontwikkelen om mangroven duurzaam te gebruiken voor levensonderhoud. Het afgelopen jaar is de organisatie begonnen met het herstellen van mangrovegebieden en nu is additionele financiering nodig om de impact van het herstelwerk op te schalen. Tegelijkertijd zal Mision Tiburon blijven werken om lokale gemeenschappen te betrekken en alternatieven voor levensonderhoud te promoten.
Het project versterkt het hamerhaaienreservaat in Golfo Dulce in Costa Rica door bescherming en herstel van mangrove gebieden en door de ecologische en sociaaleconomische kwetsbaarheden in lokale gemeenschappen te verminderen.

De Turing Foundation draagt € 200.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2024) Met deze bijdrage zal een aanzienlijk extra deel van het mangrovegebied kunnen worden hersteld.

Zie ook:
      Andere mangrove projecten
      Andere klimaat projecten

Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa RicaSea Ranger ServiceRijksuniversiteit Groningen Zeegrasherstel in de Oosterschelde, Oosterschelde, 2024-2026
De Sea Ranger Service ontwikkelt samen met de Rijksuniversiteit Groningen effectief zeegrasherstel in Europa en daarbuiten. Dit project heeft als doel om zeegras in de Oosterschelde te herstellen en hiermee een methodiek te ontwikkelen die gerepliceerd kan worden voor grootschalige herstelprojecten in landen buiten Europa. Actief herstel van zeegras kan bijdragen aan het terugbrengen van zeegras in de Oosterschelde. Zeegras kan een sterke bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Dit herstel kan snel gaan, zo toonde zeegrasherstelonderzoek in de Waddenzee aan. Daar vonden onderzoekers al binnen twee jaar (2020-2021) een positief biodiversiteitseffect van zeegras met 30% meer bodemdieren in het zeegras in vergelijking met buiten het veld. Zeegrasvelden zijn van groot ecologisch belang en vormen in de Noord-West Europese zee n het equivalent van biodiverse tropische koraalriffen. Deze biobouwer vormt een belangrijke component van een rijk ecosysteem. Niet alleen lokaal, maar ook met uitstralende effecten naar mobiele soorten zoals vissen en vogels.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2024). Met deze bijdrage zal het project van start kunnen gaan en kan er een belangrijke stap worden gezet in het herstellen van zeegras en het ontwikkelen van een methodiek die op grote schaal gerepliceerd kan worden.

Zie ook:
      Andere projecten in Nederland
      Andere zeegras projecten

Zeegrasherstel in de Oosterschelde, Oosterschelde
Zeegrasherstel in de Oosterschelde, OosterscheldeBlue Marine Foundation Bescherming Doggersbank, Nederland, 2023-2026
Blue Marine Foundation is in 2010 opgericht om het zeeleven te beschermen en te herstellen. Het goede doel werd opgericht door het team achter het bekroonde boek en de documentaire 'The End of the Line', die de schade toonde die overbevissing toebracht aan ons milieu.

Het Doggerland-project bouwt voort op de belangrijke rechtzaak die in juni 2022 werd gewonnen, die de bescherming van het Britse deel van de Doggerbank afdwingt. Nu wil Blue Marine juridische druk uit gaan oefenen op zowel de EU-Commissie als Nederland en Duitsland, om ambitieuzere beschermingsbeslissingen te nemen met betrekking tot de Doggerbank en zo ook het Europese deel echt te beschermen. De Turing Foundation draagt in totaal € 200.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023).

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Bescherming Doggersbank, Nederland, 2023-2026
Bescherming Doggersbank, Nederland, 2023-2026Wildlife Justice Commission Opsporingsonderzoek naar criminele netwerken binnen de haaienvinhandel, 2024-2026
De Wildlife Justice Commission heeft als missie het ontwrichten en helpen ontmantelen van de transnationale criminele netwerken die handelen in wilde dieren, hout en vis, door bewijsmateriaal te verzamelen en dit te gebruiken om overheden te dwingen verantwoordelijkheid te nemen.

Dit project is specifiek gericht op de handel in haaienvinnen, die verantwoordelijk is voor de dood van naar schatting 100 miljoen haaien per jaar (ongeveer 10% van de wereldwijde populatie). De ongereguleerde haaienvinhandel is de grootste bedreiging voor haaien. Het doel van het project is om wereldwijd opererende illegale netwerken te ontwrichten en het exporteren van haaienvinnen tegen te gaan. Tegelijkertijd zal dit project bijdragen aan kennis over de handel in haaienvinnen bij de mondiale inlichtingendiensten, en daarmee aan het beschermen van deze kwetsbare mariene soorten.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan €75.000 in 2024)

Zie ook: Wildlife Justice Commission: andere projecten

Investigation into the Illegal Shark Fin Trade
Investigation into the Illegal Shark Fin TradeConservation International Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2023-2024
Conservation International is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur waardeert en beschermt. De Turing Foundation ondersteunde eerder een mangrove project van hen op de Filippijnen. Conservation International Liberia, een van de 27 landenkantoren, zet zich onder andere in voor goed management van vijf beschermde natuurparken en om te groeien naar veertien beschermde natuurgebieden in Liberia waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeenschappen in staat stellen via 'conservation agreements' dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dit proces mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project.

Update oktober 2023: Het contracteringsproces voor de 'Conservation Agreement' gaat langzamer dan verwacht. Conservation International werkt hier samen met andere partners aan en verwacht dat dit begin 2024 gereed is. Daarna begint het gevoelige proces van gesprekken met beleidsmakers om te komen tot ondertekening van de overeenkomst. Door deze vertraging verwachten zij een jaar later pas het project af te kunnen ronden.

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere projecten in Liberia
      Andere mangrove projecten

Sustainable mangrove conservation, Liberia
Sustainable mangrove conservation, LiberiaWetlands International Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guin e Bissau, Tanzania, Indonesi , Filippijnen, 2023
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Wetlands International is een van de vijf oprichters van de Global Mangrove Alliance en heeft zichzelf de taak toebedeeld om kennis over effectief mangroveherstel beter te delen. Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands in eerste instantie in Guin e Bissau, Tanzania, Indonesi en de Filippijnen aan best practices. Met deze best practices helpen zij overheden om tot goed mangrovebeleid te komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatiestrategie dat de hele internationale mangrovegemeenschap wordt gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha mangrove gebied effectiever wordt hersteld.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2023).

Update juli 2023: In 2022 zijn goede resultaten behaald. Er is ook meer financiering binnengehaald. De teams, communities en lokale partners hebben de herstelwerkzaamheden verder opgeschaald. Ook zijn Ecological Mangrove Restoration (EMR) maatregelen getroffen voor 738 hectare mangrovegebied in Tanzania en Guinee-Bissau. Dit leidde ertoe dat anderen dit hebben gerepliceerd voor nog eens 445 hectare. De best practices campagne rondom mangrove herstel is verder uitgebreid. De EMR principes hebben al zo'n 121.000 mensen bereikt.

Zie ook:
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Guin e Bissau
      Andere projecten in Tanzania
      Andere projecten in Indonesi
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere mangrove projecten

Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guin e Bissau, Tanzania, Indonesi , Filippijnen
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guin e Bissau, Tanzania, Indonesi , FilippijnenBlue VenturesMiaramientagna Federation Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, Madagaskar, 2023-2026
Blue Ventures is een organisatie voor het behoud en de bescherming van de zee, die mensen op de eerste plaats zet. Ze ondersteunen kustvissers in afgelegen en landelijke gemeenschappen om hun visserij beter op te bouwen, het oceaanleven te herstellen en duurzame manieren te ontwikkelen om inkomsten te genereren voor de lokale bevolking.

Dit project van Blue Ventures richt zich op het beschermen van 557 km2 oceaangebied in de baai van Tsimipaika, in het noordwesten van Madagaskar, door middel van door de gemeenschap geleid natuurbehoud (community-led marine conservation). Dit wordt gerealiseerd door de Miaramientagna Federatie te ondersteunen bij het co rdineren van het beheer voor de baai. Er worden visbeperkingen en zeegrasreserves ingevoerd, en drie No Take Zones opgericht, om de biodiversiteit te verbeteren en de opbrengsten van de visserij te vergroten. Ook worden 21 gemeenschapsleden getraind om de mariene ecosystemen te monitoren, en met hun gegevens de gemeenschappen de voordelen te laten inzien van het naleven van duurzame maatregelen. Een en ander verbetert de besluitvorming in de gemeenschappen en bouwt lokale steun voor nieuwe en uitgebreide mariene reservaten.

De Turing Foundation draagt € 193.000 bij aan dit project (waarvan € 70.000 in 2023)

Zie ook:
      Blue Ventures: andere projecten
      Andere projecten in Madagaskar
      Andere klimaat projecten

Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, Madagaskar
Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, MadagaskarCoral Reef Alliance Long-term, adaptive management systems to promote resilient reefs and communities, Honduras, 2023-2025
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse riflandschappen die zich aan kunnen passen aan klimaatverandering.

CORAL werkt aan het behoud van het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif. Dit project richt zich op het deel langs de kust van Honduras, en vereist het versterken van koralen en het bevorderen van de populatie van herbivore vissen. Het verdwijnen van herbivore vissen kan namelijk leiden tot ongecontroleerde groei van macroalgen, die de koralen verstikken en de delicate balans van het ecosysteem verstoren. Dankzij een eerder project dat de Turing Foundation steunde is de visbiomassa in Tela Bay bijna verviervoudigd en is het positieve effect van MPA-patrouilles op herbivore vispopulaties aangetoond. Met deze kennis wil CORAL nu opschalen naar duurzame visserij langs de noordkust van Honduras. Activiteiten omvatten het standaardiseren van meetmethoden voor visvangst en socio-economische gegevens, het uitvoeren van een socio-economische evaluatie van het nieuwe gebied, het uitbreiden van aquaponie (duurzaame voedselproductie in zee), het versterken van vissersvakbonden en het verbeteren van kennisuitwisseling.

De Turing Foundation draagt € 95.000 bij aan dit project (waarvan € 40.000 in 2023)

Zie ook:
      Coral Reef Alliance: andere projecten
      Andere klimaat projecten

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasWereld Natuur Fonds Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermen, 2023
World Wide Fund for Nature (WWF) werkt al 20 jaar aan natuurbescherming in de Koraal Driehoek; Filippijnen, Maleisi , Indonesi , Timor-Leste, Papua Nieuw Guinea en Solomon Islands. Turing heeft hun werk in deze regio al eerder groots ondersteund. WWF wil community-led conservation stimuleren door kustgemeenschappen de vaardigheden, capaciteit, middelen en mandaat te geven om zelf hun marine- en kustgebieden effectief te beschermen. WWF identificeert en traint community facilitators, een soort aanspreekpunten, die ervoor zorgen dat hun gemeenschap de leiding kan nemen in natuurbescherming. In Papua Nieuw Guinea begeleidt WWF 15 bestaande community facilitators naar meer zelfstandigheid en breidt WWF uit naar 14 nieuwe community facilitators op de Solomon Islands. Door op regionaal niveau best practices uit te wisselen, wordt gestimuleerd om de beste vorm te repliceren in de andere gebieden. Dit draagt bij aan het doel van WWF om in 2025 5.000 community facilitators getraind te hebben die de kustgemeenschappen in staat stellen 'hun' natuur te beschermen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023)

Update juli 2022: Het project laat goede resultaten zien na het eerste jaar. Veelbelovend is de financi le steun van andere fondsen om het beschermwerk in deze regio op te schalen.

Zie ook:
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermen
Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermenUniversiteitsfonds Wageningen REEFolution, duurzaam gebruik van hersteld koraalrif, Mkwiro village, Kenia, 2022
In het zuiden van Kenia in Mkwiro village werkt Wageningen University & Research (WUR) met de actieve Beach Management Unit en de gemeenschap aan het herstel van het koraalrif. In 2016 is hiervoor een aparte stichting opgericht; stichting REEFolution. REEFolution wil Mkwiro village ontwikkelen tot een regionaal rolmodel voor duurzaam koraalrif-gebruik zodat andere dorpen en gebieden volgen en een groter kustgebied hersteld en beschermd wordt. Naast de herstelwerkzaamheden, ontwikkelt REEFolution met de gemeenschap livelihoods die bijdragen aan duurzaam gebruik van het rif. Er wordt een toeristen rif aangelegd van 200 meter zodat mensen leren over het onderwaterleven en tegen betaling een duikervaring opdoen, maar wegblijven van het natuurlijke rif. Daarnaast wordt een verwerkingsmachine aangeschaft zodat zeewier verwerkt kan worden tot producten zoals zeep en huid cr mes.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij aan dit project (waarvan € 10.000 in 2022).

Zie ook: Andere projecten in Kenia

Mkwiro village, rolmodel voor duurzaam gebruik van hersteld koraalrif
Mkwiro village, rolmodel voor duurzaam gebruik van hersteld koraalrif

meer toekenningen natuurbescherming...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top