Switch to English

Regreening projecten
Voor een overzicht van al onze natuurprojecten, zie onze natuurpagina.
Projectdetails
Tree AidAssociation for the Development of Promotion and Training Activities Restoring Koulikoro, Mali, 2019-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van hen in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gallé) herstelt Tree Aid 2.000 ha gedegradeerd gebied door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. Ze zetten in nauwe samenwerking met de gemeenschap twee kwekerijen op om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes uit te zetten. Boeren worden getraind in beter landbeheer zoals o.a. bescherming van scheuten, betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en watermanagement. Houtbesparende ovens en voedseltuinen zullen naar verwachting de druk op het ecosysteem verminderen.

De Turing Foundation draagt € 105.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021).

Update januari 2022: Boeren zijn getraind in duurzame technieken en gaven hun kennis aan andere boeren door waardoor nu op 2.319 ha land ten minste twee van de geleerde technieken worden toegepast wat resulteert in hersteld land. Door de twee kwekerijen zijn 54.073 boompjes uitgezet. Er zijn vier voedseltuinen aangelegd en meer dan 400 vrouwen produceerden gezamenlijk reeds 1.311 kg moringa en 648 kg baobab. Eind 2021 zijn in totaal 1.257 vrouwen getraind in energiezuinige ovens en elk huishouden verbruikt hierdoor 39% minder hout. Alle doelen zijn inmiddels behaald en de meesten overtroffen.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali

Restoring Koulikoro, Mali
Restoring Koulikoro, MaliTree Aid Regreening projects, Mopti to Segou, Mali, 2015-2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & the Environment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali via deelprojecten een 400 km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject betreft bijna 1.000 boeren in 15 dorpen in de gemeentes Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waardoor de boomdichtheid per ha vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbetert.

De Turing Foundation draagt € 125.000 bij aan deze volgende fase van de groene corridor in Mali (waarvan € 35.000 in 2018).

Update november 2019: Het doel van dit project is ruim behaald door 3.645 ha gebied natuurlijk te herstellen. Ruim 750 boeren werden getraind in de ANR technieken en maar liefst 1.842 boeren uit omliggende dorpen gingen ook de technieken toepassen. De vegetatie is toegenomen van 17 naar bijna 100 bomen en planten per hectare.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali

Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali
Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, MaliTiipaalganewTree Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoerings­organisatie. De organisatie wil een groene Sahel realiseren en daarvoor zijn interventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om jaarlijks 20 gebieden van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Deze verspreide groene oases hebben doorwerkende positieve effecten voor de tussengelegen gebieden. Daarnaast wordt 500 hectare land duurzaam beheerd met technieken van 'assisted natural regeneration’ zoals snoeitechnieken en de aanleg van contourwallen om erosie tegen te gaan. De gemeenschap krijgt training hoe ze een inkomen kunnen genereren uit niet-hout producten zoals honing, noten en veevoer en per jaar koken 10.000 meer vrouwen op hout besparende ovens.

De Turing Foundation draagt de komende jaren € 150.000 bij om het werk uit te breiden (waarvan € 25.000 in 2018).

Zie ook:
      Tiipaalga: andere projecten
      newTree: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso

Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018Both ENDSCRESA Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger, 2017
Both Ends en CRESA werken samen aan het stimuleren van boeren om op hun eigen land bomen en planten te laten groeien.

De Turing Foundation droeg sinds 2010 al € 268,000 bij aan dit project. Als overbrugging tot de vervolgfinanciering die Both Ends aan het realiseren is, draagt de Turing Foundation in 2017 nog tot € 35,000 bij aan dit project.

Update november 2017: Tijdens de overbruggingsperiode zijn bijeenkomsten georganiseerd om te inventariseren wat er nodig is wat betreft kennis, activiteiten en materialen om de vergroening in Niger voort te zetten. 20 trainers kregen een opfriscursus en trainden op hun beurt 510 boeren in vergroeningstechnieken. 2.000 halve manen werden gecreëerd om water vast te houden en boeren plantten duizenden zaden en zaailingen. In augustus kregen wij het fantastische nieuws dat DOB Ecology het initiatief in de aankomende jaren verder gaat steunen en opschaling naar andere landen mogelijk gaat maken. De Turing Foundation kijkt met trots terug op vijf jaar steun en kijkt met een heel goed gevoel uit naar de volgende fase met nieuwe financiers.

Zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      CRESA: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger

Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger
Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, NigerBoth ENDSCRESA Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger, 2015-2016
Both Ends en CRESA werken sinds 2010 samen aan het stimuleren van boeren om op hun eigen land bomen en planten te laten groeien. Deze methode van 'Farmer Managed Natural Regreening' is kosteneffectief en het initiatief heeft al 621.000 ha vergroend. In de aankomende twee jaar wordt het werk verstevigd in Dogonkiria en Soucoucoutane, wat zal resulteren in 500 ha groener gebied. Daarnaast wordt de lokale capaciteit uitgebreid om na 2016 zelfstandig het draagvlak verder te vergroten, training te geven over beheer en de ontwikkelingen te monitoren en evalueren.

De Turing Foundation draagt met € 80.000 ruim helft van de totale begroting voor 2015. De Turing Foundation ondersteunde dit project reeds in fase I met € 118.000 en in fase II met € 70.000.

Update oktober 2015: Er vond een kick-off plaats in maart 2015, met 30 stakeholders, om de vorige fase is analyseren en een plan van aanpak te maken voor de nieuwe fase. Een eerste training vond plaats in juni voor 42 trainers uit 21 dorpen, die op hun beurt ieder 20 boeren zullen trainen (840 in totaal). Eind 2015 staan er nog een training en twee workshops gepland met boeren en nomaden.

Zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      CRESA: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger

Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger
Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, NigerCREMAStichting Het R.C. Maagdenhuis Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid voor 20 dorpen, Région Maritime in Togo, 2011-2014
Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt in Togo sinds 2003 met de lokale organisatie CREMA (Centre de Recherche et d'Essai de Modeles d'Autopromotion). Dit project wil in het zeer arme zuidoosten van Togo 4.000 boeren trainen in organische landbouwmethoden om zo de maisopbrengst en -opslag te vergroten. Ook worden in een gebied van 50 hectare samen in totaal 125.000 bomen en struiken (macuna en cajanus cajan) geplant die de bodem verrijken. Dit project voorziet in capaciteitsversterking van CREMA zelf en er is extra aandacht voor grondgebruik van vrouwen en grond overdracht aan vrouwen. Zo wordt uiteindelijk de natuur hersteld en beschermd, en de levensstandaard in 20 dorpen structureel verbeterd.

De Turing Foundation droeg € 33.000 bij aan de pilot-fase van dit project, en draagt opnieuw € 55.000 bij (waarvan € 10.000 in 2014), waarbij Stichting R.C. Het Maagdenhuis als co-financier optreedt.

Update januari 2014: Ruim 4.000 getrainde boeren passen nu verbeterde landbouw­technieken in de praktijk toe. De training en bewustwordings-activiteiten beginnen vruchten af te werpen; landrechten voor vrouwen krijgt steeds meer grond en de eerste eigendomscontracten zijn ondertekend.

Zie ook:
      CREMA: andere projecten
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten
      Andere projecten in Togo

Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo
Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in TogonewTreeTiipaalga Duurzaam Beheer en Herstel Ecosysteem Sahel, Burkina Faso, 2014-2015
Tiipaalga is opgericht in 2006 en is in Burkina Faso de lokale tak van de Zwitserland stichting newTree. De organisatie wil een groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid te vergroten, erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten terug te brengen. Daarvoor zijn inventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om gebieden van 3 ha geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Daarnaast worden trainingen gegeven over duurzame (landbouw)technieken en milieuvriendelijke inkomen genererende activiteiten zoals bijenhouden en veevoer verbouwen, en leren de vrouwen houtbesparende ovens te maken, te gebruiken en te onderhouden.

De Turing Foundation draagt € 28.000 bij om het werk uit te breiden naar 5 dorpen.

Update april 2015: De verwachte resultaten in 2014 zijn behaald: 83 ha land is met hekken beschermd, 453 ha wordt duurzaam beheerd met technieken van 'assited natural regeneration’, 14 mensen zijn getraind om bijen te houden en 10.616 meer vrouwen koken op hout besparende ovens. Turing sluit dit dossier af maar vervolgt de financiële ondersteuning aan de organisatie om een groter Sahel gebied in Burkina Faso te vergroenen.

Zie ook:
      newTree: andere projecten
      Tiipaalga: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso

Training in sustainable organic farming, Burkina Faso
Training in sustainable organic farming, Burkina FasoCongodorpen Herbebossing en duurzaam beheer van ecosystemen in het Kwilu-district, D.R. Congo, 2011-2013
Congodorpen (voorheen CDI Bwamanda) is een Belgische NGO die zich inzet voor onderwijs en duurzame landbouw in D.R. Congo. Om de ecologische druk op het Kwilu-district te verminderen, de bossen te herstellen en de bodemkwaliteit structureel te verbeteren, introduceert CDI agro-forestry methoden. Zo wordt 500 hectare sterk gedegradeerde savanne op de heuvelruggen herbebost en worden de valleien verrijkt met 500 hectare oliepalmen. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met meer dan 200 boerenorganisaties met in totaal 20.000 leden.

De Turing Foundation draagt € 75.000 bij aan dit project (€ 25.000 in 2013).

Update oktober 2014: Bijna 300 boerenorganisaties zijn getraind in agroforestry. De methode vergt veel aandacht omdat boeren nooit eerder bomen hebben hoeven planten. Inmiddels is 330 hectare met acacia beplant en 299 ha hectare met oliepalmen. Een verankering van de positieve resultaten is nodig. Een vervolgaanvraag ingediend bij de EU.

Zie ook:
      Congodorpen: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Herbeboste percelen bij Mampu, gezien vanuit de lucht
Herbeboste percelen bij Mampu, gezien vanuit de luchtChildFund Stiftung gGmbHIDEES/ACG Bosherstel in Burkina Faso, 2011-2013
In Burkina Faso rukt de woestijn in hoog tempo op. Door houtkap voor huishoudelijk gebruikt verliest dit land ook nog eens 32.000 ha. bos per jaar. Dit project van ChildFund en het lokale IDEES/ACG traint in duurzaam gebruik van de grond, en in alternatieve inkomstenbronnen en houtbesparende oventjes van leem. Ook worden er 'community forests' aangelegd in zes dorpsgemeenschappen en getraind in agro-forestry technieken.

De Turing Foundation draagt in totaal € 55.000 bij aan dit project, dat tot eind 2013 loopt.

Update oktober 2014: Het project is afgesloten met goede resultaten. 166 vrouwen en 70 mannen zijn getraind om hun inkomen uit de houtkap te vervangen door alternatieve inkomensbronnen zoals zeep en hoeden maken. 170 mensen maakten 2.342 houtbesparende ovens (waarvan 40 voor restaurants). 10 hectare grond zou gebruikt worden voor 5 community forests, maar de dorpsbewoners hebben gezamenlijk maar liefst ruim 23 hectare ter beschikking gesteld. Meer dan 10.000 bomen zijn geplant.

Zie ook:
      ChildFund Stiftung gGmbH: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso

Efficiente houtoven
Efficiente houtovenBoth ENDSCRESAVU-CIS Regreening Initiative, Fase 2, Niger, 2012-2013
Both Ends en CIS-VU (Centre for International Coöperation - Vrije Universiteit) zijn in 2010 samen met de locale ngo CRESA gestart met het Regreenining Initiative in Niger: de natuurlijke regeneratie van 80.000 ha. grond, met als doel het herstel van de natuur en verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking. In Fase 1 van het project zijn in 46 dorpen veldactiviteiten en trainingen op het gebied van Regreening uitgevoerd, zijn 38 dorpscommissies geformeerd en is gestart met de lobby voor draagvlak voor Regreening. Fase 2 staat in het teken van de intensivering van het project en uitbreiding van de Regreening aanpak naar omliggende dorpen en regio's, en de versterking van de lobby voor brede steun voor Regreening binnen de Nigeriaanse overheid.

De Turing Foundation doneert € 70.000 aan de tweede fase van dit project. Aan de eerste fase werd € 118.000 gedoneerd.

Update januari 2014: De activiteiten van fase 1, zoals training en lobbying, zijn voortgezet. Zo hebben 100 invloedrijke mensen met eigen ogen de positieve effecten gezien. Zij helpen nu om hun eigen omgeving te overtuigen het land te herstellen. Een rapport is aangeboden aan de overheid dat politici praktische handvatten geeft 'regreening' in hun beleid te integreren.

Zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      CRESA: andere projecten
      VU-CIS: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger

Regreening Initiative, Niger
Regreening Initiative, NigerALPHALOGICCO Grondbeheer en bosherstel in Ségou, Mali, 2009-2011
In de agrarische regio Ségou zijn regelmatig voedseltekorten door de uitputting van de landbouw- en weidegronden. Bossen worden gekapt voor brandhout en er zijn regelmatig conflicten rond de schaarse waterputten en tussen de nomadische veehouders en de landbouwer. Om de oprukkende woestijn te stoppen wordt met dit project de lokale bevolking getraind in het zelf kweken van bomen, voor herplant en verkoop, worden waterputten aangelegd voor vee en worden bomen zoals de uitstervende baobab geplant. Om het evenwicht in het ecosysteem te herstellen wordt minimaal 50 hectare bos per jaar aangeplant. Ook worden gemeenteraadleden en andere betrokkenen getraind in ' gemeentegrens' overschrijdend milieubeheer.

Via ontwikkelings­organisatie ICCO steunt de Turing Foundation de Malinese organisatie ALPHALOG sinds 2009 met in totaal € 110.000,- (waarvan € 30.000,- in 2011, het laatste jaar van het project). ALPHALOG werkt samen met de Malinese Turingpartners OMAES, AMSS en GRAT.

Zie ook:
      ICCO: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali

Herplanting van bomen op verwoestijnde grond. Turing projectbezoek November 2010
Herplanting van bomen op verwoestijnde grond. Turing projectbezoek November 2010Both ENDSCRESAVU-CIS Regreening Initiative, Niger, 2010-2011
Niger is een van armste landen ter wereld. Het bestaat voor driekwart uit woestijn, en 85% van de bevolking is volledig afhankelijk van de landbouw. Samen met de locale organisatie CRESA, willen Both Ends en VU-CIS (Centre for International Cooperation) voorzien in de start van natuurlijke regeneratie van 80.000 ha. grond door het creëren van een 'groene gordel', met als doel herstel van de natuur en verbeterde leefomstandigheden van de lokale bevolking. In totaal worden 1.200 boeren en 60 technici getraind in bosaanleg en -herstel, en ontvangen 40 dorpscommissies de benodigde materialen.

De Turing Foundation doneert in totaal € 118.000 aan het project (waarvan € 45.000 in 2011).

Update september 2011: De eerste fase van dit project heeft de steun van de nieuwe machthebbers in Niger. Diverse overheidsfunctionarissen uit Mali en Burkina Faso bezochten het project. Boeren worden getraind in het beschermen van opkomende boomscheuten, en zorgen dat het vee de jonge scheuten niet opeet.

Zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      CRESA: andere projecten
      VU-CIS: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger

Regreening Initiative, Niger
Regreening Initiative, NigerLCRIUCN Nederland Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, Togo, 2010-2012
De locale organisatie Les Compagnons Ruraux werkt aan het herstel van het Missahoe bosreservaat in Togo. Van 2007-2009 financierden wij een bosherstelproject waarbij 7000 mensen uit vijf dorpen zijn betrokken. Het was een project van "analoge beplanting" - aanplant die praktisch dezelfde functie vervult als regenwoud maar deels uit economisch interessante boomsoorten bestaat, zoals koffie, 'pepper tree' en bepaalde soorten fruit. In de derde fase van dit project, dat nog een jaar duurt, worden nog eens 50.000 bomen geplant, 10 voorlichtingscampagnes gestart, de inmiddels opgestarte productie van cacao gecertificeerd en 12 vrijwilligers getraind in bosbrandbestrijding.

De Turing financiert dit vervolgproject van 2010 tot 2012 via IUCN NL met € 44.000,- (aan de vorige fase werd € 83.000,- bijgedragen). Ook financierde de Turing Foundation via de LCR de bouw van twee scholen in dit gebied.

Update januari 2013: 100 hectare bos (30 hectare meer dan verwacht) is hersteld middels "analoge beplanting".

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Togo

Nursery met economisch interessante boomsoorten voor analoge herbebossing, Missahoe bosreservaat, Togo
Nursery met economisch interessante boomsoorten voor analoge herbebossing, Missahoe bosreservaat, TogoLCRIUCN Nederland Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, Togo, 2007-2009
IUCN Nederland werkt in Togo samen met het locale organisatie Les Compagnons Ruraux aan het herstel van een stuk regenwoud. Dit regenwoud is ernstig verarmd door menselijke activiteiten maar huisvest nog steeds een belangrijke biodiversiteit. Op basis van positieve ervaringen uit een eerder bosherstelproject zullen 7000 mensen in vijf dorpen worden betrokken in een project van "analoge beplanting" - aanplant die practisch dezelfde functie vervult als regenwoud maar deels uit economisch interessante boomsoorten bestaat, zoals koffie, 'pepper tree' en bepaalde soorten fruit.

De Turing Foundation financiert dit project, dat loopt tot juli 2009 (€ 83.000).

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Togo

Missahoe bosreservaat, Togo
Missahoe bosreservaat, Togo
top