Switch to English

ONDERWIJS
NATUURKUNSTLEPRAONDERWIJS

De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.
De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden.

Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

De Turing Foundation richt zich op
Sinds 2022 is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor een onderwijsproject.
Meest recente projecten:
Sinds 2022 kunt u geen onderwijsaanvragen meer indienen bij de Turing Foundation.
De onderstaande beschrijvingen betreffen tranches van meerjarige projecten die al eerder waren toegewezen.
Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo Livieri
Augustus 2023
Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone, 2023
Artsen Zonder Grenzen biedt een een opleidingsplek voor nieuwe zorgpersoneel in Sierra Leone. In overleg met de overheid... meer
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger
April 2023
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger, 2023
RAIN werkt al bijna 20 jaar in de regio Agadez in Niger aan duurzame water- en voedselsystemen, economische ontwikkeling... meer
Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina Faso
April 2023
Women Work! Empowerment through Employment, Koubri, Burkina Faso, 2023
Jugend Eine Welt is een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie die als doel heeft het toekomstperspectief van... meer
Nursing Training, Wonder Foundation
April 2023
Nursing Training, D.R. Congo, 2023-2024
In 2012 werd Wonder Foundation in het Verenigd Koninkrijk opgericht. De organisatie ondersteunt ngo's in achttien landen die zich inzetten... meer
Details onderwijsprojecten:
Sinds 2022 kunt u geen onderwijsaanvragen meer indienen bij de Turing Foundation.
De onderstaande beschrijvingen betreffen tranches van meerjarige projecten die al eerder waren toegewezen.
Artsen Zonder Grenzen Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone, 2023
Artsen zonder Grenzen, (Mťdecins Sans FrontiŤres ,MSF), biedt wereldwijd medische humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door conflicten, epidemieŽn, rampen of uitsluiting van gezondheidszorg. Sinds 1986 is MSF ook werkzaam in Sierra Leone: een land waar de gezondheidszorg, met name voor kinderen en moeders, in erg slechte staat is. In samenwerking met de overheid heeft MSF daarom een ziekenhuis opgezet in de stad Kenema, dat is gespecialiseerd in pediatrie en kraamzorg. Het ziekenhuis biedt niet alleen medische hulp aan de bevolking, maar verzorgt ook opleidingen voor verpleegkundigen. Hiermee verbetert MSF direct de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis en tegelijkertijd biedt zij loopbaan- en carriŤremogelijkheden voor het lokale zorgpersoneel. MSF biedt in dit ziekenhuis banen aan minimaal 180, vaak zeer laaggeschoolde, verpleegkundigen. Zij worden tijdens en naast hun werk in het ziekenhuis opgeleid tot zelfstandig opererende professionals. MSF heeft een effectief en innovatief curriculum ontwikkeld, waarbij de student centraal staat en er ruimte is voor zelfbeoordeling en onderling leren. Dit curriculum zal tevens worden gedeeld en toegepast in de overheidsopleidingen voor verpleegkundigen in Sierra Leone.

De Turing Foundation stelt  €100.000 beschikbaar voor dit project (waarvan  €25.000 in 2023).

Zie ook:
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo Livieri
Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo LivieriRain for the Sahel and Sahara Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger, 2023
RAIN werkt al bijna 20 jaar in de regio Agadez in Niger aan duurzame water- en voedselsystemen, economische ontwikkeling van vrouwen en aan onderwijs. De organisatie heeft een lokaal team met 14 werknemers die uit de regio komen. Turing ondersteunde van 2017-2019 een vrouwelijke mentoren-programma van RAIN waarbij in 22 dorpen meer kinderen, met name meisjes, in school bleven en doorstroomden naar vervolgonderwijs. De resultaten zijn positief. Zo slaagde 96% voor hun basisschoolexamen; dit is ruim drie keer meer dan landelijk. Er was ook een stijging van maar liefst 62% in aanmeldingen van meisjes op 'middle' schools. De mentoren zijn met andere vrouwen spaar-en leengroepen gestart die inmiddels goed lopen en ze nu zelfstandig beheren. De vrouwen hebben meer inkomen en meer aanzien gekregen in hun gemeenschap. Ze blijven ook na de projectperiode hun rol als mentor vervullen. Dit project breidt het succesvolle mentorprogramma, op lokaal verzoek, uit naar 19 nieuwe dorpen in de Agadez regio.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit project (waarvan € 20.000 in 2023).

Zie ook:
      Rain for the Sahel and Sahara: andere projecten
      Andere projecten in Niger
      Andere teacher training projecten

Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', NigerJugend Eine WeltFiliarum Mariae Auxiliatricis Women Work! Empowerment through Employment, Koubri, Burkina Faso, 2023
Jugend Eine Welt is een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie die als doel heeft het toekomstperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren met een focus op onderwijs. In West Afrika werkt Jugend Eine Welt samen met Filiarum Mariae Auxiliatricis, de zusters van Don Bosco. Zo ook in Burkina Faso. In 2018 bouwden zij in Koubri een trainingscentrum voor achtergestelde meiden en jonge vrouwen van 15-35 jaar. In dit project wordt het trainingscentrum ondersteund waardoor gedurende drie jaar 300 meiden en jonge vrouwen in staat zijn een vakopleiding af te ronden. Bovendien krijgt het centrum door de steun de mogelijkheid om eigen inkomsten te verwerven uit schoolgeld, uit de (lokale) private sector en uit dienstverlening en productverkoop zoals zeep en brood.

De Turing Foundation draagt € 38.000 bij aan dit project (waarvan € 15.000 in 2023)

Zie ook:
      Andere projecten in Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten

Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina Faso
Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina FasoWonder Foundation Nursing Training, D.R. Congo, 2023-2024
In 2012 werd Wonder Foundation in het Verenigd Koninkrijk opgericht. De organisatie ondersteunt ngo's in achttien landen die zich inzetten voor onderwijs en werkgelegenheid voor meiden en vrouwen. In D.R. Congo werkt Wonder Foundation sinds 2015 samen met ISSI, een verpleegkundigen-opleiding in DR Congo, ook stellen ze studiebeurzen beschikbaar. Dit project onderteunt 40 jonge vrouwen tijdens hun driejarige opleiding verpleegkunde. Bovendien wordt een online platform ontwikkeld waarmee verpleegkundigen in het hele land online bijgetraind kunnen worden, te beginnen met een belangrijke hygiŽne-training voor 1.200 verpleegkundigen. Zo komen trainingen beschikbaar voor een grote groep al werkende verpleegkundigen die hierdoor hun vaardigheden kunnen verbeteren en niet alleen betere zorg verlenen, maar ook hun marktwaarde verhogen.

De Turing Foundation draagt € 45.000 bij aan dit project (waarvan € 10.000 in 2023)

Zie ook:
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Nursing Training, Wonder Foundation
Nursing Training, Wonder FoundationMasterPeace NederlandHope for a Better Future EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen 2022-2023
Masterpeace is een netwerkorganisatie van 50 lokale clubs in 40 landen. Hun missie is perspectief bieden aan jonge mensen om o.a. polarisatie, armoede en migratie tegen te gaan. Hope for a Better Future (H4BF) is een van de lokale Masterpeace clubs. Ze werken met en voor communities in rurale gebieden aan diverse thema's, zoals werkgelegenheid. H4BF zet een trainingstraject op voor 300 jongeren voor vakken in de groeisegmenten duurzame energie en ICT. Ze betrekken ten minste 30 bedrijven bij de opleiding zodat de inhoud goed aansluit op de marktbehoefte. Bovendien verbeteren ze met de Kamer van Koophandel het ondernemingsklimaat zodat deze bedrijven kunnen floreren en banen creŽren. Er worden zes Kameroense docenten getraind door internationale kennispartners, zodat zij weer 25 andere docenten kunnen opleiden om in deze vakken les te geven. Een open-source platform met o.a. best-practices en de lesmodules maakt het makkelijk voor andere clubs om dit in hun land uit te rollen.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2022).

Update januari 2023: De eerste groep van 124 jongeren rondde de technische training af in 2022. De tweede groep is gestart en groep 3 start in februari 2023. De modules voor solar energie, business, leadership en ICT skills lopen goed; in 2023 volgen de wind en hydro modules. Het trainingsprogramma is inmiddels formeel erkend door het Ministerie van Werkgelegenheid, en Masterpeace wordt door het ministerie ondersteund in het koppelen van graduates aan bedrijven.

Zie ook:
      Andere projecten in Kameroen
      Andere beroepsonderwijs projecten

EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen
EN-power, Vaktraining, Bafoussam, KameroenTeach for All Liberia Local leaders to strengthen the education sector, Liberia, 2022
Teach for All is een netwerkorganisatie met partners in 56 landen. De organisatie heeft een model ontwikkeld dat onderbouwd is met data met het doel meer en beter leiderschap te realiseren in een land om de onderwijssituatie te verbeteren. Teach for Liberia is een van de partners. De organisatie wil betere onderwijsmogelijkheden voor kinderen in Liberia realiseren door veelbelovende jonge talenten te selecteren, te trainen en gedurende twee jaar les te laten geven aan een basisschoolklas. Allen worden gestimuleerd in hun leiderschapsvaardigheden door een actieve rol in de gemeenschap te vervullen en door aan lokale leercirkels deel te nemen en de capaciteit van andere leerkrachten te versterken. Een netwerk van alumni en andere gemeenschapsleiders stimuleert bovendien samenwerking om structurele verbetering te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 44.000 bij (waarvan € 22.000 in 2022) om een groep van acht jonge mensen in twee jaar te ontwikkelen als sterke leider.

Update januari 2023: Na een onrustige periode door interne problemen bij Teach for Liberia, heeft een nieuw team de organisatie weer geherstructureerd. Het aantal fellows dat het traject volgt is wat naar beneden bijgesteld, maar de 'Turing's 8 fellows hebben in de zomer van 2022 hun opleidingstraject afgerond, eind november 2022 is het officiŽle afstudeermoment.

Zie ook:
      Andere projecten in Liberia
      Andere teacher training projecten

Local leaders to strengthen the education sector, Liberia
Local leaders to strengthen the education sector, LiberiaAssociation Yara LCN Professional development and workforce placement for youth, Niger, 2022
De Franse Association Yara LCN geeft ruim 350 kinderen en jongeren uit Zinder een betere toekomst door basisonderwijs en vaktraining te bieden en coŲrdineert daartoe het beheer en operationele activiteiten van vier onderwijsgebouwen; twee internaten (waarvan een in Niamey sinds 2019), een basisschool en een vaktrainingscentrum in Zinder.

In het schooljaar 2021-2022 wil Yara LCN plek bieden aan 120 jongeren in Zinder op een van hun vijf vakopleidingen. Daarnaast begeleidt de organisatie 80 alumni naar werk, bij 30% middels een starter-kit. Het vaktrainingscentrum opende in 2021 hun eigen leerwerkrestaurant dat naar verwachting steeds meer inkomsten genereert voor het centrum. Ook binnen de opleiding naaien en houtbewerking wil de organisatie inkomsten genereren door werkplaatsen te openen. Een nog op te zetten sponsorsysteem zal lokaal fondsen genereren en te zijner tijd de afhankelijkheid van buitenlandse donoren verminderen.

De Turing Foundation ondersteunt dit project met € 10.000.

Update januari 2023: In schooljaar 2021-2022 zijn 124 leerlingen toegelaten, waaronder 51 meisjes. Van de groep legden 104 het eindexamen af waarvan 87% slaagde. Onder de meisjes was het slagingspercentage 100%! Daarnaast zijn 92 alumni gevolgd en begeleid richting werk. Om meer financiŽle duurzaamheid te realiseren, heeft het opleidingscentrum van Yara Lnc tot slot een eigen leerwerkrestaurant en extra werkplaatsen geopend waarmee extra inkomsten worden gecreŽerd.

Zie ook:
      Andere projecten in Niger
      Andere beroepsonderwijs projecten

Professional development and workforce placement for youth, Niger
Professional development and workforce placement for youth, NigerSecond Wave Education Foundation Digitaal onderwijs, Niger en Togo, 2022-2023
Het team van Second Wave Education Foundation (SWEF) heeft een applicatie ontwikkeld voor kinderen op de basisschool in Franstalig Afrika. De start is in Togo en Niger, andere landen volgens. Veel kinderen in groep 8 slagen niet voor de Afrikaanse variant van de 'Cito-toets' waardoor zij geen vervolgonderwijs krijgen. Dit was de aanleiding P'titPouss te ontwikkelen; een online-hulpmiddel zodat kinderen hun niveau op kunnen schroeven en beter kunnen presteren. Op verzoek van onderwijzers en ouders breidt SWEF de applicatie uit voor kinderen van de andere groepen. Want online onderwijs is ook in Afrika steeds belangrijker door Corona. In Niger komt daar bij dat door terroristendreiging veel kinderen in vluchtelingenkampen leven en anderen in afgelegen gebieden niet naar school gaan. Er wordt samengewerkt met de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR en met lokale ngo's.

De Turing Foundation draagt in de periode 2020-2023 in totaal € 42.000 bij aan dit project

Update mei 2022: PetitPouss is in Niger en Togo stevig neergezet. Van de basisvakken taal en rekenen voor twee klassen is de applicatie uitgebreid met nieuwe vakken voor vier klassen. In Niger is de applicatie officieel geautoriseerd waardoor PetitPouss officieel onderdeel is geworden van het onderwijssysteem. In Togo wordt een meer commerciŽle koers gehanteerd, waardoor SWEF als jonge organisatie leert hoe ze de onderwijsmarkt het beste kunnen bedienen.

Zie ook:
      Andere projecten in Niger
      Andere projecten in Togo

Digitaal onderwijs, Guinťe en Niger
Digitaal onderwijs, Guinťe en NigerChildFund Stiftung gGmbHEdukans Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. Congo, 2022
ChildFund Duitsland is een van de elf leden van de wereldwijde ChildFund Alliance en zet zich in voor kinderen in achtergestelde posities en hun families en gemeenschappen. Gezamenlijk zijn zij werkzaam in meer dan 50 landen waaronder DR Congo. ChildFund werkt voor dit project samen met de lokale organisatie Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu. Ze willen drie belangrijke en grote basisscholen renoveren. Daarnaast trainen ze met begeleiding van Edukans en hun lokale trainingsteam (een ander ondersteund project van de Turing Foundation) leerkrachten op 27 scholen in actieve en kindgerichte lesmethode. Elke zes maanden vindt er een trainingssessie plaats en tussentijd worden leerkrachten on-the-job gecoacht. Een kernteam van 11 mensen, waaronder zes leerkrachten, wordt opgeleid als trainers zodat na dit project de training voortgezet en uitgerold kan worden. Naar verwachting neemt het uitvalpercentage af en zijn de kinderen en leerkrachten meer aanwezig zodat de leerresultaten verbeteren.

De Turing Foundation draagt t/m 2022 € 133.000 bij aan dit project.

Update januari 2023: Zoals verwacht, heeft het project wegens de extreme uitdagingen voor minder verbetering van leerresultaten en aanwezigheid geleid dan gehoopt. Toch kan het project met succes worden afgerond. Externe evaluatie wijst uit dat meer onderwijsinspecteurs in de methode getraind zouden moeten worden. Zo kan de kwaliteit van beoordeling van de lerarenperformance worden verbeterd. Maar ook de infrastructuur van een schoolgebouw speelt een belangrijke rol in het bereiken van betere leerresultaten: als de basis goed is, leren leerlingen aanzienlijk beter. Getrainde leraren passen verder de methode goed toe in praktijk; lessen worden beter en anders voorbereid, kinderen werken meer in kleinere groepjes in de klas, zwakkere kinderen trekken zich op aan de sterkere en worden meer betrokken; de rol van de leraar verandert van puur sturend naar meer begeleidend. ChildFund blijft samen met haar lokale partner CDJP actief in deze uiterst kwetsbare regio in Oost Congo.

Zie ook:
      ChildFund Stiftung gGmbH: andere projecten
      Edukans: andere projecten
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. Congo
Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. CongoPartners Pays DogonAssociation Dogon Initiative Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali, 2022
De organisatie Partners Pays-Dogon faciliteert projecten die bijdragen aan regionale ontwikkeling in het land van de Dogon. De Turing Foundation ondersteunt reeds een natuurproject dat verwoesting tegengaat en vergroening stimuleert en ondersteunde dit onderwijsproject in een eerdere fase. Ze hebben met hun lokale partner ADI de actieve en kindgerichte lesmethode l'AMI geÔntroduceerd op 42 basisscholen. Ze willen dit nu bestendigen door 42 'expert-leerkrachten' op te leiden tot zelfbewuste taalspecialisten. Zij trainen vervolgens weer andere leerkrachten in deze methode en begeleiden hen om het goed in de klas toe te passen. De training vindt jaarlijks plaats met twee keer per jaar zogenoemde terugkomdagen om de kennis en vaardigheden bij de leerkrachten op te frissen. Het animo is groot en naast dit project zijn er ook activiteiten om deze methode op de Malinese Pabo te introduceren.

De Turing Foundation draagt t/m 2022 € 60.000 bij aan dit project.

Update maart 2021: Helaas was de situatie in het Dogon gebied in 2020 erg onrustig door onderwijsstakingen en dichte scholen door Covid-19. 2020 werd daarmee een moeilijk jaar met slechts twee maanden school. Veel van de trainingen en terugkomdagen moesten worden verplaatst en PPD en ADI hebben alle zeilen moeten bijzetten om reeds getrainde leraren betrokken te houden.

Update januari 2023: Ondanks de hobbels en vertragingen is het project goed uitgevoerd. Leerlingen en leerkrachten zien verbetering van de sfeer in de klassen; meer ruimte voor vragen, actievere leerlingen en meer betrokkenheid en nieuwsgierigheid als gevolg van de l'AMI methode. De kwaliteit van de leerkrachten is dus verbeterd en het zelfvertrouwen van de Baranťs (expert-leerkrachten) is gegroeid.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Mali
      Andere teacher training projecten

Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali
Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, MaliStreet Child Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo, 2022
Street Child, tot 2019 onder de naam Children in Crisis, werkt al sinds 2007 samen met haar lokale partner Ebenezer Ministry International (EMI) op het geÔsoleerde plateau in Zuid-Kivu om het onderwijs voor meer dan 60.000 kinderen te verbeteren. Turing ondersteunt dit werk al sinds 2010. Ondanks de moeilijke omstandigheden volharden ze in hun missie om het onderwijs structureel te verbeteren door nu al meer dan 1.700 leerkrachten op 314 scholen te trainen. Dit project betreft een uitbreiding naar een nog lastiger gebied met 90 basisscholen. Pedagogiek docenten op 30 middelbare scholen leren hoe ze betere en een grotere groep vrouwelijke leerkrachten kunnen afleveren. Scholen worden geholpen hun management te verbeteren en eigen inkomsten te genereren. De meest kwetsbare families krijgen hulp om een beter inkomen te realiseren zodat ze hun kinderen naar school kunnen blijven laten gaan.

De Turing Foundation draagt € 134.000 bij aan dit project (waarvan € 42.000 in 2022).

Update november 2021: In maart 2021 besloot de Britse overheid om per direct te bezuinigen op ontwikkelings­samenwerking en het programma 'UK Aid Direct' op te heffen en de reeds toegezegde donaties terug te draaien. De effecten van deze rigoureuze beslissing voor dit project zijn helaas erg groot. Er is daarom een aangepast plan gemaakt om met de beschikbare middelen zo effectief mogelijk het werk voort te zetten. Door de toenemende conflicten op het hoge plateau verplaatst Street Child haar werk naar het 'midden' plateau waar veel mensen heen vluchten. Turing Foundation heeft besloten het programma door deze moeilijke tijd te helpen en continueert de steun voor deze grote groep kwetsbare kinderen in de regio.

Update juli 2022: Het is jammer dat dit project zo enorm geraakt werd door de maatregelen van de Britse overheid, maar het aangepast plan heeft alsnog alle doelen behaald. Door het creatieve, probleemoplossend en doorzettingsvermogen van EMI hebben ze alsnog veel bereikt voor deze uiterst kwetsbare doelgroep in DR Congo.

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo
Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. CongoAction on Poverty Growing small businesses through apprenticeship training, Pujehun, Sierra Leone, 2022
Action on Poverty UK wil werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. Turing ondersteunde reeds twee programma's van hen in dit land. Dit project is aanvullend op een groter programma dat de capaciteit van 19 Community Based Organisations CBOs) in het achtergestelde district Pujehun versterkt zodat de leden beter in staat zijn het leven te verbeteren voor de inwoners van hun gemeenschap. Ze leren onder andere hoe ze 38 vaklieden kunnen helpen hun vaardigheden over te brengen aan jongeren. Daarnaast worden CBO-leden getraind om 380 jongeren in ondernemerschap te trainen en hen te alfabetiseren. De CBO's krijgen een roterend fonds in beheer om leningen te verstrekken aan alumni om nieuwe bedrijven te starten of om bestaande bedrijven te laten groeien. Ervaring van eerdere programma's leert dat deze interventie een goede en blijvende impuls geeft aan de bedrijvigheid in en zelfredzaamheid van de mensen in de dorpen.

De Turing Foundation draagt t/m 2022 € 50.000 bij aan dit project.

Update mei 2022: 357 trainees rondden hun opleiding af in 2021. Daarvan kreeg 83% een lening om een business te starten via een roterend fonds van de CBO's. Lokale uitvoeringspartner MAPCO is erin geslaagd de CBO's te leren om zelfstandig dit soort leer- en werktrajecten te implementeren en te begeleiden. Zo heeft het project een blijvende impuls gegeven aan de bedrijvigheid en financiŽle zelfredzaamheid van de mensen in deze dorpen.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra Leone
Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra LeoneCODEWCF "Reading Liberia 20/22", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2022
Canadian Organisation for Development through Education (CODE) zet zich al zestig jaar in om ongeletterdheid te bestrijden en werkt in tien landen waarvan zich acht in Afrika bevinden. CODE vergroot samen met lokale partners de capaciteit van onderwijsprofessionals op basisscholen zodat ze kinderen beter kunnen leren lezen. Daarnaast stimuleren ze de lokale sector van kinderboeken door boekpublicaties en de distributie van boeken. De Turing Foundation ondersteunt het programma van CODE in Liberia in 2019 en 2020. In 2019 zijn 95 leerkrachten op 16 scholen getraind, zeven boektitels gepubliceerd en ruim tienduizend leesboeken gedistribueerd. In de nieuwe programmaperiode 2020-2022 bereikt CODE vijftien nieuwe scholen bereiken en start op 25 reeds bereikte scholen een naschools programma om een groep van 375 oudere meiden in de laagste klassen versneld op een hoger niveau te krijgen om uitval te voorkomen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 24.000 in 2022).

Update juni 2021: Dit vervolgproject op het eerdere Reading Liberia programma ging op 1 juli 2020 van start, midden in de lockdown. Bijna alle projectactiviteiten zijn volgens plan uitgevoerd, ondanks de beperkende maatregelen. Het ziet er naar uit dat de scholen na de 10 maanden sluiting nu echt goed op stoom zijn om te focussen op het verbeteren van het lezen en schrijven.

Update januari 2023: Er was helaas veel uitval onder leraren; deze groep werd aangevuld waardoor in totaal 200 verschillende leraren zijn getraind. Zij zijn geholpen hun C-certificaat te halen wat nodig is om als gekwalificeerd leraar te worden aangesteld. 95% (target 75%) slaagde voor het lerarenexamen. De leerlingen lieten daarnaast betere resultaten zien. 70% van de leerlingen op de projectscholen gingen minstens 1 leesniveau omhoog na 6 maanden; in vergelijking met gemiddeld 52% op niet-projectscholen. Onder meisjes was dit zelfs een hogere score van 71% t.o.v. 45% op andere scholen. Ook werden ruim 700 meisjes in twee jaar tijd geholpen met het succesvolle GALI program (Girls' Accelerated Learning Initiative). Het is een inspirerend project geweest wat, ondanks de lastige context, mooie resultaten heeft laten zien. Het is geruststellend dat CODE door blijft werken in de 3 specifieke regio's in Liberia, samen met de WE-CARE Foundation. Zo zetten ze oa het GALI programma onder de noemer 'GALI Bridge' 3 jaar voort (2022-2025) voor bijna 2.000 meisjes.

Zie ook:
      CODE: andere projecten
      Andere projecten in Liberia
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia", Bomi, Margibi en Grand Bassa, LiberiaVIA Don Bosco Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2021
VIA Don Bosco is een Belgische ngo die al 50 jaar onderwijsinstellingen en werkgelegenheids-initiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. De Turing Foundation ondersteunde hen (eerst via DISOP) van 2017 t/m 2019 voor het verstevigen van de sandwich onderwijsmethode waarbij praktijk en theorie elkaar afwisselen. Het blijkt toch dat veel alumni nog moeite hebben om werk te vinden na hun opleiding. Dit project heeft als doel een systeem op te zetten met intensievere studentbegeleiding, sterkere relatie met bedrijven en relevante instanties, betere toegang tot informatie en een start-up fonds. Daarnaast willen ze beschikbare (lokale) subsidies ontsluiten voor een goede inbedding en structurele steun. Naar verwachting legt dit een stevig fundament zodat ook na 2021 meer jongeren na hun opleiding werk vinden.

De Turing Foundation draagt € 63.000 bij aan dit project (waarvan € 42.000 in 2021).

Zie ook:
      VIA Don Bosco: andere projecten
      Andere projecten in Kameroen
      Andere beroepsonderwijs projecten

Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021Concern Worldwide "The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger, 2021
Concern Worldwide, opgericht in 1968, is een internationale humanitaire organisatie die zich inzet om armoede te bestrijden in de armste landen, gericht op noodhulp, onderwijs, hiv/aids, gezondheidszorg en livelihoods.
De stichting verbetert in Niger op 54 scholen het onderwijs door een veilige leeromgeving te creŽren voor 13.100 kinderen en door de lesvaardigheden van 280 leerkrachten te verbeteren. In elke school wordt een gedragscode opgesteld en gehandhaafd en besluiten kinderen mee via een door kinderen geleide overheid. Concern Worldwide helpt daarnaast de overheid goed lesmateriaal te verstrekken, leerkrachten te trainen in tweetalig onderwijs (zodat kinderen beter leren lezen en ouders meer betrokken zijn), opfristrainingen te geven aan docenten, en trainers te leren hoe ze leerresultaten kunnen monitoren. Na afloop van het project zullen significant meer kinderen vloeiend kunnen lezen, zal de aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten beter worden gemonitord, en zal het aantal geweldsincidenten zijn afgenomen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan die project (waarvan € 50.000 in 2021).

Update juni 2021: De situatie in 2020 en 2021 is door de impact van de Covid-19 pandemie, de toenemende onrust, onveiligheid en chronische armoede in de regio op zijn minst gezegd uitdagend. Toch houdt Concern Worldwide vertrouwen dat na afloop van het project significant meer kinderen (vloeiend) kunnen lezen, de aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten beter zal worden gemonitord, en het aantal geweldsincidenten op de scholen zal zijn afgenomen.

Zie ook:
      Concern Worldwide: andere projecten
      Andere projecten in Niger
      Andere teacher training projecten

'The Light of Learning', lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger
"The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, NigerStreet Child "Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone, 2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street Child met haar programma's 'Onderwijs, Bescherming en Bestaanswijze' meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en AziŽ. Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner Street Child of Sierra Leone voor 7.000 leerlingen op 35 scholen de kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal worden 50 ongekwalificeerde leerkrachten via het 'Distant Learning'-programma officieel opgeleid en erkend als docent. Op elke school krijgen drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmaterialen en een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven gestart om een inkomen voor de scholen genereren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 13.000 in 2021)

Update januari 2021: Het project heeft de afgelopen twee projectjaren belangrijke vooruitgang geboekt, ondanks de tegenslagen in 2020 door Covid-19. Zo zijn inmiddels alle geplande verbouw/renovatieprojecten op alle 40 scholen compleet afgerond, zijn ruim 2.000 extra kinderen ingestroomd op de scholen en zijn alle scholen actief met activiteiten die inkomsten genereren.

Update mei 2022: In drie jaar stroomden 10.763 kinderen in op 40 scholen, ruim 25% meer leerlingen dan beoogd. Van elke school rondde een ongekwalificeerde leraar het 'Distant Learning' programma af, 39 van de 40 scholen zijn inmiddels officieel erkend door de overheid. De schoolresultaten zijn door verbeterde lestechnieken 32% hoger dan bij aanvang. Aanzienlijk meer kinderen deden de eindtoets (NPSE) en 80% daarvan slaagde. Een prachtig resultaat.

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

'Right to Learn', Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone
"Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra LeoneTools for Self RelianceBaptist Women's Union Health, wealth and wellbeing for women, Freetown, Sierra Leone, 2021
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie en heeft als doel duurzame bestaanswijze mogelijk maken voor mensen in Afrika door vaktraining en gereedschap in de vorm van start-kit te bieden. Een groot deel van hun werk is het inzamelen en opknappen van gereedschap. Dit doen ze samen met een groep van 750 vrijwilligers verspreid over het land. Ze werken in zes Afrikaanse landen waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde hen daar al eerder. Dit nieuwe project betreft 200 vrouwen in en om de hoofdstad Freetown. De lokale partner is Baptist Women's Union. De vrouwen volgen een eenjarige vakopleiding en na afronden krijgen zij een starterkit zodat ze meteen aan het werk kunnen. Er worden bovendien bijeenkomsten in hun gemeenschappen georganiseerd om meer bewustwording en steun te krijgen voor hun sociaaleconomische ontwikkeling.

De Turing Foundation draagt t/m 2021 € 40.000 bij aan dit project

Update maart 2021: Door Covid-19 konden veel opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten niet doorgaan. Ook kwamen niet alle trainees terug naar de opleiding na het einde van de lockdown. Maar ze werken op alternatieve wijze door aan het project en met de nodige vertraging is het tweede opleidingsjaar in maart 2021 met een extra grote groep deelnemers van start gegaan.

Update juli 2022: Ondanks de heftige (economische) periode waarin het project werd uitgevoerd, heeft Tools for Self Reliance met hulp van hun lokale partner BWU zo goed als alle beoogde projectresultaten behaald. In twee jaar slaagden 154 trainees voor hun vakopleiding, 51 in het 1e jaar en 103 in het 2e jaar, dat zijn er 20 minder dan beoogd, maar desalniettemin kijken we terug op een succesvol project.

Zie ook:
      Tools for Self Reliance: andere projecten
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Health, wealth and wellbeing for women, Sierra Leone
Health, wealth and wellbeing for women, Sierra LeoneWoord en Daad Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso, 2021-2022
De social venture JobBooster Burkina Faso is in 2017 opgericht door Woord en Daad. Hoewel het de bedoeling is dat de social venture steeds meer onafhankelijk zal opereren, is Woord en Daad vooralsnog nauw betrokken in de governance en uitvoer. JobBooster werkt als makelaar tussen bedrijven en vakopleidingen. De marktbehoefte staat centraal en dit zal de slagingskans op werk voor jongeren vergroten en de vakopleidingen stimuleren zich op die vaardigheden te focussen die nodig zijn. JobBooster ondertekent met bedrijven overeenkomsten over te plaatsen jongeren en geeft een deeldonatie aan de beste vakopleiding om de jongeren op te leiden. Tot nu toe zijn al meer dan tien duizend jongeren op deze manier verzekerd van een baan. De Turing Foundation ondersteunde hen reeds in 2018 en deze bijdrage voor 2020 en 2021 helpt hen het totaal van 15.000 jongeren te bereiken in 2022.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Update juni 2021: Het project kende in 2020 grote uitdagingen door Covid-19 en de onrustige situatie in het land. Desondanks werden 7.080 jongeren ondersteund bij het opzetten van een onderneming of het vinden van een baan, en rondden 8.216 jongeren hun vaktraining af. De projectdoelstellingen voor 2021 zijn daarmee nu al behaald. In 2021 wordt daarom ingezet op het bereiken van meer jonge vrouwen en gemarginaliseerde jongeren en op kwaliteitsverbetering van de vakscholen.

Update mei 2022: Het project is afgerond met zo'n 20.000 jongeren die zijn ondersteund, een prachtig resultaat. Daarnaast wordt Job Booster inmiddels erkend als een van de twee best presterende jeugdwerkgelegenheidsprogramma's van het land. Het ministerie prijst de 'geÔntegreerde aanpak, gehaalde successen en lage kosten van Job Booster' en wil het project opschalen tot landelijk niveau.

Zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      Andere projecten in Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso
Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina FasoFAWE Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone, 2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse onderwijsministers en negentien senior beleidsmakers, met als doel het onderwijs voor meisjes en vrouwen in Sub-Saharaans Afrika te verbeteren.
FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. 50 Jonge vrouwen in het Kambia district krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 maanden als leer-assistent aan de slag te gaan. Hiermee doen ze ervaring op in de klas en bereiden ze zich voor op het toelatingsexamen voor het Distant Learning Programma. Zij blijven tijdens het opleidingsprogramma aan het werk als docent in opleiding. Samen met de 100 vrouwen die reeds in het tweede jaar van het Distant Learning Programma zitten, zullen aan het einde van het project 150 vrouwen hun onderwijsbevoegdheid gehaald hebben.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Update juni 2021: FAWE gaat ver om hun studenten te helpen zo goed mogelijk te presteren, te behoeden voor schooluitval en te begeleiden naar een erkende lerarenstatus. Deze intensieve begeleiding heeft effect. Alle 49 zijn nog aan boord en gemotiveerd, en FAWE wordt erg gesteund door het Onderwijsministerie. Ook vanuit andere districten wordt interesse getoond om de aanpak met vrouwelijke student teachers op rurale scholen uit te breiden.

Update januari 2023: De groep jonge vrouwen waren als student teachers actief in diverse schoolactiviteiten en fungeerden als rolmodel en mentor voor de jonge meisjes. Dat heeft ertoe geleid dat er op deze scholen minder uitval was onder meisjes en de schoolresultaten van meisjes verbeterden . Van de 49 hebben 48 hun diploma gehaald; 1 is gezakt. Gezien de coronapandemie en lastige context is dat een mooi resultaat. Het is spijtig dat het FAWE nog niet is gelukt om elders voldoende funding te vinden om dit soort trajecten voort te zetten of uit te breiden naar andere regio's.

Zie ook:
      FAWE: andere projecten
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra LeoneAction on Poverty Apprenticeships programme for women in Kenema, Sierra Leone, 2020-2021
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier landen in Afrika, waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2017 reeds een project van hen in Sierra Leone dat in totaal 1.200 jonge mensen een vaktraining bood. Tot nu toe wisten alle alumni werk te vinden, in dienst of als eigen baas. Dit project betreft een nieuwe groep van 200 vrouwen die uit de totale doelgroep van 3.500 voor volwassenonderwijs worden geselecteerd. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles bij een ondernemer om uiteindelijk daar in dienst te komen of een eigen bedrijf te starten. 40 ondernemers leren hoe ze een goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze groep vrouwen en voor daarna. Community Based Organisations leren hoe ze deze training aan ondernemers kunnen overnemen.

De Turing Foundation draagt € 59.000 bij aan dit project (waarvan € 19.000 in 2020).

Update januari 2022: Alle 202 getrainde vrouwen hebben hun vaktraining afgerond, waarvan 75% nog bij hun artisan werkt en de helft ook zelfstandige opdrachten uitvoert; 24% is zelfstandig aan de slag gegaan. De inkomenspositie van de vrouwen is sterk verbeterd door het opleidingstraject (ruim 9200% inkomstenstijging tov voor het project). Zo heeft het project ertoe geleid dat de getrainde vrouwen hun toekomstperspectief en rol in hun community significant hebben verbeterd; ze zijn zelfstandiger, dragen aanzienlijk bij aan het (gezins)huishouden wat hun zelfvertrouwen en aanzien heeft verbeterd. De betrokken CBO's en ngo's zijn voornemens de trajecten voort te zetten.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone
Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra LeoneChance for Childhood "Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. Congo, 2021
Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda en DR Congo. Zij werkt bottom-up o.a. via vooruitstrevende gemeenschapsleiders en lokale partners. Voor projecten in Noord Kivu is dit Children's Voice. CfC wil voor 6.000 kinderen in 10 scholen in het noorden van Noord Kivu beter onderwijs en een betere leeromgeving creŽren zodat hun leerresultaten verbeteren. 1.000 Oudere kinderen krijgen alsnog de mogelijkheid om versneld basisonderwijs te volgen. Leerkrachten worden getraind in betere lesmethodes en leerlingbegeleiders worden ingezet voor een groep van 150 kinderen, veelal getraumatiseerd, die deze begeleiding nodig hebben.

De Turing Foundation draagt € 85.000 bij aan dit project (waarvan € 28.000 in 2021).

Update januari 2021: Door de lockdown zijn de scholen een tijd dicht geweest. Van de eerste groep van 334 kinderen zijn er 331 weer terug op school. 96% slaagde voor het schooljaar 2019/2020. In het nieuwe schooljaar 2020/2021 stromen zo'n 400 kinderen in en worden nieuwe leerlingbegeleiders getraind.

Zie ook:
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

'Rebuilding Young Lives', North Kivu, D.R. Congo
"Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. CongoEdukansBambaleTosangana Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in onderwijs voor kansarme kinderen. Edukans rolt samen met Bambale en Tosangana haar 'Active Teaching and Learning Methodology' uit, naar de lerarentraining op 16 middelbare scholen. De nieuwe leerkrachten kunnen vervolgens met deze betere lesmethode aan de slag op de basisschool. Daarnaast worden 192 al werkende leerkrachten op 48 basisscholen getraind in deze methode. De Turing Foundation steunde reeds de eerste fase van dit project met een bijdrage van € 150.000. Edukans wil het bereik nu verviervoudigen. De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 10.000 in 2021).

Update januari 2023: Het project, lokaal bekend als 'PAAQE' heeft in een zeer onrustige periode plaatsgevonden voor DR Congo. Edukans heeft desalniettemin met haar partners alle geplande projectactiviteiten geÔmplementeerd. Het project heeft zichtbare verbeteringen geboekt ohgv kwaliteit van onderwijs. De slagingspercentages op deelnemende scholen zijn (licht) gestegen. Door de ATL methode zijn lessen op school inclusiever, er is meer interactie en betere onderlinge samenwerking tussen leerlingen. Er is een lokaal team wat inmiddels capabel is om de ATL methode breder uit te rollen. Ook de Congolese autoriteiten zijn onverminderd enthousiast over het traject. Echter, door de aanhoudende onderwijscrisis zijn nog geen beslissingen genomen over het vervolg, waardoor de toekomst van PAAQE vooralsnog onzeker blijft.

Update juni 2021: Door Covid-19, de bijbehorende lockdown, scholensluiting en lerarenstakingen in D.R. Congo liep het project in 2020 vertraging op. Trainingen moesten worden geannuleerd en leraren konden het geleerde minder goed in de praktijk brengen. In 2021 wordt daarom ingezet op opfristraining en een drietal trainingssessies waardoor het project wat langer doorloopt dan gepland.

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Bambale: andere projecten
      Tosangana: andere projecten
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district

meer onderwijstoekenningen...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top