Switch to English

POňZIEAANVRAGEN
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland in aanraking brengen met, en laten genieten van, Nederlandstalige poŽzie

Wij organiseren daarom jaarlijks de Turing Gedichtenwedstrijd en dragen bij aan de totstandkoming van bijzondere poŽzie-uitgaven.
Aanvraagprocedure
Loop voor het indienen van uw aanvraag de volgende stappen door:
 1. Ga na of uw aanvraag overeenkomt met onze doelstellingen en beleidsvoorkeuren
 2. Ga na of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden
 3. Neem per email of telefonisch contact op met de Turing Foundation over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen
 4. Vul het aanvraagformulier volledig in
 5. Voeg de benodigde aanvullende documentatie toe
 6. Stuur het geheel, digitaal of schriftelijk, aan:

  Turing Foundation
  Ellen Wilbrink, directeur
  Herengracht 514
  1017 CC Amsterdam
  info@turingfoundation.org
Voor informatie over hoe wij met aanvragen omgaan verwijzen wij u naar onze beoordelingsprocedure.

Op onze kunstpagina vindt u alle projecten waaraan de Turing Foundation eerder een donatie heeft toegekend.

Voorwaarden
 • Wij financieren uitsluitend projecten die binnen onze doelstellingen vallen en aan onze voorwaarden voldoen
 • Wij financieren alleen Nederlandstalige poŽzie (dit mag vertaalde buitenlandse poŽzie zijn)
 • Wij financieren alleen publicaties waaraan een gedegen marketingplan ten grondslag ligt
 • Een PoŽziepublicatie mag gekoppeld zijn aan een activiteit of festival
 • Bij een projectbegroting boven € 25.000 is vereist dat na afronding van het project een door een accountant goedgekeurde eindafrekening zal worden overlegd
 • De bundel moet ook qua uitvoering van hoogwaardige kwaliteit zijn
 • De totale projectbegroting is niet lager dan € 10.000
 • De Turing Foundation financiert niet meer dan 50% van de totale projectbegroting

 • Het project heeft geen winstoogmerk
 • Wij werken alleen met non-profit organisaties (bij uitzondering worden non-profit initiatieven van andere organisaties in overweging genomen - neem hiervoor eerst contact op
 • Het project is controleerbaar, met meetbare resultaten en een duidelijke tijdsafbakening
 • De Turing Foundation steunt geen:
  • Individuen
  • Initiatieven/organisaties met een strikt commerciŽle, politieke of religieuze doelstelling
  • Educatie: onderwijsprojecten en initiatieven die leren over poŽzie of leren genieten van poŽzie
  • Exploitatie van gebouwen en instellingen
  • Projecten van of rond individuele dichters
  • Gelegenheidsbundels
  • Prijzengelden

Aanvraagformulier
Naast de hieronder genoemde aanvullende informatie verzoeken wij u vriendelijk het volgende aanvraagformulier kort en bondig en volledig in te vullen:

aanvraagformulier


Benodigde aanvullende informatie
Wij verwachten bij iedere aanvraag de volgende bijlagen te ontvangen:
 • Totale projectbegroting (bij meerjaren: meerjarenprojectbegroting) en een specificatie en motivering van het aangevraagde bedrag
 • Het marketingplan voor het project
 • Informatie over randprogrammering (indien aanwezig)

  m.b.t. publicaties:
 • kort CV van de auteurs
 • Informatie over de publicatie: oplage, verkoopprijs, aantal te verkopen exemplaren, risico uitgever, productiekosten uitgever, uitvoeringsgegevens (zwart-wit/kleur, genaaid/gebrocheerd etc.)

  m.b.t. uw organisatie:
 • Een kopie van een actueel uittreksel van maximaal ťťn jaar oud uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een samenvatting van het meest recente beleids- en activiteitenplan
 • De meest recente balans-en resultatenrekening van uw organisatie en het meest recente jaarverslag

top