Switch to English

Projecten in IndonesiŽ IndonesiŽ
Wetlands International

NATUUR Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen, 2019-2023
De Turing draagt € 300.000 bij aan het verspreiden van best practices en het helpen van overheden om tot een goed beleid te... meer
London School of Hygiene and Tropical Medicine & Leprosy Research Initiative

LEPRA ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van... meer
IOCRL & University of Diponegoro & Leprosy Research Initiative

LEPRA MetLep Trial: Metformin as adjunct therapy for MB leprosy, 2020-2024
De ziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra. Onderzoek heeft uitgewezen... meer
TENLEP research consortium

LEPRA Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken wordt in dit onderzoek de beste behandelingsstrategie voor... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Bescherming van bedreigde schildpadsoorten, Koraaldriehoek, 2012
Het Wereld Natuur Fonds wil binnen vier jaar 50% van alle trekroutes, voedergebieden en broedplaatsen van zeeschildpadden beschermd hebben, en bovendien... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Duurzame financiering voor netwerken van beschermde zeegebieden, Koraaldriehoek, 2012
Ter bescherming van 50.000 km2 koraalrif, 50.000 km2 mangroven, en op open water 500.000 km2 broedgebieden en trekroutes van belangrijke vissoorten zal... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Transformatie van handel in levende koraalrifvissen, 2012
Om de populatie van vissoorten in de Koraaldriehoek te herstellen en destructieve vistechnieken te reduceren (zoals vissen met dynamiet) zal Het Wereld Natuurfond... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Carbon Footprint Reduction and Protection of Critical Reefs, Coral Triangle, 2012
Onze financiering van het Coral Triangle Initiative via het Wereld Natuur Fonds nadert de laatste... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Seafood Savers Platform for Sustainable Tuna and Live Reef Fish, Coral Triangle, 2012
Onze financiering van het Coral Triangle Initiative via het Wereld Natuur Fonds nadert de... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Bescherming van koraalriffen tegen klimaat­verandering, Koraaldriehoek, 2007-2011
Het Wereld Natuur Fonds helpt koraalriffen de negatieve invloed van klimaat­verandering te weerstaan door andere storende invloeden te verminderen (zoals vervuilende... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangst, Koraaldriehoek, 2007-2011
Het Wereld Natuur Fonds probeert samen met de zakelijke sector en de regering de teloorgang van de tonijnproductie in de Koraaldriehoek te voorkomen... meer
Wereld Natuur Fonds

NATUUR € 3.000.000 voor het Coral Triangle Initiative 2007-2012
Geen enkele plek op aarde huisvest zo'n grote biodiversiviteit als de Koraal- driehoek. De Turing Foundation draagt in totaal € 3.000.000,- bij aan... meer
Zicht op Toekomst

ONDERWIJS Bouw en inrichting basisschool met lerarenwoning, Idi, Atjeh, 2007
De Stichting Zicht Op Toekomst richt zich op scholenbouw in IndonesiŽ, in gebieden waar de infrastructuur verwoest is. In Atjeh, waar de tsunami van 2002... meer
Peduli Anak

ONDERWIJS Bouw en inrichting school voor straatkinderen, Lombok, 2007
De stichting Peduli Anak bouwt drie opvanghuizen en een school voor straatkinderen op het eiland Lombok in IndonesiŽ. 144 straatkinderen... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, BraziliŽ, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, EthiopiŽ, Filippijnen, Ghana, Guinťe, Guinťe Bissau, India, IndonesiŽ, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...
-
Projectdetails

Wetlands International Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen, 2019-2023
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Wetlands International is een van de vijf oprichters van de Global Mangrove Alliance en heeft zichzelf de taak toebedeeld om kennis over effectief mangroveherstel beter te delen. Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands in eerste instantie in Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ en de Filippijnen aan best practices. Met deze best practices helpen zij overheden om tot goed mangrovebeleid te komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatiestrategie dat de hele internationale mangrovegemeenschap wordt gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha mangrove gebied effectiever wordt hersteld.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2023).

Update juli 2023: In 2022 zijn goede resultaten behaald. Er is ook meer financiering binnengehaald. De teams, communities en lokale partners hebben de herstelwerkzaamheden verder opgeschaald. Ook zijn Ecological Mangrove Restoration (EMR) maatregelen getroffen voor 738 hectare mangrovegebied in Tanzania en Guinee-Bissau. Dit leidde ertoe dat anderen dit hebben gerepliceerd voor nog eens 445 hectare. De best practices campagne rondom mangrove herstel is verder uitgebreid. De EMR principes hebben al zo'n 121.000 mensen bereikt.

Zie ook:
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Tanzania
      Andere projecten in Guinťe Bissau
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere mangrove projecten

Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, FilippijnenLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLeprosy Research Initiative ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 25.000 in 2023).

Update januari 2024: In 2023 zijn in Nepal en India de eerste patiŽnten gerekruteerd. In IndonesiŽ hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden. Voor Bangladesh en EthiopiŽ is een invoervergunning aangevraagd. Zodra goedkeuring is ontvangen, kunnen de medicijnen verscheept worden en kan ook daar gestart worden met het rekruteren van patiŽnten.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in BraziliŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ
      Andere projecten in India
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in Nepal
      Andere projecten in Filippijnen

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumIOCRLUniversity of DiponegoroLeprosy Research Initiative MetLep Trial: Metformin as adjunct therapy for MB leprosy, 2020-2024
De ziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra. Onderzoek heeft uitgewezen dat het medicijn metformine (dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes) een gunstig effect heeft op het immuunsysteem van tuberculosepatiŽnten. Het IOCRL (Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research Laboratory) in Jakarta, het UGM (Gadjah Mada University) in Yogyakarta en het UNDIP (University of Diponegoro) in Semarang onderzoeken in IndonesiŽ in hoeverre behandeling met metformine de mate en ernst van leprareacties kan verminderen en de gevolgen ervan kan voorkomen. De onderzoeksgroep probeert de vertragingen door de COVID pandemie te beperken, onder andere door periode waarin patiŽnten worden gevolgd in te korten van 96 naar 48 weken.

De Turing Foundation draagt € 100,000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 22,000 in 2023).

Update januari 2024: Materiaal en protocollen zijn ontwikkeld en getest. In 2023 zijn er 35 patiŽnten gerekruteerd in Papua en Sulawesi. Omdat minder patiŽnten dan verwacht geschikt blijken voor inclusie in de studie, bekijkt de onderzoeksgroep de mogelijkheid om meer studielocaties toe te voegen.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

M. Leprae bacterie
M. Leprae bacterieTENLEP research consortium Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij 14 onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn vanuit hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde zenuwontsteking.

TENLEP Trial onderzoekt lepra-gerelateerde zenuwbeschadigingen. De centrale vragen zijn:
    1. Hoe effectief is behandeling van sub-klinische zenuwbeschadiging in het verminderen van het percentage patiŽnten met blijvende zenuwfunctieschade?
    2. Wat is de optimale behandeling voor patiŽnten met klinische zenuwfunctieschade?
Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden middels twee geÔntegreerde trials. In deze trials zal een corticosteroÔdenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging worden getest (duur 16 weken en 6 maanden). Afhankelijk van het type zenuwschade zullen patienten deelnemen aan een van beide trials. Zij worden vervolgens gerandomiseerd om behandeling of placebo te ontvangen. Het effect van de behandeling zal worden gemeten na 6, 12, en 18 maanden na het begin van de leprabehandeling. Diverse geavanceerde elektronische meetinstrumenten, waaronder zenuwgeleiding en temperatuurzin, zullen worden ingezet om het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Tevens wordt het effect gemeten met een activiteitenschaal. Vergelijking van de resultaten in de behandelings- en placebogroepen zullen uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is voor deze patiŽnten om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken. Het onderzoek zal plaatsvinden in Nederland, Engeland, en de grote lepra-endemische landen (IndonesiŽ, India, Filippijnen, Bangladesh, BraziliŽ en EthiopiŽ).

De Turing Foundation draagt € 742.847,- bij voor het onderzoek, ca. 50% van het totale onderzoeksbudget.

Zie ook:
      Andere projecten in India
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in BraziliŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ

Scanning Electron Microscopy van M. leprae
Scanning Electron Microscopy van M. lepraeWereld Natuur Fonds Bescherming van bedreigde schildpadsoorten, Koraaldriehoek, 2012
Van de zeven soorten zeeschildpadden die de aarde rijk is, leven er zes in de Koraaldriehoek. De dieren worden vooral bedreigd door onbedoelde bijvangst door vissers en door het verdwijnen van hun legstranden. Niet alleen spelen deze majestueuze dieren een belangrijke rol in de toeristenindustrie, ze vervullen ook een belangrijke symbolische functie bij initiatieven en fondsenwerving rond de bescherming van de Koraaldriehoek.

Doel van dit Wereld Natuur Fonds project is om in 2011 50% van alle trekroutes, voedergebieden en broedplaatsen van zeeschildpadden beschermd te hebben. Bovendien wil het WNF de bijvangst van zeeschildpadden door de visserij halveren, onder andere door de distributie van meer dan 300.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken onder de vissersvloten.

De Turing Foundation draagt € 250.000,- bij aan dit project.

Update mei 2012: Op basis van de in kaart gebrachte broedplaatsen, migratieroutes en de illegale handel heeft de Indonesische regering het initiatief genomen om de schildpad actief te beschermen. In 2013 zal 200.000 hectare turtle nesting habitat formeel tot bescherm zeegebied ("MPA") worden verklaard in IndonesiŽ. Hiermee is de doelstelling om 50% van de belangrijkste 'nesting habitats' van green en leatherback turtles te beschermen behaald. Ook zijn er in totaal 230.000 bijvangstbeperkende vishaken in gebruik genomen. Hiermee worden minimaal 200 schildpadden per jaar gered.
Probleem is dat de hawkskbill turtles vooral op stranden nabij koraalriffen broeden. Ook deze gebieden zullen moeten worden beschermd. Consumentengedrag en handel in zeeschildpadden is en blijft een aandachtspunt. Er zijn nog veel extra fondsen nodig voor bescherming van de schildpadden, die moeilijker blijken om te werven dan aanvankelijk gedacht.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Zeeschildpad in de Koraaldriehoek
Zeeschildpad in de KoraaldriehoekWereld Natuur Fonds Duurzame financiering voor netwerken van beschermde zeegebieden, Koraaldriehoek, 2012
Het Wereld Natuur Fonds zet een fonds op om beschermde zeegebieden ("Marine Protected Areas" of MPA's) te initiŽren en te beheren in de Koraaldriehoek: 50.000 km2 koraalrif, 50.000 km2 mangroven, en op open water 500.000 km2 broedgebieden en trekroutes van belangrijke vissoorten.

Het fonds helpt bij het overbruggen van financieringstekorten, totdat de regeringen ter plaatse hun financiering zelf op orde hebben. Tevens biedt het fond de mogelijkheid om snel te hulp te schieten bij urgente behoeften van beschermde gebieden.

De Turing Foundation draagt t/m 2012 € 600.000,- bij aan dit fonds.

Update mei 2012: De doelstelling om 50% meer beschermde zeegebieden te realiseren is ruim behaald: er is nu in totaal 3,5 miljoen ha zee tot MPA (Marine Protected Area) verklaard. In de Sulu-Sulawesi Marine Eco-region is een 'baseline' MPA gecreŽerd in een van de meest bedreigde zeegebieden. Zowel het model voor investeringen als bestedingen is hier opgezet en getest, het financieringsmechanisme is nu voor 75% gereed.
Aandachtspunt: afspraken over 'no take zones' (zeegebieden waar helemaal geen vis gevangen mag worden) blijven moeilijk te realiseren.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea
      Andere mangrove projecten

Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om ťťn baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.
Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om ťťn baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.Wereld Natuur Fonds Transformatie van handel in levende koraalrifvissen, 2012
Dit initiatief van het Wereld Natuur Fonds streeft een herstel na van de populatie van vissoorten in de Koraaldriehoek, en een reductie van destructieve vistechnieken (zoals vissen met dynamiet). Zo zal bijvoorbeeld in de visserijbranche (met name in Hong Kong) een Trade Association worden opgezet om verant­woordelijke handel in "Live Reef Fish" (levende koraalrifvissen) te bevorderen, en tegelijk zullen initiatieven worden genomen om consumenten aan te sporen alleen gekeurmerkte MSC vis te kopen.

De Turing Foundation draagt € 300.000,- bij aan dit initiatief, dat tot 2012 zal lopen.

Update mei 2012: Er is een succesvolle samenwerking met de grootste Life Reef Fish exporteur, verant­woordelijk voor 40% van alle handel in IndonesiŽ. Ook zijn er afspraken gemaakt met 3.000 visserijen om geen cyanide meer te gebruiken en geen Napoleon Baars meer te vangen. Op de Filippijnen en in MaleisiŽ worden nu grotendeels de regels voor duurzame visserij voor deze vissoorten gehanteerd. Zorgelijk blijft de consumptie in China, waar de vissoorten populair zijn in de keuken.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Analyse van handelsroutes voor levende koraalrifvissen in de Koraaldriehoek
Analyse van handelsroutes voor levende koraalrifvissen in de KoraaldriehoekWereld Natuur Fonds Carbon Footprint Reduction and Protection of Critical Reefs, Coral Triangle, 2012
Onze financiering van het Coral Triangle Initiative via het Wereld Natuur Fonds nadert de laatste fase. Als ťťn van de slotprojecten wordt gewerkt aan het terugdringen van CO2 en de bescherming van kritieke koraalriffen. Binnen de Coral Triangle is het tempo van het tot stand komen van Marine Protected Areas te langzaam voor de urgente behoefte aan broedplaatsen voor vissen en al het andere leven op en rond de koraalriffen. Vooral de 'No Take Zones' (gebieden met een totaal visverbod) laten te lang op zich wachten, terwijl de resultaten spectaculair goed zijn, niet alleen voor de natuur en het bijbehorende toerisme maar ook voor de vissers, dankzij het herstel van de visstand in de aangrenzende gebieden.

De Turing Foundation investeert in totaal € 300.000 in het versneld opzetten van No Take Zones middels afspraken tussen de lokale vissers, afnemers, en de toeristische sector.

Update mei 2012: Alle landen in de Coral Triangle hebben nu individuele actieplannen, en hebben de Coral Triangle Early Action Plan on Climate Change ondertekend. Enkele concrete resultaten: op Fiji hebben 16 hotels (goed voor een derde van de totale toeristenindustrie aldaar) maatregelen getroffen om 20% minder elektriciteit te gebruiken. 10 hotels in Fiji serveren nu duurzame vis.

Aandachtspunt: klimaat­verandering is de grootste bedreiging voor de Coral Triangle. Door het wereldwijde media- en lobbyoffensief van WNF, is de Coral Triangle nu een icoon geworden. Iedereen is het er over eens dat dit gebied beschermd moet worden. Helaas is het onderwerp complex en is het zeer moeilijk om concrete resultaten te behalen. Over de aanpak is onder de 'decision makers' daarom nog veel oneindigheid.

Zie ook:
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Verbleekt Koraal, Koraaldriehoek
Verbleekt Koraal, KoraaldriehoekWereld Natuur Fonds Seafood Savers Platform for Sustainable Tuna and Live Reef Fish, Coral Triangle, 2012
Onze financiering van het Coral Triangle Initiative via het Wereld Natuur Fonds nadert de laatste fase. Als ťťn van de slotprojecten wordt gewerkt aan een platform voor duurzame tonijnvangst. In het op te richten "Seafood Savers" Platform komen alle belangrijke spelers op gebied van de hele waardeketen samen: visserijen, inkopers en de retailers. Ook wil dit project een grotere vraag naar de duurzame visproducten uit de kleinschalige veldprojecten van het Wereld Natuurfonds creŽren.

In totaal doneert de Turing Foundation € 300.000 aan dit initiatief.

Update mei 2012: Tonijn blijkt de belangrijkste reden te zijn voor partijen om mee te doen aan afspraken over bescherming van de Coral Triangle, vanwege het enorme economische en consumptieve belang van de vis voor die regio. De migratiezones van de tonijn zijn door het WNF in kaart gebracht en het is gelukt om in de gehele waardeketen 20% van tonijnproductie duurzaam te maken. Op de Filippijnen zijn dankzij lobby-inspanningen de drie belangrijke tonijnwetten aangepast. Een van de resultaten daarvan is dat nu 41% van de tonijnvissers officieel geregistreerd is.
Aandachtspunt: MaleisiŽ is de grootste regionale doorvoerhaven van tonijn, maar binnen het Coral Triangle team dient het netwerk in dit land nog te worden uitgebreid.

Zie ook:
  What's the problem with tuna fishing in the Coral Triangle? (YouTube)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Visvangst met gebruik van dynamiet, Koraaldriehoek
Visvangst met gebruik van dynamiet, KoraaldriehoekWereld Natuur Fonds Bescherming van koraalriffen tegen klimaat­verandering, Koraaldriehoek, 2007-2011
De opwarming van de aarde is slecht voor koraalriffen - het koraal verbleekt, verliest zijn kleuren en sterft af. Dit gaat ten koste van het zeeleven, beperkt de visserij en beperkt de toeristische mogelijkheden (een belangrijke bron van inkomsten en een belangrijke stimulans om het koraal te beschermen).

Het Wereld Natuur Fonds gelooft dat het mogelijk is om de koraalriffen in de Koraaldriehoek te helpen de negatieve invloed van klimaat­verandering te weerstaan, door andere storende invloeden op hun gezondheid te verminderen (zoals vervuilende vormen van industrie, toerisme en visserij).

De Turing Foundation draagt € 600.000,- bij aan dit initiatief.

Update september 2011: Het WNF heeft diverse lobby activiteiten ontplooid op internationale Klimaatconferenties in o.a. Kopenhagen en Cancun. Ook voert het WNF een wereldwijd lobby- en mediaoffensief om de Koraal Driehoek als onmisbare kraamkamer van de zee op de agenda te zetten. In het kader van samenwerking met het bedrijfsleven is bijvoorbeeld het 'South Pacific Tourism Energy Efficiency Investments Programme' gelanceerd. De Indonesische regering heeft zich gecommiteerd om de CO2 uitstoot te verminderen met 41% in 2020.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Bescherming van koraalriffen tegen klimaat­verandering
Bescherming van koraalriffen tegen klimaat­veranderingWereld Natuur Fonds Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangst, Koraaldriehoek, 2007-2011
Tonijn levert voedsel en inkomsten voor tientallen miljoenen mensen in de Koraaldriehoek. Bovendien vervult tonijn een cruciale rol in de ecologie van de koraalriffen.

De regeringen in de Koraaldriehoek onderkennen dat hun visgebieden een oneindig hernieuwbare bron van voedsel en inkomsten kunnen vormen, zolang ze op de juiste manier worden beheerd. Zij hebben dan ook duurzaam gebruik van deze gebieden bij wet vastgelegd. De laatste twintig jaar is er echter sprake van structurele overbevissing.

Het Wereld Natuur Fonds zal met de zakelijke sector en de regering werken aan strategieŽn en oplossingen om de teloorgang van de tonijnproductie in de Koraaldriehoek te voorkomen. De Turing Foundation draagt € 650.000,- bij aan dit initiatief.

Update september 2011: Er zijn diverse partnerships gesloten met grote tonijnfabrikanten, om de gehele vangst en productie duurzaam te maken en de met uitsterven bedreigde tonijnsoorten beter te kunnen beschermen. Op de Filippijnen zijn wetten aangenomen waardoor bijvangstbeperkende cirkelhaken verplicht worden voor de nationale visserijvloten. In een speciale expert-meeting (de 'Tuna Think Tank') is nagedacht over naar oplossingen om ook bij kleine, lokale visserijen de bijvangst te beperken.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangst
Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangstWereld Natuur Fonds € 3.000.000 voor het Coral Triangle Initiative 2007-2012
Geen enkele plek op aarde huisvest zo'n grote biodiversiviteit als de Koraaldriehoek. De driehoek beslaat bijna 6.000.000 km2 en strekt zich uit over IndonesiŽ, de Filippijnen, MaleisiŽ, Papua Nieuw Guinea, De Solomon Eilanden, Oost Timor en Brunei Darussalam. De driehoek is een ware kraamkamer van de zee, die 75% van alle koraalsoorten en meer dan 3000 verschillende soorten vis huisvest.

Het gebied wordt ernstig bedreigd door uiteenlopende factoren, zoals overbevissing, destructieve visserij (bijvoorbeeld met dynamiet en cyanide), de opwarming van de aarde en vervuiling.

Het Wereld Natuur Fonds is hier een van haar grootste en meest ambitieuze projecten ooit aan het opzetten, met als doel een nieuw, lange termijn model te introduceren voor het duurzaam beheer van dit natuurgebied. Voordat de combinatie van bedreigende factoren er een permanente stempel op drukt - en op de miljoenen huishoudens die ervan afhankelijk zijn.

The Coral Triangle

Dit vereist een scala aan gelijktijdige initiatieven, die de verschillende bedreigingen adresseren. Op de juiste manier georganiseerd versterken de initiatieven elkaar. Een speciaal samengesteld Coral Triangle Team zal toezien op het geheel, en zal in de loop der jaren de strategie waar nodig bijsturen - eventueel door nieuwe initiatieven op te zetten.

Het doel van dit project is uiteindelijk het redden van kraamkamers van de Koraaldriehoek, die van levensbelang zijn voor het behoud van een gezond ecosysteem in de oceanen en aan de kusten in de Koraaldriehoek. De Turing Foundation draagt de komende zes jaar in totaal € 3.000.000,- bij aan de zes deelinitiatieven van de eerste fase van dit project. Deze deelinitiatieven worden hieronder beschreven.


Dr. Lida Pet Soede (WWF) over het Coral Triangle Initiative

1. Duurzame financiering voor netwerken van beschermde zeegebieden

Er zal een fonds worden opgezet om beschermde zeegebieden te initiŽren en te beheren in de Koraaldriehoek: 50.000 km2 koraalrif, 50.000 km2 mangroven, en op open water 500.000 km2 broedgebieden en trekroutes van belangrijke vissoorten.

Het fonds helpt bij het overbruggen van financieringstekorten, totdat de regeringen ter plaatse hun financiering zelf op orde hebben. Tevens biedt het fond de mogelijkheid om snel te hulp te schieten bij urgente behoeften van beschermde gebieden.

De Turing Foundation draagt € 600.000,- bij aan dit fonds.


Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om ťťn baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.

2. Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangst

Tonijn levert voedsel en inkomsten voor tientallen miljoenen mensen in de koraaldriehoek. Bovendien vervult tonijn een cruciale rol in de ecologie van de koraalriffen.

De regeringen in de Koraaldriehoek onderkennen dat hun visgebieden een oneindig hernieuwbare bron van voedsel en inkomsten kunnen vormen, zolang ze op de juiste manier worden beheerd. Zij hebben dan ook duurzaam gebruik van deze gebieden bij wet vastgelegd. De laatste twintig jaar is er echter sprake van structurele overbevissing.

Er zal met de zakelijke sector en de regering worden gewerkt aan strategieŽn en oplossingen om de teloorgang van de tonijnproductie in de Koraaldriehoek te voorkomen. De Turing Foundation draagt € 650.000,- bij aan dit deelinitiatief, dat tot 2010 zal lopen.

3. Transformatie van handel in levende koraalrifvissen

Dit initiatief streeft een herstel na van de populatie van vissoorten in de Koraaldriehoek, en een reductie van destructieve vistechnieken (zoals vissen met dynamiet). Zo zal bijvoorbeeld in de visserijbranche (met name in Hong Kong) een Trade Association worden opgezet om verant­woordelijke handel in deze vissoorten te bevorderen, en tegelijk zullen initiatieven worden genomen om consumenten aan te sporen alleen gekeurmerkte MSC vis te kopen.

Analyse van handelsroutes voor levende koraalrifvissen in de Koraaldriehoek

De Turing Foundation draagt € 300.000,- bij aan het LRFTT-initiatief, dat tot 2010 zal lopen.

4. Bescherming van bedreigde schildpadsoorten

Van de zeven soorten zeeschildpadden die de aarde rijk is, leven er zes in de Koraaldriehoek. De dieren worden vooral bedreigd door onbedoelde bijvangst door vissers en door het verdwijnen van hun legstranden. Niet alleen spelen deze majestueuze dieren een belangrijke rol in de toeristenindustrie, ze vervullen ook een belangrijke symbolische functie bij initiatieven en fondsenwerving rond de bescherming van de Koraaldriehoek.

Doel van dit deelproject is om in 2010 50% van alle trekroutes, voedergebieden en broedplaatsen van zeeschildpadden beschermd te hebben. Bovendien wil het WNF de bijvangst van zeeschildpadden door de visserij halveren, onder andere door de distributie van meer dan 300.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken onder de vissersvloten.

Zeeschildpad in de Koraaldriehoek

De Turing Foundation draagt € 250.000,- bij aan dit deelproject.

5. Bescherming van koraalriffen tegen klimaat­verandering

De opwarming van de aarde is slecht voor koraalriffen - het koraal verbleekt, verliest zijn kleuren en sterft af. Dit gaat ten koste van het zeeleven, beperkt de visserij en beperkt de toeristische mogelijkheden (een belangrijke bron van inkomsten en een belangrijke stimulans om het koraal te beschermen).

Het is mogelijk om de koraalriffen te helpen de negatieve invloed van klimaat­verandering te weerstaan, door andere storende invloeden op hun gezondheid te verminderen (zoals vervuilende vormen van industrie, toerisme en visserij).

Koraalrif

De Turing Foundation draagt € 600.000,- bij aan dit deel-initiatief, dat tot 2010 zal lopen.

6. Other projects

Het Coral Triangle Initiative is een dynamisch initiatief. Het is te verwachten dat in de loop der tijd extra activiteiten ontplooit zullen moeten worden om het succes van het project als geheel te waarborgen. Daar wordt nu al voor gebudgetteerd.

De Turing Foundation onderschrijft deze realistische insteek en committeert zich voor € 600.000,- aan deze vooralsnog onbenoemde deelprojecten.

Zie ook:
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw GuineaZicht op Toekomst Bouw en inrichting basisschool met lerarenwoning, Idi, Atjeh, 2007
De Stichting Zicht Op Toekomst voert hulpprogramma's uit in IndonesiŽ. De organisatie richt zich met name op scholenbouw in gebieden waar de infrastructuur verwoest is. Bijvoorbeeld in Atjeh, een gebied wat zwaar heeft geleden onder de tsunami van 2002 en de militaire conflicten van de afgelopen jaren.

De Turing Foundation draagt € 50.000,- bij aan de bouw en inrichting van de Maasschool 2, een basisschool met onderwijzershuis in Idi, Atjeh

Zie ook: Andere scholenbouw projecten

Opening van de Maasschool 2 in Atjeh, 30 augustus 2007
Opening van de Maasschool 2 in Atjeh, 30 augustus 2007Peduli Anak Bouw en inrichting school voor straatkinderen, Lombok, IndonesiŽ, 2007
De stichting Peduli Anak zet zich in voor straatkinderen op het eiland Lombok in IndonesiŽ. De stichting wil daar drie opvanghuizen bouwen (voor 40 kinderen per huis) en een school. De maximale capaciteit bedraagt 144 (voormalig) straatkinderen. Naast de straatkinderen zullen ongeveer 50 primaire en secundaire arbeidsplaatsen gecreŽerd worden bij volledige realisering van het project.

De Turing Foundation neemt de kosten voor de bouw en inrichting van de school (€ 25.000) voor haar rekening.

Zie ook:
      Turing Foundation Donates School
      Andere scholenbouw projecten

De nieuwe school in Lombok
De nieuwe school in Lombok
top