Switch to English

Projecten in Togo
Op het gebied van biodiversiteit op land beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Burkina Faso, D.R. Congo, en Mali,
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Togo In de Republiek Togo wonen ongeveer 6 miljoen mensen. De hoofdstad is Lomé en de officiële landstaal is Frans. Inheemse geloven zijn populair, maar er zijn belangrijke minderheidsgroepen van christenen en moslims.
In 1967 grijpt Gnassingbé Eyadéma de macht. Hij overlijdt in 2005 na aan het hoofd te hebben gestaan van de langste dictatuur in de moderne Afrikaanse geschiedenis. Het leger heeft daarop zijn zoon Faure Gnassingbé tot president benoemd. Meer info...
Economie: Togo behoort tot de armste landen ter wereld, met een BNP per hoofd van de bevolking van slechts $574 (2012). Bijna 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van $1,25 per dag. Togo is sterk afhankelijk van landbouw.
Gezondheid: De levensverwachting bij de geboorte is 58 jaar. 10% van de kinderen overlijdt voor hun vijfde.
Onderwijs: In Togo is alleen basisonderwijs verplicht. Het onderwijs in Togo heeft een tekort aan leraren en is op het platteland van matige kwaliteit. Veel leerlingen blijven zitten of stoppen met school.
Bronnen: UN HDI, IMF, Wikipedia

PlanBØRNEfonden

ONDERWIJS Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2018-2019
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid... meer
Y Care & YMCA Togo

ONDERWIJS Beroepsopleiding en ondernemerschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, 2017-2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020... meer
PlanBØRNEfonden

ONDERWIJS Betere leeromgeving en baankansen, Haho, 2017-2018
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier... meer
PlanBØRNEfonden

ONDERWIJS Verbetering kwaliteit beroepsonderwijs voor leerjongeren, Haho district, 2016
PlanBØRNEfonden (BF) heeft jarenlange ervaring in West Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen.... meer
CREMA & Stichting Het R.C. Maagdenhuis

NATUUR Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid voor 20 dorpen, Région Maritime in Togo, 2011-2014
In 20 dorpen in het zeer arme zuidoosten van Togo worden 4.000 boeren getraind in organische landbouwmethoden en... meer
Progreso & Agro Eco Louis Bolk Institute & AVSF Togo

NATUUR Organic and fair trade cocoa production, Akebou, 2013-2015
Dit project van Progreso, Agro Eco-Louis Bolk Instituut en AVSF heeft als doel het stimuleren van de organische... meer
Stichting Het R.C. Maagdenhuis & CAGED

ONDERWIJS Technische opleidingen, Lomé, 2012-2014
Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in ontwikkelings­landen kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een... meer
Stichting Het R.C. Maagdenhuis & CEFOP

ONDERWIJS Technische opleidingen, Lomé, 2012-2014
Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in ontwikkelings­landen kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een... meer
SOS Kinderdorpen

ONDERWIJS Technische school, Kara, 2013
SOS-Kinderdorpen zorgt ervoor dat wees- en verlaten kinderen in ontwikkelings­landen weer in een liefdevol gezin kunnen opgroeien. Wereldwijd... meer
IDAY & Le Ronier

ONDERWIJS Scholing van 500 kansarme kinderen, Région Maritime, 2013
De Belgische organisatie IDAY zet zich in voor de toegang tot kwaliteitsonderwijs van kansarme kinderen in Afrika. Samen... meer
Progreso & Agro Eco Louis Bolk Institute & Louis Bolk Institute

NATUUR Development of organic and fair trade cocoa production, 2012
Dit project van Progreso en het Agro Eco-Louis Bolk Instituut heeft als doel het stimuleren van de organische... meer
CREMA & Stichting Het R.C. Maagdenhuis

NATUUR Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010
In 20 dorpen in het zeer arme zuidoosten van Togo worden 4.000 boeren getraind in organische landbouwmethoden en... meer
LCR & IUCN Nederland

NATUUR Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, 2010-2012
IUCN NL werkt in Togo aan het herstel van een stuk regenwoud dat ernstig verarmd is door menselijke... meer
RAFIA & IUCN Nederland

NATUUR Rehabilitatie en bescherming van lokale ecosystemen, Région des Savanes, 2009-2010
Door de bevolking te trainen in duurzame landbouwmethoden kan de alarmerende degradatie van het... meer
LCR

ONDERWIJS Bouw en inrichting van een school in Agome Anedi, 2009
Onder toezicht van de LCR wordt het zelfgebouwde schooltje in Agome Anedi vervangen door een nieuw gebouw en voorzien van schoolmeubilair en... meer
Stichting Het R.C. Maagdenhuis & ARBES

ONDERWIJS Bouw van twee scholen in Efa en Sofiè, 2009
Het R.C. Maagdenhuis steunt kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. De stichting bouwt scholen in... meer
LCR

ONDERWIJS Uitbreiding en inrichting van een school in Kuma Konda, 2009
De Turing Foundation werkte al samen met Les Compagnons Ruraux op het gebied van natuurbescherming. Nu wordt een school in hun projectgebied... meer
Een School in Togo

ONDERWIJS Uitbreiding van een school in Lomé, 2007-2008
Stichting Een School in Togo bouwde een particuliere "modelschool" voor 300 kinderen in Lomé, Togo. De school biedt sinds september 2004 onderwijs... meer
LCR & IUCN Nederland

NATUUR Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, 2007-2009
IUCN NL werkt in Togo aan het herstel van een stuk regenwoud dat ernstig verarmd is door menselijke activiteiten... meer
Focuslanden: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone
Zie ook andere landen...

Recente geschiedenis van Togo
    Togo wordt in 1960 onafhankelijk verklaard van Frankrijk. De president wordt in 1963 gedood bij een militaire staatsgreep onder leiding van sergeant Eyadéma Gnassingbé. Hij brengt een oppositieleider aan de macht. Vier jaar later pleegt Gnassingbé weer een staatsgreep een neemt dit keer het presidentschap zelf op zich. Hij blijft aan macht tot zijn dood in 2005, waarmee hij langer president is geweest dan enig andere dictator in de moderne Afrikaanse geschiedenis.
    Tot ongenoegen van de internationale gemeenschap benoemt het leger onmiddellijk zijn zoon Faure Gnassingbé tot president, wat leidt tot bloedige rellen in Togo. Als reactie daarop gaat Faure Gnassingbé akkoord met nieuwe verkiezingen. Hij legt zijn functie als president neer, stelt zich kandidaat en wint twee maanden later de verkiezingen, die gepaard gaan met een hoop geweld. De oppositie beweert dat de verkiezingen onrechtmatig zijn. De Europese Unie steunt de oppositie en schort hulp aan Togo op, in tegenstelling tot de Afrikaanse Unie en de VS - zij verklaren de verkiezingen 'redelijk eerlijk'.
    Faure Gnassingbé wordt in 2010 herkozen. Die verkiezingen verlopen vrij vreedzaam, maar weer weigert de oppositie de uitslag te erkennen. De uitslag leidt tot terugkerende demonstraties. In 2011 krijgt de oppositie acht ministersposten in een machtsdeling van de regering. Toch trekken demonstranten in Lomé in 2012 weer de straat op. Ze vinden dat de recente verkiezingshervormingen de regerende partij bevoordelen en eisen dat het systeem waarbij de president oneindig herkozen kan worden, wordt afgeschaft.


Projectdetails

PlanBØRNEfonden Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2018-2019
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. Met dit project wil PlanBØRNEfonden de baankansen van 200 jongeren in Dioïla verbeteren. Zo gaan 75 leerjongeren naar de vakopleiding voor een kwalificatie in bijvoorbeeld kleding maken, elektronica of voedselverwerking, en volgen 125 jongeren van de vakopleiding praktijktraining. De jongeren leren de vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te starten en deze succesvol te maken. Daarnaast krijgen 30 opleiders training in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden.

De Turing Foundation doneert € 98.000 aan dit project (waarvan € 49.000 in 2019).

Update januari 2022: Tijdens de looptijd van dit project zorgde de fusie tussen Plan International en BorneFonden voor enige vertraging. Desondanks zijn uiteindelijk de verwachte projectresultaten allen behaald en soms zelfs overtroffen. De betrokkenheid van de (lokale) overheden op alle levels speelde hierbij een positieve rol. Een jaar na projecteinde worden alle alumni nogmaals ondervraagd over hun huidige (werk)situatie.

Zie ook:
      PlanBØRNEfonden: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenY CareYMCA Togo Beroepsopleiding en ondernemerschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2017-2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020 focust op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren in 15 kernlanden, waaronder Togo. Gezamenlijk met de lokale YMCA Togo biedt Y Care 280 jongeren een tweejarige vak- en vaardigheidstraining aan bij erkende werkplaatsen of een ondernemerstraject om de kans op een baan en inkomen te vergroten. Dit project is een onderdeel van een groter programma waarbij de inspraak van jongeren in ontwikkelingstrajecten van de overheid wordt vergroot en jongeren worden opgeleid om rampen in hun wijk zoals overstromingen en brand te beheersen.

De Turing Foundation doneert € 142.000, geoormerkt aan het werk­gelegenheids­project, waarvan € 43.000 in 2019.

Update november 2021: Het project kende vele hobbels maar wordt toch met goede resultaten afgesloten. Zo zorgde een grote brand in de sloppenwijk in januari 2020 voor veel onrust. Daarna begon de Covid-pandemie met alle gevolgen voor de uitvoer van het project. Toch hebben 34 jongeren de tweejarige vaktraining met succes afgerond. Ook zijn 192 bedrijfsplannen gemaakt en rondden 263 jongeren een training in ondernemerschapsvaardigheden af. 84% van de jongeren geeft aan door het project betere toegang tot netwerk en begeleiding te hebben om een inkomen te genereren.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, TogoPlanBØRNEfonden Betere leeromgeving en baankansen, Haho, Togo, 2017-2018
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. In 2016-2017 steunde de Turing Foundation PlanBØRNEfonden met een project dat de baankansen van 150 jongeren in Haho, Togo heeft verbeterd. Met de voortzetting van dit project wil PlanBØRNEfonden meer jongeren in de ambachtssector deze kans bieden. Zo worden 45 'nieuwe' ambachtslieden getraind in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden, krijgen 45 ambachtslieden die al getraind zijn een verdiepingscursus, en krijgen jongeren in 12 jeugdclubs basisles in lezen, schrijven en rekenen. In combinatie met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren. Deze bijdrage voor een jaar stelt cofinanciering veilig en geeft PlanBØRNEfonden de tijd om ook voor na deze projectperiode financiering te vinden.

De Turing Foundation doneert € 40.000 aan dit project.

Update juni 2019: Onze steun voor het jaar 2018 heeft het mogelijk gemaakt de behaalde resultaten tot 2018 te versterken. Alle beoogde projectresultaten zijn behaald. Er is een afname van misbruik (straffen, verbaal geweld) in werkplaatsen, 103 werkplaatsen hebben interne gedragsregels opgesteld en tussen alle spelers in de regio is onderling veel meer overleg en samenwerking om de werkgelegenheid te bevorderen. Planbørnefonden heeft een effectieve aanpak die aanslaat onder de ambachtslieden die stageplekken bieden.

Zie ook:
      PlanBØRNEfonden: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenPlanBØRNEfonden Verbetering kwaliteit beroepsonderwijs voor leerjongeren, Haho district, Togo, 2016
PlanBØRNEfonden (BF) heeft jarenlange ervaring in West Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen. In Togo wil BF de baankansen van 150 leerjongeren vergroten door de leeromgeving en de vaktraining te verbeteren. BF leert ambachtslieden hoe ze een goede stageplek kunnen bieden. Daarnaast worden extra lesmodules toegevoegd in het derde (stage)jaar. Samen met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren.

De Turing Foundation draagt € 57.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2016).

Update november 2017: Het model van 'goede stages' is bekend bij 150 leerjongeren en 45 ambachtslieden (doel was 15). De jongeren hebben deze kennis overgedragen aan meer 717 mede-trainees (doel was 500). Daarnaast hebben reeds 83 jongeren (55% van het target) een bedrijfsplan geschreven waarvan er 27 zijn gefinancierd met een lening van gemiddeld € 460.

Zie ook:
      PlanBØRNEfonden: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenCREMAStichting Het R.C. Maagdenhuis Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid voor 20 dorpen, Région Maritime in Togo, 2011-2014
Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt in Togo sinds 2003 met de lokale organisatie CREMA (Centre de Recherche et d'Essai de Modeles d'Autopromotion). Dit project wil in het zeer arme zuidoosten van Togo 4.000 boeren trainen in organische landbouwmethoden om zo de maisopbrengst en -opslag te vergroten. Ook worden in een gebied van 50 hectare samen in totaal 125.000 bomen en struiken (macuna en cajanus cajan) geplant die de bodem verrijken. Dit project voorziet in capaciteitsversterking van CREMA zelf en er is extra aandacht voor grondgebruik van vrouwen en grond overdracht aan vrouwen. Zo wordt uiteindelijk de natuur hersteld en beschermd, en de levensstandaard in 20 dorpen structureel verbeterd.

De Turing Foundation droeg € 33.000 bij aan de pilot-fase van dit project, en draagt opnieuw € 55.000 bij (waarvan € 10.000 in 2014), waarbij Stichting R.C. Het Maagdenhuis als co-financier optreedt.

Update januari 2014: Ruim 4.000 getrainde boeren passen nu verbeterde landbouw­technieken in de praktijk toe. De training en bewustwordings-activiteiten beginnen vruchten af te werpen; landrechten voor vrouwen krijgt steeds meer grond en de eerste eigendomscontracten zijn ondertekend.

Zie ook:
      CREMA: andere projecten
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten
      Andere regreening projecten

Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo
Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in TogoProgresoAgro Eco Louis Bolk InstituteAVSF Togo Organic and fair trade cocoa production, Akebou, Togo, 2013-2015
Dit project van Progreso, Agro Eco-Louis Bolk Instituut en AVSF heeft als doel het stimuleren van de organische cacaoproductie en het verbeteren van de levensomstandigheden van cacaoboeren in het district Akebou in Zuid-West Togo. Tijdens de pilotfase (oktober 2012 - september 2011) en fase I (mei - december 2012) zijn 693 boeren geselecteerd en getraind in het vernieuwen van de plantages, verbetering van het management van de plantages, het stimuleren van agroforestry en het stimuleren van het gebruik van natuurlijke pesticiden. Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van de markt voor Fair Trade cacao.

In 2012 steunde de Turing Foundation dit project al met een donatie van € 55.000 als bijdrage aan de opschaling van 450 naar 693 boeren in fase I. In de periode 2013-2015 draagt de Turing Foundation € 100.000 bij (waarvan € 50.000 in 2014), voor de intensieve vervolgbegeleiding van de 693 reeds aangesloten boeren in fase II.

Update januari 2014: De Fair Trade certificering is behaald. De coöperatie heeft, zoals gepland, nog 1 jaar te gaan voor de biologische certificering. Er zijn positieve onderhandelingsgesprekken gevoerd met potentiele internationale afnemers.

Update april 2015: Ook de biologische certificering is behaald. De productiviteit is met 30% toegenomen naar 206 kilo/ha. Helaas is de kwaliteit in 2014 nog onvoldoende om te kunnen exporteren. 1.024 ha land wordt duurzaam gebruikt, 54 ha land is verrijkt met plant- en boomsoorten. Onze ondersteuning houdt op maar AVSF en Progreso blijven betrokken om de cacaoboeren bij te staan.

Zie ook:
      Progreso: andere projecten
      Agro Eco Louis Bolk Institute: andere projecten

Extension of organic and fair trade cocoa production, Togo
Extension of organic and fair trade cocoa production, TogoStichting Het R.C. MaagdenhuisCAGED Technische opleidingen, Lomé, Togo, 2012-2014
Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in ontwikkelings­landen kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert over de haalbaarheid van de projecten en controleert de ontwikkeling ervan. Via de lokale organisaties CAGED maakt het Maagdenhuis in Lomé baanbemiddeling mogelijk voor vrouwen in technische beroepen. Zo worden zij begeleid om lokaal een baan te vinden met een goed toekomstperspectief , of om een eigen bedrijf te starten in een technisch beroep. De vrouwen worden bijgeschoold, en worden getraind in commerciële-, ondernemers en sollicitatie vaardigheden.

De Turing Foundation doneert in totaal  € 30.000 aan dit project (waarvan € 10.000 in 2014).

Update september 2013: De vrouwen hebben verschillende trainingssessies en netwerkbijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft een aantal vrouwen stage gelopen naar aanleiding van hun deelname aan de bijscholingssessies.

Update oktober 2014: 27 vrouwen hebben bijscholing ontvangen, waarbij de duur, 1-4 weken, varieerde per beroepenveld. Voor 20 vrouwen was het mogelijk de bijscholingssessies te koppelen aan korte stages. Alle 30 deelneemsters hebben meerdere groeps- en individuele coachingsessies gevolgd, waarbij onderwerpen als entrepreneurship, employability, vergroten van zelfvertrouwen en gender zijn behandeld.

Zie ook:
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Technische opleidingen, Togo, 2012-2014
Technische opleidingen, Togo, 2012-2014Stichting Het R.C. MaagdenhuisCEFOP Technische opleidingen, Lomé, Togo, 2012-2014
Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in ontwikkelings­landen kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert over de haalbaarheid van de projecten en controleert de ontwikkeling ervan. Via de technische beroepsopleiding CEFOP steunt het Maagdenhuis in Lomé talentvolle, kansarme jongeren vanaf 14 jaar die anders de opleiding niet kunnen betalen. Naast schoolgeld is er ook een bijdrage voor levensonderhoud. De jongeren kunnen na afronding van deze opleiding direct aan het werk.

De Turing Foundation doneert  € 10.000 aan dit opleidingsprogramma voor kansarme jongeren (waarvan € 4.000 in 2014).

Update oktober 2014: Uiteindelijk is 60% van de leerlingen over naar het volgend schooljaar. Om het slagingspercentage in de toekomst te verbeteren zullen de leerlingen meer individuele begeleiding ontvangen en worden toekomstig leerlingen beter voorgelicht over de inspanning die van hen verwacht wordt.

Zie ook:
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Technische opleidingen, Togo
Technische opleidingen, TogoSOS Kinderdorpen Technische school, Kara, Togo, 2013
SOS-Kinderdorpen zorgt ervoor dat wees- en verlaten kinderen in ontwikkelings­landen weer in een liefdevol gezin kunnen opgroeien. Wereldwijd heeft SOS Kinderdorpen 105 centra voor beroepsonderwijs met vakopleidingen waarmee jongeren lokaal een eigen bestaan kunnen opbouwen. Om de jongeren van Kara een toekomst te bieden is een technische school geopend met 3-jarige technische beroepsopleidingen. Iedere leraar die wordt aangenomen krijgt een week extra training in pedagogiek en andere vaardigheden. De school heeft een totale capaciteit van 245 leerlingen.

De Turing Foundation doneert in 2013 € 30.000, als bijdrage voor het zeker stellen van de lichting studenten in 2013.

Update december 2014: Het leerlingaantal is gestaag gegroeid, van 32 leerlingen in 2010/11 naar 129 in 2012/13. Het doel om onderwijs te bieden aan 128 leerlingen in 2012/2013 is behaald. De school heeft een totale capaciteit van 245 leerlingen, SOS streeft ernaar om in 2017 de volledige capaciteit te kunnen benutten. De school heeft zich in 2013 actief ingezet om samenwerkingen met bedrijven aan te gaan zodat leerlingen de kans wordt geboden een kijkje in de keuken te nemen.

Zie ook:
      SOS Kinderdorpen: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Technische school in Kara, Togo 2013
Technische school in Kara, Togo 2013IDAYLe Ronier Scholing van 500 kansarme kinderen, Région Maritime, Togo, 2013
De Belgische organisatie IDAY zet zich in voor de toegang tot kwaliteitsonderwijs van kansarme kinderen in Afrika. Samen met de lokale organisatie Le Ronier wil IDAY de kwaliteit van onderwijs in 15 dorpen in de Région Maritime in Togo verbeteren, en zorgen dat alle kinderen naar school gaan, ook de kinderen die noodgedwongen op straat leven. Kansarme kinderen worden opgenomen in pleeggezinnen (veelal hun eigen familie). Deze families krijgen een levende lening op voorwaarde dat de kinderen naar school gaan. Inmiddels gaan 450 kinderen die eerst niet naar school gingen, nu wel naar school. Gelijktijdig wordt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen verbeterd, oa door te investeren in schoolmateriaal, en in de opleiding en salarissen van de leraren. Nu wil IDAY dit project opschalen naar onderwijs voor in totaal ruim duizend kinderen.

De Turing Foundation draagt in 2013 € 30.000 bij aan de eerste stappen van de opschaling van dit project.

Update juni 2014: In februari 2013 bezocht het team van Turing het project in Hové en was onder de indruk van de betrokkenheid van de lokale organisatie Le Ronier en van de gemeenschap. 513 weeskinderen en verstoten kinderen uit 14 dorpen hebben in 2013 onderwijs kunnen volgen dankzij dit project. Daarvan is 83% geslaagd voor het schooljaar. Opschaling naar 1.000 kinderen is vooralsnog niet aan de orde als gevolg van het uitblijven van financiële toezeggingen.

Zie ook: IDAY: andere projecten

Scholing van 1.000 kansarme kinderen in Togo, 2013-2016
Scholing van 1.000 kansarme kinderen in Togo, 2013-2016ProgresoAgro Eco Louis Bolk InstituteLouis Bolk Institute Development of organic and fair trade cocoa production, Togo, 2012
Dit project van Progreso en het Agro Eco-Louis Bolk Instituut heeft als doel het stimuleren van de organische cacaoproductie en het verbeteren van de levensomstandigheden van 650 boeren in het westen van Togo. Tijdens de pilotfase van dit project (oktober 2010 - september 2011) zijn 450 boeren geselecteerd en getraind in de productie van organische, duurzame cacao en in agro-forestry. In de 1e fase van het project (mei 2012 - december 2012) worden de trainingen voortgezet en uitgebreid naar 650 boeren. Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van de markt voor Fair Trade cacao.

De Turing Foundation ondersteunt de activiteiten in de 1e fase van dit project door middel van een bijdrage van € 55.000 in 2012.

Update oktober 2012: Er vinden momenteel trainingen plaats aan 650 cacaoboeren. Dankzij dit programma is er een actieve samenwerking opgezet tussen de overkoepelende boerenfederatie FUPROCAT en het Ministerie van Landbouw.

Zie ook:
      Progreso: andere projecten
      Agro Eco Louis Bolk Institute: andere projecten
      Louis Bolk Institute: andere projecten

Development of organic and fair trade cocoa production, Togo
Development of organic and fair trade cocoa production, TogoCREMAStichting Het R.C. Maagdenhuis Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010
Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt sinds 2003 met de lokale organisatie CREMA (Centre de Recherche et d'Essai de Modeles d'Autopromotion). Dit project wil in het zeer arme zuidoosten van Togo 4.000 boeren trainen in organische landbouwmethoden om zo de maisopbrengst vergroten. Ook worden bomen (macuna en cajanus cajan) geplant die de bodem verrijken, en voorziet dit project in capaciteitsversterking van CREMA zelf. Zo wordt uiteindelijk de natuur hersteld en beschermd, en de levensstandaard in 20 dorpen structureel verbeterd.

De Turing Foundation draagt € 33.000 bij aan dit project.

Update september 2011: Vier van de tien dorpen die dit jaar aan het programma meewerken, zijn bezocht door de vertegenwoordiger van het Maagdenhuis in Togo. In ieder dorp zijn drie mensen opgeleid voor de aanleg en onderhoud van de kweekbedden voor bomen. Er zijn 10 families uitgekozen die deelnemen in het kleinveeproject. De mest wordt nu hergebruikt voor de landbouw, ter vervanging van de chemicaliën. Het landbouw- en veeteeltprogramma is in principe in ieder dorp gelijk, maar de omstandigheden variëren: soms is grondgebrek het probleem, op andere plaatsen watergebrek. Er is speciale aandacht voor het eigendom van de grond en de rechten van vrouwen hierin. Ook probeert de lokale organisatie CREMA zelfbewustzijn en zelfredzaamheid te bewerkstelligen.

Zie ook:
      CREMA: andere projecten
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten

Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010-2011
Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010-2011LCRIUCN Nederland Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, Togo, 2010-2012
De locale organisatie Les Compagnons Ruraux werkt aan het herstel van het Missahoe bosreservaat in Togo. Van 2007-2009 financierden wij een bosherstelproject waarbij 7000 mensen uit vijf dorpen zijn betrokken. Het was een project van "analoge beplanting" - aanplant die praktisch dezelfde functie vervult als regenwoud maar deels uit economisch interessante boomsoorten bestaat, zoals koffie, 'pepper tree' en bepaalde soorten fruit. In de derde fase van dit project, dat nog een jaar duurt, worden nog eens 50.000 bomen geplant, 10 voorlichtingscampagnes gestart, de inmiddels opgestarte productie van cacao gecertificeerd en 12 vrijwilligers getraind in bosbrandbestrijding.

De Turing financiert dit vervolgproject van 2010 tot 2012 via IUCN NL met € 44.000,- (aan de vorige fase werd € 83.000,- bijgedragen). Ook financierde de Turing Foundation via de LCR de bouw van twee scholen in dit gebied.

Update januari 2013: 100 hectare bos (30 hectare meer dan verwacht) is hersteld middels "analoge beplanting".

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere regreening projecten

Nursery met economisch interessante boomsoorten voor analoge herbebossing, Missahoe bosreservaat, Togo
Nursery met economisch interessante boomsoorten voor analoge herbebossing, Missahoe bosreservaat, TogoRAFIAIUCN Nederland Rehabilitatie en bescherming van lokale ecosystemen, Région des Savanes, Togo, 2009-2010
In de Région des Savanes in noord Togo, een zeer arme regio, degradeert het ecosysteem alarmerend snel als gevolg van ongecontroleerde (over)exploitatie van grond en hout (vooral voor brandhout). Dieren sterven uit en de bossen voorzien niet meer in de behoeften van de mensen.

De locale organisatie RAFIA (Recherche Appui et Formation aux Initiatives d'Auto développement) helpt (rurale) gemeenschappen hun eigen levensomstandigheden te verbeteren, onder andere door duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

De Turing Foundation financiert via IUCN Nederland voor € 44.000,- een RAFIA project om vier 'galeries forestieres' aan te leggen, en de bevolking te trainen in duurzame landbouwmethoden met gevarieerdere en productievere gewassen, waar ongeveer 900 huishoudens in 9 dorpen van zullen profiteren. Het project loopt tot augustus 2010

Zie ook: IUCN Nederland: andere projecten

Rehabilitatie en bescherming van lokale ecosystemen, Région des Savanes, Togo
Rehabilitatie en bescherming van lokale ecosystemen, Région des Savanes, TogoLCR Bouw en inrichting van een school in Agome Anedi, Togo, 2009
De Turing Foundation werkte al samen met Les Compagnons Ruraux op het gebied van natuurbescherming. Onder toezicht van deze Togolese organisatie wordt in hun projectgebied het zelfgebouwde schooltje in Agome Anedi vervangen door een nieuw gebouw met drie klaslokalen, een kantine en latrines. Ook wordt de school voorzien van schoolmeubilair en leermiddelen.

De Turing Foundation neemt de volledige kosten (€ 44.000) van de bouw en inrichting voor haar rekening.

Update 2010: De bouwwerkzaamheden zijn in october 2009 afgerond. Vanwege hoger uitgevallen bouwkosten moest er enigzins gekort worden op het schoolmeubilair.

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

Het oude schoolgebouw van Agome Anedi - geen les in het regenseizoen
Het oude schoolgebouw van Agome Anedi - geen les in het regenseizoenStichting Het R.C. MaagdenhuisARBES Bouw van twee scholen in Efa en Sofiè, Togo, 2009
Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in ontwikkelings­landen kleinschalige projecten die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert over de haalbaarheid van de projecten en controleert de ontwikkeling ervan. Samen met de lokale organisatie ARBES bouwt de stichting scholen in plattelands­gemeenschappen met een sterke betrokkenheid van ouders van leerlingen. ARBES is actief in de prefecture Agou nabij Kpalimé.

De Turing Foundation draagt met € 35.000,- de helft van de bouwkosten van twee scholen in Efa en Sofiè.

Update 2009: De scholen zijn in october 2009 geopend, binnen vier maanden na aanvang van het project. De dorpsgemeenschappen bleken bijzonder gemotiveerd. De aannemer krijgt pas volledig betaald als de scholen er na een jaar bouwtechnisch nog even goed bij staan.

Zie ook:
      Stichting Het R.C. Maagdenhuis: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

Het oude schoolgebouw
Het oude schoolgebouwLCR Uitbreiding en inrichting van een school in Kuma Konda, Togo, 2009
De Turing Foundation werkte al samen met Les Compagnons Ruraux op het gebied van natuurbescherming. Onder toezicht van deze Togolese organisatie wordt in hun projectgebied de school in Kuma Konda uitgebreid met extra klaslokalen, een kantine en latrines. Ook wordt voorzien in leermiddelen.

De Turing Foundation neemt de volledige kosten (€ 27.000) van de bouw en inrichting voor haar rekening.

Update 2009: Vanaf september 2009 wordt lesgegeven in de nieuwe lokalen.

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

De school in Kuma Konda
De school in Kuma KondaEen School in Togo Uitbreiding van een school in Lomé, Togo, 2007-2008
Stichting Een School in Togo bouwde een particuliere "modelschool" voor 300 kinderen in Lomé, Togo. De school biedt sinds september 2004 onderwijs voor kinderen van 6 tot 16 jaar. De stichting streeft naar een hoge kwaliteit van onderwijs, niet alleen door bijlessen te geven aan leerlingen maar ook door continue bijscholing van leraren.

De Turing Foundation financiert met € 22.000,- de helft van de kosten om de school uit te breiden met nieuwe klaslokalen en een bibliotheek, en daarmee de capaciteit van de school te vergroten tot 500 leerlingen.

Zie ook:
      Een School in Togo: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

De school in Togo
De school in TogoLCRIUCN Nederland Duurzame land- en bosbouw in het Missahoe bosreservaat, Togo, 2007-2009
IUCN Nederland werkt in Togo samen met het locale organisatie Les Compagnons Ruraux aan het herstel van een stuk regenwoud. Dit regenwoud is ernstig verarmd door menselijke activiteiten maar huisvest nog steeds een belangrijke biodiversiteit. Op basis van positieve ervaringen uit een eerder bosherstelproject zullen 7000 mensen in vijf dorpen worden betrokken in een project van "analoge beplanting" - aanplant die practisch dezelfde functie vervult als regenwoud maar deels uit economisch interessante boomsoorten bestaat, zoals koffie, 'pepper tree' en bepaalde soorten fruit.

De Turing Foundation financiert dit project, dat loopt tot juli 2009 (€ 83.000).

Zie ook:
      LCR: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere regreening projecten

Missahoe bosreservaat, Togo
Missahoe bosreservaat, Togo
top