Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2012-2013
Top 20, 2012
"36 Dagen geleden, nadat ik de auto langs de kant van de weg had gezet" van Etienne M. Wolfs

vorige
vorige
volgende
volgende

36 Dagen geleden, nadat ik de auto langs de kant van de weg had gezet

over een hek geklommen
het veld in gelopen, doorgelopen

tot aan een volgend hek, over dat
volgend hek geklommen, een volgend veld in

gelopen, hekken over, meters gemaakt

tot ik een hek vond dat om de nacht stond
en het veld een kamer zonder ramen werd

het stil was
waar een antwoord naast een vraag lag

Etienne M. Wolfs

Juryrapport
Gedicht 9457 - 36 dagen geleden, nadat ik de auto langs de kant van de weg had gezet

Verdwalen in de nacht, een droom, een kamer: het doet denken aan Achterberg. Dit is een spaarzaam opgesteld gedicht, dat zich lijkt uit te vouwen naarmate je het vaker leest, een ervaring die overeenkomt met het beschrevene. Hek na hek wordt overgeklommen, tot een hek bereikt wordt dat om de nacht staat, tot 'het stil was'. De vraag is of de ik-figuur, de lezer, nu stilaan dichter bij het midden is gekomen, of juist steeds verder afgedwaald. Is de nacht de kern, is de nacht de rand? Je komt er als lezer niet uit, je kunt enkel constateren dat, inderdaad, uiteindelijk het antwoord naast de vraag blijft liggen. Het is een zowel beklemmend als openbarend gedicht. Dit in negen regels te bereiken, louter met het beeld van een hek dat vervolgens het hele gedicht in beweging zet, is een prestatie die de jury graag wil belonen.

De toverhazelaar Dit gedicht haalde
de Top 20 van de
Vierde Turing
Gedichtenwedstrijd 2012-2013

en is opgenomen
in de bloemlezing
Naaktlopen met je Hersenen
ISBN 9789060121955

top